Karla Miková: Mediální obraz domácích porodů je tragicky zkreslený

cm karla mikova

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Úspěšná blogerka Karla Miková je sama matkou dvouletého dítěte. Po vlastním porodu začala tuto problematiku blíže zkoumat. S Celostní medicínou se podělila o své zkušenosti a názory v následujícím rozhovoru.

Proč by ženy, podle tebe, měly rodit doma? V čem vidíš největší přínos domácích porodů?

„Nemyslím, si, že by doma měly rodit všechny ženy, ale jen ty, které si to sami přejí, cítí se zde lépe, bezpečněji, a nejsou rizikovými rodičkami. Potřeba cítit se u porodu v psychické pohodě není rozmar, ale vychází to z pochopení toho, jak porod funguje. Pokud samice kteréhokoliv zvířete cítí při porodu nebezpečí, porod se na čas zastaví, aby mohla onomu nebezpečí utéci. Stejně tak to funguje i u člověka. Pokud je do porodu neustále zasahováno, jsou u něj přítomni lidé, se kterými se rodící žena necítí dobře, pokud se cítí pozorována či nemá zajištěn klid a možnost ponořit se do sebe, porod obvykle neběží, jak má, a vyvstává riziko komplikací. Porodníci jsou sice perfektně připraveni na ony komplikace, ignorováním psychologie porodu však zároveň tyto komplikace mnohdy sami vyrábějí. Zároveň je jaksi opomíjen fakt, že to, jak přicházíme na svět, hluboce ovlivňuje celý náš život. Pokud jsme z lůna lásky vytlačeni či po aplikaci medikamentů urychlujících či naopak zpomalujících porod nakonec vytaženi kleštěmi, pokud jsme odtrženi od toho jediného, co známe – od své mámy, kvůli měření a vážení, jaký pocit budeme mít z tohoto světa? Porody doma jsou oproti tomu obklopeny klidem, láskou a respektem k individuálnímu tempu každého porodu a bývají pro ženu silným transformačním zážitkem. To je podle mne také největší přínos domácích porodů. Jeho prostřednictvím lze transformovat společnost v jeho samém počátku – okamžikem příchodu nového člověka na svět.“

Slyšel jsem od některých svých přátel, že domácí porody jsou nezodpovědný hazard se zdravím. Co bys jim na to řekla?

„Porod samotný není nebezpečný. Nebezpečné je, pokud při něm panují nepřirozené podmínky. Pak se skutečně může stát nebezpečným. Mediální obraz tohoto tématu je až tragicky zkreslený. Například smrt dítěte porozeného doma, s vrozenou vadou neslučitelnou se životem, je médii automaticky považována za důsledek domácího porodu, ačkoliv by takto postižené dítě zemřelo i v nemocnici. Je v nás záměrně vyvoláván pocit, že kterýkoliv porod se může z minuty na minutu zvrtnout v holý boj o život. Nicméně je to nafouknutá bublina. Ten, kdo chce skutečně znát pravdu, nesmí spoléhat jen na všeobecné veřejné mínění. Musí ji sám hledat. Pro začátek bych doporučila některou z knih věhlasného francouzského porodníka, pana Michele Odenta. Velmi přínosné je také prostudovat si poznatky Světové zdravotní organizace, která taktéž potvrzuje, že výsledky porodů doma (u žen s normálním těhotenstvím) jsou srovnatelně bezpečné jako porody v nemocnici.“

Fotografie: Martina Skalická

Píšeš úspěšný blog www.karlamikova.blog.idnes.cz. Jak ses vlastně k psaní o porodech dostala?

„Po letech studování odborné literatury, vlastním porodu a poradách s odborníky jsem si uvědomila, jak zkreslená je představa běžných lidí o porodu a jednoduše jsem zatoužila podávat zprávy z druhého břehu. O tom, že pro porod je důležitý především lidský přístup. Pak až lékařský. A že s lidským přístupem plným respektu, trpělivosti a víry v rodící ženu, pak obvykle lékařského ani není potřeba.

Jaké jsou na tvé články ohlasy? Zaznamenáváš i nesouhlasné reakce?

„Reakce jsou pozitivní i negativní. V komentářích pod články obvykle převládají ty negativní, pozitivní ohlasy jsou mi sdělovány převážně soukromě. Domnívám se, že vyjádřit souhlas či podporu u tak ožehavého tématu veřejně se lidé bojí, ale nemám jim to za zlé. Co se týče někdy až nenávistných reakcí, věřím, že jde ve většině případů o jakousi obranou reakci duše. Generace našich rodičů, ale i současných lékařů a sester byla na svět přivedena velmi invazi-vně, navíc mnohdy odloučena od matky i na několik dnů. Do křehké duše novorozence se takové trauma musí vtisknout. Zbrojení proti vizi porodu jakožto přirozeného fyziologického jevu je vlastně zbrojení proti otevření této hluboko uložené rány.“

Jak časté jsou vlastně dnes v Česku domácí porody?

„Četnost plánovaných domácích porodů nedosahuje ani jednoho procenta. Domnívám se, že zde hraje velkou roli i současný zákaz porodních asistentek napomáhat porodům doma, ale samozřejmě také podvědomí o porodu jako životně nebezpečné události.“

Co si myslíš o bezbolestném porodu nebo o orgasmu při porodu? Je něco takového vůbec možné?

„Ano, je. Pokud má žena k dispozici pro porod přirozené podmínky a sama je vnitřně dobře nastavená, tělo vyplaví koktejl hormonů, díky kterým vnímá bolest v jakémsi závoji opojení. Některé ženy dokonce popisují pouze velmi intenzivní tlak. My jsme ovšem tak navyklí na představu bolestného, nebezpečného porodu, že si něco takového nedokážeme ani představit. Znám také ženu, která zažila při porodu orgasmus. Krásně svou cestu k domácímu porodu a transformaci skrze něj popisuje v chystané knize Znovuzrozená (autorkou je Soňa Kolmanová, pozn. red.)“.

A jak se díváš na porody do vody? Také se v současnosti hodně praktikují?

„Vyplout z vodního světa dělohy do vody v porodním bazénku je pro dítě určitě příjemnější a zmírňuje stres ze změny. Voda také umí tlumit porodní bolesti. Bohužel existuje jen velmi málo českých porodnic, kde ženě umožní porodit dítě do porodní vany či bazénku.“

Co chystáš do budoucna? Myslíš, že se bude povědomí a náhled na domácí porody měnit?

„Do budoucna se chystám věnovat porodům ještě intenzivněji. Zvažuji kurz duly. Myslím, že pohled na domácí porody a porody vůbec se mění už nyní. Sice velmi, velmi pomalu, ale přeci. Věřím, že aby ženy mohly opět rodit přirozeně, s láskou a respektem, a aby byly opět tolerovány a pochopeny domácí porody, jsou zapotřebí dvě věci. Porodníci, ale i veřejnost jako taková, musí znovu uvěřit ve schopnost ženy přirozeně porodit a žena musí znovu uvěřit v přirozenou schopnost přivést na svět své dítě.“

Webové stránky Karly Mikové: www.energetickeobrazy.cz