Jóga ulehčuje od příznaků deprese

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když se mysl dostane do sevření depresí, bývá obtížné sebrat energii k provádění dokonce i jednoduchých úkolů. Nasazení běžných léků jen zřídka přinese trvalé uzdravení – v průběhu času se mohou dokonce některé příznaky ještě dál zhoršovat. Jóga naproti tomu nabízí jednoduché řešení pro obnovení vitality tím, že vám zpřístupňuje energii z vašeho nitra.

Moderní studie nám dnes potvrzují skutečnost, kterou věrní jogíni vědí odedávna: jóga zlepšuje stav mysli i těla. Jedna z takových studií, prováděná na univerzitě v Torontu, ukázala, že pacienti, ošetřovaní terapií na snížení stresu a prohlubování relaxace, jež jim byla k dispozici k běžné lékové terapii, podléhali méně často recidivám než ti, kteří dostávali pouze léky. Kromě toho existuje mnoho odborných studií, pocházejících z the National Institute of Mental Health and Neuroscience v Indii, v jejichž rámci bylo dosaženo skvělých výsledků u pacientů s depresí, kteří trvale prováděli hluboká dechová cvičení.

Dechové techniky patří k základním principům jógy. Tím, že se naučíte pomalému a hlubokému dýchání, zvyšujete množství kyslíku, který je pak dopravován k vašim svalům a orgánům. Hluboké výdechy jsou očistnou tělesnou praktikou, pomáhající zbavit se toxinů, akumulovaných v těle během záchvatů deprese. Koncentrace na správné dýchání rovněž napomáhá soustředit mysl, což se ukázalo být velmi prospěšné i při zdolávání deprese.

Vedle dechových technik jóga také využívá tělesných pozic, které stimulují cirkulaci ve všech částech těla. To pak má mnohostranné příznivé účinky pro zdraví a také pro lepší funkčnost imunitního a nervového systému. S pomocí jógových cvičení lze rovněž docílit lepšího trávení a kloubní pohyblivosti. Tyto přínosy jsou velmi důležité pro pacienty s chronickou depresí, neboť tato nedovoluje mnoha tělesným systémům správně fungovat. Jakmile oživíte své tělo s pomocí jógy, můžete začít napravovat některé škody, způsobované depresí. Když se tělo začne uzdravovat po tělesné stránce, i duševní potíže je pak snadnější překonávat.

Mezi jedním z největších přínosů jógy je to, jak snadno s ní lze dosáhnout příznivých výsledků. Deprese bývá pacienty často popisována jako překážka, bránící k provádění běžných aktivit. Pozitivní účinek se může projevit už po několika málo minutách každodenního cvičení jógy, navíc se často zvětšuje i motivace k tomu, aby toto cvičení zůstalo pravidelné a natrvalo. Jakmile se zdokonalují duševní čilost a fyzická energie, stává se snadnějším prodlužovat doby jógových cvičení.

Deprese vždy jen zhoršuje možnost vymanit se z klesající spirály, která se zdá být nepřemožitelnou. Jóga však poskytuje způsob, jak posílit tělo i mysl; vrhá světlo na konci tmavého tunelu.