Karmická medicína 18 – Skrze autohavárii k regenerování se Univerzální Kosmickou Energií (neboli Boží láskou)

cm auto1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jednoho podzimního dne jsem během řízení osobního vozu usnul za volantem. Vozidlo s manželkou, starším synem v předškolním věku a mou maličkostí vyjelo ze silnice a několikrát se převrátilo. Každý, kdo auto po havárii viděl (to co z něj zbylo), považoval za zázrak, že ani jednomu ze tří účastníků havárie se nestalo nic vážného – jen molitanový límec na krk a pár stehů po střepech od skla. Největší „úraz“ se však přihodil mé materialistické nedůvěře k existenci nějakého (jakéhokoliv) Boha.

Z osudného mikrospánku jsem se probudil v momentu, kdy auto sjíždělo bokem do příkopu. K mému sluchu dorazil drásavý zvuk plechové karoserie. Došlo mi, co se stalo, ale náhle se mé vědomí ocitlo v nečekané situaci. Reálný svět kolem mne se „rozpustil“ v jakémsi zlatavém třpytu, celé mé „já“ se stalo jen malým bodem uprostřed tohoto Světla a do toho všeho zazněl nádherný, uklidňující, vemlouvavý mužný hlas, přicházející ze všech stran současně: „Neboj se!“

Celé to zlaté světlo včetně mé „jednobodové Duše“ se pak prosytilo nezapomenutelným pocitem klidu a bezpečí, z něhož jsem pomalu upadl zpět do spánku (či spíše do bezvědomí).

Když jsem se znovu probudil, stále jsem se držel volantu, o který se opírala i moje hlava a trup. Auto stálo napříč přes příkop. Rozbitým bočním okénkem se na mě zvědavě díval syn, který už stál venku. Přede mnou se manželka snažila dostat z auta prostorem po předním sklu. Vysoukal jsem se za ní, popadl ji za jednu ruku, Honzu za druhou, a v šoku jsem je odváděl pryč od auta. Celé mé myšlení kroužilo v tom momentu kolem jediné stěžejní myšlenky „ Bože, Ty jsi!!!“ s podtextem „Právě jsem Tě zažil.“ A k tomu obrovský pocit vděčnosti za naše zachráněné životy.

Samozřejmě lze namítnout, že celý zážitek je jen procesem mozku v krajní situaci a nemá nic společného s žádným nadpřirozenem, které přece neexistuje – jak „ví“ všichni zastánci víry ve „vědecký ateismus“, k nimž jsem do onoho osudného zážitku také patřil.

Bylo by příliš zjednodušené říci, že od té doby jsem věřící – u mne tohle opravdu není otázka nějaké teoretické víry podložené studiem Bible či jakékoliv jiné svaté knihy. To bylo totiž to první, co mne napadlo, když jsem se snažil zaujmout nějaký racionální postoj ke svému zážitku – že to nebude o docházení na mše ani o žádných jiných zevních rituálech, ale že to bude o tom, začít se svojí nečekaně nabytou zkušeností nějak experimentovat. Že můj další život nebude o víře v nějakého vzdáleného Boha, s nímž se setkám až někdy po smrti, ale že to bude o zvídavém hledání, jak je to s tím Bohem doopravdy, když to dle mého zážitku evidentně není žádný bělovousý moudrý stařec, sedící někde daleko, však to znáte ….

Lidé s běžnou formou víry v Boha a ateisté se od sebe ve své nejhlubší podstatě neliší. Jedni věří, že Bůh je, druzí věří, že Bůh není. Ani jeden to nemá podložené osobní zkušeností, obě skupiny prostě jen opakují nějakou teorii, kterou převzali od druhých. Víra v cokoliv v běžném slova smyslu je čistě teoretická záležitost. Kupříkladu věřím, že na povrchu Venuše je šílené horko (údajně 480° C). Nikdy jsem tam nebyl, nemám s Venuší žádnou osobní zkušenost, ale věřím astronomům, když tvrdí, že Venuše existuje, a že je na ní horko. A zrovna tak je to s vírou – kupříkladu v Boha. Většina lidí ho nikdy neviděla, ale mnozí o něm slyšeli, četli a rádi si o něm povídají, rádi v něj věří a modlí se k němu. Jenže celosvětově přibývají lidé, kterým už nestačí číst si o Bohu ve svatých knihách nebo slyšet o něm v kostele. Chtějí víc – chtějí mít své vlastní zážitky s jeho přítomností – a to se mnohým i více či méně daří. V mém případě navíc ani nešlo o žádné předchozí chtění, mně se „to“ prostě přihodilo.

V průběhu let se toto počáteční vykročení vykrystalizovalo v každodenní experimentování a praktikování meditačních stavů vedoucích k vyšším formám vědomí, které se ukázaly být tou správnou cestou k možnosti znovu a znovu prožívat spojení s tímtéž fenoménem „nejvyššího Boha“ jako tehdy. Zvláště když se ukázalo, že nejde jen o zážitky, ale i o nenahraditelné dary do praktického všedního života, které lze pravidelně získávat aktivním napojením své psychiky a své tělesné schránky na skutečný živý Kosmický Celek.

Je to především možnost uzdravovat se a regenerovat se (a zpomalovat tak procesy stárnutí organismu) s pomocí Boží Lásky (věčné Univerzální Energie) v rámci Inteligentního Kosmického Celku, který je tím jediným skutečným „Bohem“, pokud si toto prastaré slovo dokážeme oprostit o tradiční představy nějaké božské bytosti sedící na obláčku kdesi daleko od našeho všedního dne. Skutečný živý Bůh je Absolutní Celek, je to geniální živý systém – který se sám v sobě chová jako bytost.

Jak už jsem naznačoval v článku Karmická medicína 13 – Možná je svět opravdu stvořen z Lásky, Boží Lásku si můžeme uvědomovat a prožívat ji jako Univerzální Energii, z níž je zřejmě stvořeno vše a která je z 96% v nehybném stadiu absolutního klidu a pouhá její 4% se změnila v to, co lze nazvat „Stvořený Vesmír“. Těch původních 96% je zřejmě všude kolem nás i uvnitř nás. Pro představu – je to něco podobného jako medúza v mořské vodě. Voda je nejen všude kolem medúzy, ale současně tvoří 97% jejího organismu. Tak nějak je to zřejmě s námi a s „temnou“ kosmickou Univerzální Energií – neviditelnou a přístroji nezachytitelnou, dávnými mistry vnímanou a popisovanou, moderní vědou vypočítanou a prokázanou.

Samozřejmě že Vesmír mi poskytl možnost tyto zkušenosti odzkoušet i na někom dalším a pro začátek mi přivedl do života mladého velmi snaživého klienta, který byl oficiální medicínou několik roků léčen bez jakéhokoliv příznaku trvalého uzdravení – jeho deprese byly tlumeny antidepresivy, ale nikterak nemizely ani přes současně aplikovanou materialisticky pojatou psychoterapii. Proti nepřetržitým záchvatům astma bronchiale měl stále po ruce „foukačku“ s lokálními kortikoidy.

Co se produktů týká, hned na začátku naší spolupráce si mladý muž opatřil jednu z mých nejmilejších bylinek – čínské rdesno mnohokvěté – polygonum multiflorum.

Při našich meditačních setkáních klient začal trénovat to momentálně nejlepší, co jsem si sám na sobě ověřil – napojování se na Univerzální Kosmickou Energii (neboli na Boží Lásku) a na Univerzální Kosmické Vědomí. (Podrobnosti o technice napojení se dočtete zase někdy příště, případně se můžeme domluvit na osobním setkání u mne v Písku.) Až dosud „nevyléčitelné“ deprese začaly ke klientovu nemalému překvapení ustupovat hned při prvním úspěšném napojení. Po několika týdnech pravidelné aplikace sám od sebe začal snižovat dávky antidepresiv. Samozřejmě že každá taková „zázračná“ změna jen přesně kopíruje dosaženou změnu v psychice. V ty dny, kdy v biologickém počítači – mozku – převládají nově trénované programy, zažíval místo depresí stavy stále větší radosti ze života, pokud se dočasně připomenul „starý software“, dobrá nálada se také dočasně ztrácela. Ještě zřetelnější a slyšitelnější Boží zázraky se děly s jeho průduškami. Astmatický záchvat se projevuje dobře slyšitelným pískotem při každém nádechu i výdechu. Jakmile se v takové situaci napojil na oba dva nejvyšší Kosmické Principy, krátce na to pískot a dušnost bleskově zmizely i bez použití proti-astmatické foukačky s kortikoidy. To bylo až dosud bez okamžité aplikace léku pro klienta nemyslitelné. Vypadá to až zábavně, ale je to opravdu tak. Přímo učebnicový příklad psychosomatiky, zde ještě akcelerované „duchovními souvislostmi“.

Koho to zajímá více a umí anglicky, zjistí například, že podobným aktivním přístupem k Bohu se s úspěchem zabývá i řada moderních křesťanských církví (především v USA).

Všimněte si prosím, že jsem se v popsaném regeneračním postupu nikterak nesnažil, aby moje maličkost jakkoliv působila na klienta nějakou mnou zprostředkovávanou silou. Tím nechci říci, že bych něco namítal proti tzv. „léčení Boží Láskou“ dohledatelném i na českém internetu.  Raději ale upřednostňuji, aby se klient naučil sám sebe napojovat na univerzální uzdravující zdroje uvnitř nás a nemusel hledat nikoho druhého, kdo to bude dělat za něj….