Jan Allister: Jak jsem si TO dovolil (rozhovor o amazonských medicínách)

Allister scaled e1638531961396

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Přijměte pozvání do fascinujících světů změněných stavů vědomí a léčení skrze amazonské medicíny a psychedelika. Na otázky Celostní medicíny dnes bude odpovídat srdcař, nadšenec a vizionář, Jan Allister (Johnny). Sám na sobě zažil Kambo, Bufo, Ibogu a další. O svých zážitcích a o tom, co vše se poté dalo do pohybu, píše ve své knize Dovol si TO. Johnnyho zdobí kritické myšlení a pokora; při rozhovoru působil velmi přítomně a soustředěně. Takže žádný „ulítlý týpek“, ale naopak ten, „kdo opravdu ví víc.“ Byť jak sám říká, neví nic. 🙂

Varování: Tato cesta není pro každého a může znamenat nevratné změny v psychice a zdraví jednotlivce. Autor ani redakce nenesou odpovědnost za jakékoliv užití a experimentování s těmito látkami. Rozhovor má přispět k celospolečenské debatě o medicínách a psychedelicích, není návodem k tomu je zkoušet.

Johnny, jak by ses čtenářům představil?

Rád bych se vám představil jako naprosto normální člověk. Takový ten jeden z lidí, kterých kolem sebe máte denně většinu a obvykle si ho už ani nevšimnete. Zároveň bych tvé čtenáře poprosil, aby ničemu, co budu říkat, nevěřili. Osobní zkušenost je nepřenositelná a se vší pokorou s vámi budu sdílet jen a pouze můj pohled na svět tak, jak ho vnímám já.

Jinak pro racionální část publika jsem autorem knihy Dovol si TO, vedu mužskou skupinu Brothers kde se hodně hýbeme, spolupracuji s mou ženou na projektu Systers (www.systers.bio) a věnuji se rodině a sám sobě.

O čem je Tvá kniha Dovol si TO?

O tom, jak ze světa a reality, kterou plus mínus známe každý se nám mohou otevřít dveře do světa, který je opravdu nad naše očekávání a mimo naše smysly. O tom, jak se dá během roku a půl prožít snad deset životů a o tom, co to znamená, když se podíváte srdcem za mysl.

Jinak bych řekl, že jde o popis mé cesty od 13.5.2019, kdy jsem se poprvé dostal na přednášku „osobního rozvoje“ a následný den přijal pozvání na Kambo ceremonii, která mi doslova změnila život. Kniha končí 21.12.2020, a kromě mých integračních zážitků, tam objevíte základní informace o pěti šamanských medicínách, dalších rituálech a praxi v každodenním životě.

Ještě na úvod: Pro některé čtenáře se možná psychedelika rovnají drogy. Ty navíc ve své knize popisuješ zejména zkušenosti s jednotlivými medicínami. Jaký je tedy rozdíl mezi klasickými drogami, psychedeliky a medicínami?

Dobrá otázka, popíšu ti, jak to vnímám já. Neznám přesné definice nebo zákon, každopádně věřím, že čtenáři rozdíl pochopí a případně se sami dovzdělají.

  • Drogy: Látky a substance postavené v ČR mimo zákon. Ať už se budeme bavit o marihuaně, která je ve světě více a více legalizována nebo o heroinu, který je snad nejhorší drogou na světě, vše to spadá podle legislativy ČR do jednoho pytle. Problém je v tom, že pouze stát oznamuje, co za drogu prohlásí a co ne… Když si představíte alkohol, tabák, cigarety nebo cukr jde svým způsobem také o drogy (vzniká na nich závislost), na které se ale skoro vůbec neukazuje. Z toho tedy vyplývá, že podle daného státu a jeho zákonů mohou být psychedelika nebo některé medicíny považovány za drogy.
  • Psychedelika: Psychoaktivní látky, které patří do skupiny halucinogenů a jejich užitím dochází ke změnám vnímání, nálady a rozšířeným stavům vědomí. Používají se dnes odborníky při terapiích a léčeních psychických problémů.
  • Medicíny: Různé léčitelské přírodní látky, techniky a prostředky původního obyvatelstva předávané tradičním způsobem po tisíciletí dál do dalších generací. Záměrem užívání medicín je léčení, osobní transformace, přechodový rituál či jiné. Na rozdíl od „drog‘“ ale neslouží k pobavení a útěku od reality.

Jak vlastně začal Tvůj příběh? Co bylo impulzem začít zkoumat realitu a své nitro?

Vyhoření a nesmyslnost každodenního života při budování nekonečné lži skrze media v podobě výroby různých pořadů, zpráv a novinek pro komerční televize v České republice. No… vypralo mě to pěkně.

Asi bys o tom mohl vyprávět hodiny, ale co je podstata toho TO, co jsi poznal? Jaká byla a jsou Tvá hlavní nová uvědomění?

Všichni mluví o probuzení, osvícení a nevím o čem všem… tyto abstraktní pojmy se většinou těžko integrují do každodenní reality nás „normálních“ lidí. Zkusím to proto předat co nejjednodušeji:

  1. Přijímám plnou odpovědnost za svůj vlastní život. Přijímám plnou odpovědnost za své zdraví. Přijímám plnou odpovědnost za svou vlastní smrt.
  2. Život nikdy nevymyslím. Důvěra v život buď je anebo není. Nesnažím se rozumem rozumět všemu. Dělat občas věci, které jsou mimo náš „logický“ rámec reality se opravdu vyplácí.
  3. Vím, že nic nevím. Nevím, že vím vše. Svět drží v harmonii, díky paradoxům, které naše mysl nedokáže pochopit. Ve chvíli, kdy se do nich uvolním a přijímám jejich platnost, vše se poskládá tak, jak má (přestanu to totiž držet myslí a tvrdit jak věci ne/mají být).

Jak se, Johnny, po těch ceremoniích změnil Tvůj život?

Došlo mi, že tady na tomto světě mají všichni lidé jednu věc společnou. Nikdo tady „neví“. Společensky se navzájem lidé ovlivňují a předávají si pohledy na svět o tom, jak by věci měly být a já jsem z toho vystoupil. Ocitl jsem se na dětském hřišti, kde je možné vše, a začal si hrát bez těchto nařízení a zákazů, jak by věci podle jiných měly být. V praxi se stalo to, že jsem odešel ze „starého“ světa, opustil práci, rozešel se s bývalou přítelkyní a doslova vystoupil na pár měsíců mimo systém, abych se zastavil a mohl jen tak být a pozorovat TO tu.

Dva měsíce na to jsem potkal svou ženu, za další dva měsíce nám proběhla spirituální svatba, změnil se okruh přátel, práce, kolegů, prostě vše se dalo do pohybu. Dnes cca po 2,5 letech ti mohu říct, že, nehledě na všechny propady a eskapády, bych za nic na světě neměnil!

Jaký byl z toho všeho nejzásadnější nebo nejpozoruhodnější zážitek?

Když jsem se 13.10.2019 poprvé vědomě uviděl s mou ženou Veronikou. Bylo to nepopsatelné, ale snažím se to popsat v knize…

Mohl bys, prosím, na závěr říct, proč do toho jít a zažít medicíny osobně?

Pokud slyšíš volání a cítíš, že je čas, nemá smysl otálet. Je fajn si uvědomit, že to my jsme tu pro svět, ne svět pro nás. Pokud volání světa a medicín mě, „Johnnyho“, povolalo k tomu, aby se více lidí dozvědělo o tomto tématu, aby vznikla kniha, tento rozhovor a více lidí se mohlo zastavit a podívat se, co se tady na tomto světě vlastně doopravdy ne/děje, je mi ctí, že tomu mohu sloužit. Pokud budu za rok „povolán“ někam jinam, jsem s tím už v pohodě a přijímám TO. Věřím, že pokud více lidí najde odvahu podívat se sami do sebe, přestanou se na světě určité věci dít, a všem se nám tu bude žít mnohem zdravěji a lépe.

A v úplně poslední otázce se naopak nemohu nezeptat na potenciální rizika a na to, jestli tuto cestu doporučuješ každému.

Spirituální cesta není o tom, že něco získáš. Je o tom, že ztratíš úplně všechno. Prokoukneš lži, o kterých si ani netušil, že by mohly existovat, a možná se objevíš na mapě světa, kde budeš tak nějak sám. Není TO pro každého, ale je TO dostupné všem. Pokud tě TO volá a cítíš se být připraven, tak do toho jdi. Nikdy před tím neutečeš, není totiž kam utéct…

Zdravotní rizika jsou samozřejmě u všeho. Je potřeba k věcem přistupovat zodpovědně a vybrat si zodpovědné průvodce, pro které bude váš fyzický a psychický stav na prvním místě, abyste mohli nabitou moudrost integrovat do svého každodenního života a vše zvládli ve zdraví.

Johnny, moc Ti děkuji za rozhovor.

Webová stránka Jana Allistra: www.allister.cz

Jiří Hamerský