„Jsme součástí kosmického nekonečna a věku bez hranic,“ říká MUDr. Bohumír Plucar

Bohumil

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Tento rozhovor Vás bude bavit! Nebo minimálně bavil mě. Celostní lékař MUDr. Bohumír Plucar už letos na stránkách Celostní medicíny jednou exceloval, a tak jsem ho přizval k dalšímu pokračování. Pan doktor pak ve své ozdravovně doslova „vytáhl“ z okolního prostoru téma, které mě překvapilo: ŽENSKÝ PRINCIP. „Obnovit zemi, zachránit poslední zbytky nedotknuté přírody a tím zachránit sami sebe můžeme pouze skrze návrat k ženskému principu,“ burcuje lékař, který při své práci propojuje poznatky tradiční i alternativní medicíny.

Předchozí článek s panem doktorem najdete zde.

Dnešní rozhovor je opravdu unikátní. Vůbec poprvé se mi za dobu, co tyto interview vedu, stalo, že původně připravené otázky šly stranou. Vyvstalo úplně nové téma a pan doktor mě hloubkou svých znalostí a šíří svého záběru opět učaroval.

Pane doktore, čím je ženský princip tak významný, že má cenu o něm vést samostatný rozhovor?

Cituji z knihy Van Lysebetha (Tantra):

 „Ženské hodnoty jsou: láska, náklonnost, skutečné lidské vztahy, styk s přírodou a životem.  Žena je jistě i matkou, a tedy přidejme děti. Hudba, tanec, poezie, literatura jsou také ženské hodnoty. Pohoda domova, zkrášlovat uměním, oživovat květy, zvířaty a dětmi, to vše jsou ženské hodnoty. Ale není to všechno. Nejhlubší ženské hodnoty jsou ty, které proměňují rozum, které se noří do iracionálna…to je to, co nahání strach „rozumnému“ člověku, vědci a patriarchálnímu systému vůbec“.

Není to úžasně inspirující téma? V dnešní post-kulturní době se mi jeví jako jediná možná cesta z úpadku naší civilizace.

Jak by se to prakticky mělo provést?

Měli bychom změnit naše hodnoty, nalézt opět sami sebe, a tím myslím ženy i muže, uvězněné v patriarchálním způsobu výchovy. Myslím opět nalézt a opět používat nevědomí, iracionálno, instinkty, pudy a intuici, nadsmyslové vnímání. Toto nadsmyslno nám může poskytnout moudrost, která přesahuje intelektuální poznání. Pomůže nám pochopit, že jsme součástí kosmického nekonečna a věku bez hranic.

No, pořád mi tam nějak chybí to praktické provedení.

Podívejte, člověk žije v klimatizované kanceláři, kterou si sám navrhl a postavil. Ztratil kontakt s čistým vzduchem, deštěm, stromy, potoky, ptáky, lesní zvěří. Soustřeďuje svoji energii na výkon ve vztahu výrobce – spotřebitel, dbá na to, aby jej nic neodvádělo od této práce. Nesdílí přirozený cyklus přírody a živočišný svět, tak to dělali po generace naši předkové. Prakticky to znamená, vrátit se k čisté přírodě. Ale i ona se proměnila a je čím dál vzácnější… Jak ji opravdu zachovat? Je potřeba změnit naše hodnoty, náš pohled na ni, pochopit, že ji máme opět uctívat, klanět se jí, nesmíme ji zneužívat, ubližovat jí. 

Říkáte nalézt opět sami sebe a zmínil jste ženy i muže?

Ano, podle tantry je každá Žena Bohyně-matka, zasvěcovatelka, průvodkyně života, zdroj rozkoše, cesta k nadsmyslnu. Potkat takovou ženu dnes je skoro nemožné, skoro neexistuje. Byla potlačena, zasažena ve svém fyzickém i psychickém těle při potlačení prvotního náboženství člověka. Právě žena se u archaických národů starala o zemědělství, věřili totiž, že její oplodňující síla působí na úrodnost země. Žena je intuitivní, protože je citlivá, naladěna na kosmické rytmy. Zná tajemství života a zdraví, rostlin a květin.

A muž?

No, to je vynález přírody k roznášení genů a jejich příznivých mutací.

???

Ano, myslím to vážně. V historii je samec dost pozdní objev. Nižší mnohobuněčný život se snadno rozmnožoval bez samců tak zvanou partenogenezí – samoplodivostí. Biologicky by byla partenogeneze možná i u člověka, stačilo by, aby vajíčko obsahovalo celý genetický materiál místo poloviny. Každá žena by rodila přesně svoje kopie, její potomstvo by se vyvíjelo vertikálně, odděleně od sebe, souběžně, bez možnosti genetické výměny mezi sebou. Pokud by se v některé linii vyskytla příznivá mutace, nebylo by možné tuto informaci přenést na ostatní. Vytvořme muže a je tu rychlá horizontální difuze genů. Vybavme jej tisíckrát větší genetickou schopností než ženu a je zaručeno obnovení rodu i v případě jejich nedostatku po válce. Příroda to vymyslela prakticky i elegantně.

No to zní trochu materialisticky, nebylo by tam u toho muže také nějaké duchovno?

Ale jo, bavíme-li se o ženském principu, tak je v něm samozřejmě obsažen i muž. Je to problémový prvek, který silou své muskulatury uzurpoval kontrolu nad ženskou sexualitou a „tmelí“ rodinu strachem a disciplínou. Na důvěrnosti, natož pak na lásku není prostor.  V patriarchátu přechází potomstvo z otce na syna a majetek patří prvorozenému synovi. Biologicky ale není dominující pohlaví mužské, nýbrž ženské.  Matriarchální systém naopak obhajuje staré indické přísloví: „Když otec říká, tohle je můj syn, je to jeho víra. Když to řekne matka, je to vědomí jistoty. Sociální zřízení musí spočívat na jistotách, a ne na víře.“

A to duchovno?   

No rád bych zmínil něco pozitivního. Totiž rozvinout ženské aspekty u muže neznamená ho zbavit mužnosti, právě naopak, vedou u něho k novému pohledu na ženu i na muže! Žena a vše, co je s ní spojené se muži má zdát podivuhodné. Žena je zasvěcovatelka, muž proniká do tajného světa konkrétní, živé ženy, své životní družky a díky ní se otevírá nevědomým silám své psychiky, otevírá dveře k hlubinám bytosti, nekonečnu, kosmu. Počáteční krok začíná pochopením, že neexistuje nic k… pochopení, vše se má vnímat a cítit.       

Kdybychom to už pomalu celé shrnuli, tak co by bylo dobré, abychom si z tohoto rozhovoru odnesli?

Dřívější patriarchální společnosti měli potřebu válčit. To znamená jednotné velení, vojenskou hierarchii se svojí hlavou, náčelníkem. Při rozdělování kořisti shrábli válečníci největší podíl – nejkrásnější ženy a nejlepší paláce a z toho vyplývaly sociální rozdíly v kmeni.  Začínají vrcholem, pyramidálním uspořádáním. Naše moderní patriarchální společnost má stále to stejné pyramidální uspořádání a hlava státu, prezident, je zároveň vždy vrchním velitelem armády. Všichni vidíme, že se to neosvědčilo. Změňme to! Obnovit zemi, zachránit poslední zbytky nedotknuté přírody a tím zachránit sami sebe můžeme pouze skrze návrat k ženskému principu. 

Pane doktore, moc Vám děkuji za rozhovor.

Webová stránka MUDr. Bohumíra Plucara: www.plucart.cz

Jiří Hamerský