Játra zaručují detoxikaci

cm dreveny panak

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Játra zaručují detoxikaci a vyloučení odpadních látek z těla ven v procesu biotransformace. Ta se uskutečňuje na membránách hladkého endoplazmatického retikula jaterních buněk. Je to soustava vzájemně propojených miniaturních membránových cisteren a kanálků. Endoplazmatické retikulum zvětšuje vnitřní povrch buňky, což má velký význam pro metabolické procesy. Rozlišujeme ER, na jehož vnějším povrchu jsou přisedlé ribozómy (drsné endoplazmatické retikulum), a ER bez ribozómů (hladké endoplazmatické retikulum).

Biotransformace se uskutečňuje ve dvou fázích. Nejprve se do molekuly zavedou reaktivní skupiny, například hydroxyskupiny, aminoskupiny, skupiny obsahující síru, a to se děje oxidací, redukcí nebo hydrolýzou. A ve druhé fázi jsou takto vzniklé molekuly připojovány k metabolitům, jež jsou tělu vlastní, například kyselina glukuronová, sulfátové skupiny, kyselina octová nebo aminokyseliny. Nejdůležitějšími enzymy jsou monooxygenázy a glukuronyltransferázy. Je vhodné vyzvednout nejdůležitější enzym pro biotransformaci a tím je cytochrom P-450.

Při onemocněních jater, jakými jsou například záněty jater nebo jaterní cirhóza, jsou poškozeny mechanizmy těchto enzymů, a tím vzniká hlavní problém s přeměnou a vylučováním jedů do žluči. Pokud člověk užívá syntetické léky, pak může vystoupit problém s vylučováním takových léků. Poločas rozpadu léčiv je prodloužen a hrozí otrava. Některé léky působí přímo a blokují tvorbu enzymů biotransformace, a to především zmíněného cytochromu P-450. Příkladem jsou některá hypnotika.

Při metabolizmu látek vznikají rozkladové produkty, jejichž toxicita je větší než u výchozích produktů, což je nazýváno vnitřní otravou. Například metanol je toxický teprve potom, když se v játrech uskuteční jeho oxidace na formaldehyd.

Některé látky, jako jsou tetrachlormetan, paracetamol nebo toxické peptidy muchomůrek, způsobují během krátké doby u každé dávkově závislé osoby poškození jater. Často dochází k nepřímému poškození jater léčivy a tento jev je hodně podceňován: Metabolit se po biotransformaci naváže jako hapten (což je malá molekula) na bílkovinu, která je schopna vyvolat specifickou imunitní odpověď. Metabolit získá touto vazbou antigenní vlastnosti. Začnou se tvořit protilátky. A od toho okamžiku se chová jako časovaná bomba. Jakmile v budoucnu dostane tento člověk další dávku svého léku, může dojít nepředvídatelně k apoptóze (programované buněčné smrti) nebo nekróze jaterní buňky. Příkladem je opakovaná narkóza halotanem.

Játra hrají klíčovou roli v metabolizmu hormonů, protože je přijímají za pomoci specifických receptorů a dále je zpracovávají a rozkládají. Tak jsou estrogeny, androgeny a kortikoidy v játrech spojovány s kyselinou glukuronovou nebo sulfátem a hormon tím ztrácí na své aktivitě. V játrech ztrácejí svou aktivitu také peptidové hormony, např. parathormon.

Samostatnou kapitolu si zaslouží onemocnění jater způsobené alkoholem. Zde se spokojíme jen s konstatováním, že alkoholem je podmíněno 30 – 50% všech onemocnění jater.

O to více si pak v celostní medicíně ceníme přírodních látek z bylin, jmenujme tu benedikt lékařský, smetanku lékařskou, ostropestřec mariánský, nebo přírodního vitamínu C, vitaminu E či beta-karotenu, které podporují správné jaterní funkce, zasahují příznivě do metabolizmu jaterních buněk, podporují aktivitu výše popsaného cytochromu, tím vlastně pomáhají zlepšit detoxikační kapacitu jater a podporovat vylučování žluče a žaludeční šťávy.