Jak zmírnit zánět v těle pomocí přírodní medicíny?

cm chaga

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zánět jako takový je velmi potřebný jev. Je nutný k likvidaci infekce, k hojení ran, tedy i k přežití organismu. Důležitá je ovšem jeho síla a délka trvání. Přehnaná zánětová odpověď imunitního systému na podněty vznikající v těle či působící zvenku může být ničivá a poškozující. Stejně tak dlouhodobě probíhající slabší zánět. V místě zánětu se kumulují buňky imunitního systému, zvyšuje se koncentrace imunitní buňky stimulujících působků, protizánětlivých cytokinů a vzniká začarovaný kruh.

Takové záněty stojí za poškozením sliznic, tkání, orgánů a postupnou ztrátou jejich funkce vedoucí k selhání, např. ledvin, degenerativními onemocněními, včetně aterosklerózy, autoimunitními či rakovinnými patologickými procesy. Je proto více než žádoucí takovéto zánětlivé procesy tlumit a zastavovat.

Medicinální houby jsou známé svými imunomodulačními účinky. Obsahují složky, které mají imunostimulační účinky, tedy posilující obranyschopnost, aktivitu imunitního systému a zánětlivou odpověď v akutní fázi. Jsou zde však i složky, které dokáží imunitní systém i zánětlivou reakci tlumit. Jedná se o záněty autoimunitní, alergické i chronické infekční či poinfekční a degenerativní záněty.

Které houbové složky dokáží tlumit zánětlivou reakci?

Vědci prováděli pokusy in vitro, tj. na populacích buněk imunitního systému, i in vivo, tj. na zvířecím modelu po vyvolání zánětu. Pokusy bylo prokázáno, že houbové extrakty dokáží tlumit zánět. Můžeme zmínit např. Chagu a Auricularii, u nichž byly nalezeny protizánětlivé účinky, ale nezkoumalo se, které složky za nimi stojí. U dalších hub byly zkoumány jednotlivé protizánětlivě působících složek.

Medicinální houby obsahují velké množství polysacharidů, mezi nejznámější patří beta glukany, které mají různé složení i rozvětvení. Jsou to 3D molekuly, a je to právě jejich struktura a složení, které určují jejich funkci – aktivační nebo tlumivou. Po pokusech in vitro s beta glukany z cordycepsu a shiitake se ukázalo, že došlo ke snížení koncentrace pro-zánětlivých cytokinů, ale snižuje se též koncentrace prostaglandinů či leukotrienů, které též podporují zánět. Tento zánět snižující efekt se potvrdil u myší i u lidí. Podávání houbového preparátu složeného přineslo pokles protizánětlivých cytokinů. Další klinická studie byla provedena na pacientech hospitalizovaných kvůli střevním zánětům, ulcerózní kolitidě a Crohnově nemoci. Podávání stejného preparátu jako výše vedlo ke zlepšení stavu pacientů, tedy snížení zánětu ve střevech.

Zánět zmírňují i další složky hub

    • Terpenoidy a steroly – např. lanostanové triterpenické a ganoderické kyseliny extrahované z Reishi jsou schopné snížit aktivitu imunitního systému a utlumit tak zánětlivou reakci. Další složky, tentokrát steroly izolované z Shiitake, např. inotodiol, mají podobný efekt.
    • Peptidy – sem můžeme zařadit účinný peptid získaný z Cordycepsu ‒ Cordymin. Tento peptid při pokusech prokázal, že dokáže zamezit vycestování leukocytů do místa zánětu, který by tak ještě prohloubily a prodloužily jeho trvání.
    • Fenolické sloučeniny ‒ např. pyrogalol z Agaricu působí tlumivě na makrofágy, které pak syntetizují menší množství prozánětlivých cytokinů.
  • Polynenasycené mastné kyseliny, které jsou známé hlavně z rybího tuku, ale nacházejí se i v medicinálních houbách, mají též protizánětlivé účinky.

Roli hrají i „různorodé“ látky, jedná se např. o aromatické látky, aldehydy, estery, složky, které mají funkci neutralizátorů volných radikálů, neboť právě volné radikály aktivují buňky imunitního systému. Patří sem i agarykoglyceridy jako sekundární metabolity, tj. jedná se o látky, které vznikají z mateřské látky až v těle člověka, po požití houby.


V textu jsou jmenovány pouze některé složky a některé medicinální houby, kterým se vědci věnovali. Není však pochyb o tom, že medicinální houby modulují aktivitu imunitního systému, dokážou tlumit jeho aktivitu a omezovat tak zánětlivou odpověď na různé podněty, ať už vnější (infekce, alergeny) či vnitřní (volné radikály, vlastní antigeny při narušení tolerance k vlastním tkáním). Užívání medicinálních hub je tedy prospěšné při zánětech jakéhokoli charakteru.