Jak to udělat, abyste zvýšili pravděpodobnost, že druzí vyhoví vaší žádosti

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Může to znít nepravděpodobně, ale výzkumníci (Ellen Langerová a kol.) dokázali, že pouhé jedno slovo může dramaticky zvýšit pravděpodobnost, že bude vyhověno vaší žádosti nebo vašim požadavkům. Někdy je to v životě o maličkostech a na důležité situace se vyplatí být připraven. Které slovo je tedy vhodné určitě použít, když o něco žádáme?

Zázračné slovo „p r o t o ž e“

Výzkumná studie, kterou Langerová a její kolegové provedli, se týkala situace, kdy neznámý člověk přišel k někomu, kdo čekal ve frontě na kopírku a jednoduše se zeptal: „Promiňte, mám pět stránek. Mohu použít kopírku?“

Lidé vyhověli v 60 % případů.

Když však neznámý člověk použil frázi obsahující slovo „p r o t o ž e“ – např. „Mohu použít kopírku, protože mám naspěch?“, souhlasili téměř všichni! Nebo-li, míra vyhovění se vyšplhala na 94 % (Cialdini a kol., 2014: 143).

Když po druhých něco chcete, zmiňte váš důvod

Sami podvědomě spíše vyhovíme druhému tehdy, když zmíní důvod.

Když ale my sami žádáme někoho jiného, myslíme si, že naše důvody jsou jasné. A i když máme pocit, že naše důvody znějí samozřejmě, je obvykle dobré vyslovit je nahlas.

V citované studii Langerová dokázala, že dokonce „nesmyslný“ či primitivně zjevný důvod je lepší než žádný důvod. Mnohem lepší než „Mohu použít kopírku?“ (60 % vyhovění) bylo „Mohu použít kopírku, protože potřebuju kopírovat?“ (93 % vyhovění).

Protože slovo „p ro t o ž e“ má na nás dokázaný motivační vliv.

Čím větší žádost, tím více lidé zvažují sílu argumentů

V prvním případě šlo samozřejmě o ne příliš podstatnou věc, a platí že: „Lidé mají větší tendenci činit mentální zkratky a rychle se rozhodovat, pokud jde o málo, a žádost příliš nezvažují“ (Cialdini a kol, 2014: 144).

Pokud je v sázce více, tak lidé o žádosti mnohem více přemýšlejí. Zajímavá čísla vyšla, když ve druhé situaci měl tentýž neznámý člověk požádat druhé ve frontě o zkopírování 20 stránek (což trvá déle a např. se zvyšuje pravděpodobnost, že se zasekne papír atd.).

„Mohu si udělat 20 kopií?“ – lidé vyhověli ve 24 %

„Mohu si udělat 20 kopií, protože potřebuji kopírovat?“ – žádný nárůst ve vyhovění

„Mohu si udělat 20 kopií, protože mám naspěch?“ – 48 % vyhovění! (Cialdini, 2014: 144).

Závěrem tedy ještě jednou hlavní myšlenka tohoto článku: Pokud po někom, ať už třeba v práci nebo doma něco chcete, uveďte vždy důvod. A čím důležitější to pro vás je a čím vám na tom více záleží, tím lepší důvody uveďte.

Doporučujeme knihy o osobním rozvoji.

Literatura:

Cialdini, R. B., Goldstein N. J. a Martin. S. J. (2014): 50 tajemství přesvědčování. Bizbooks: Brno.