Jak se stát charismatickou osobností

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Většina z nás, lidí, má velký hlad po lásce. Jednou z největších potřeb člověka je potřeba být přijímán a milován. Lidé po celém světě si nejvíce – hned po zdraví – přejí, aby byli u druhých oblíbení, aby je měli ostatní rádi a aby jejich vztahy fungovaly. Jedním z prvků úspěchu v mezilidských vztazích je charisma. Charisma (vyzařování přitažlivosti) se dá naučit.

Charisma znamená v psychologii vlastnost osobnosti člověka, který se vyznačuje osobním kouzlem a přitažlivostí. Charismatičtí lidé dělají věci často jinak, než je běžné. Už tím jsou výjimeční. Psycholog Richard Wiseman za hlavní tři složky charismatu pokládá velkou vnímavost pro emoce druhých, mimořádnou schopnost takové emoce vyvolávat a neovlivnitelnost druhými lidmi. Podle Silvio Michala je charisma výhradně o našem vztahu se sebou – nakolik si dovolíme být hraví a svobodní.

 

Sám mám toto téma a lidi, kteří jsou charismatičtí, velmi rád (protože jsou velmi často zdrojem inspirace). Už léta také pomáhám druhým – pokud si to přejí – rozvíjet svou osobnost. Zde je pár tipů i pro vás:

 

Učte se od celebrit a lidí, kteří vás zaujmou

Pokud potkám velmi inspirativního člověka, kladu si otázku: „Čím to dělá, že mě tak fascinuje? Jaké jsou jeho silné stránky?“ Tohle když začnete praktikovat, otevře se vám úplně nový svět. Začnete si více všímat detailů a proniknete do toho, proč daný člověk dělá to, co dělá. Začnete druhé více chápat a více jim rozumět (což vás bude činit též přitažlivějšími). A i když je charisma především o neopakovatelném vlastním kouzlu, technika „učení se nápodobou od druhých“ je nesmírně mocná. Nepodceňujte ji, prosím. Mimochodem, jedněmi z necharismatičtějších lidí bývají herci – ti se doslova naučili vyvolávat v sobě nejrůznější projevy osobnosti (styl řeči, chůze, gest, temperamentu), které původně nepoužívali. To je činí mnohdy neodolatelnými. Platí, že charismatický člověk není nudný a předvídatelný – máme rádi lidi, kteří nás něčím překvapují a kteří nás mohou obohatit.

 

Dovolte si být sami sebou

Tajemství charismatu tkví ve schopnosti dovolit si být sám sebou – vyzařovat „vnitřní světlo“, ke kterému jsou druzí přitahováni. To nejlepší, co můžeme druhým dát, je, když jsme sami napojeni na Zdroj, když přetékáme štěstím a když se nám daří. Naším úkolem by mělo být rozvinout svou jedinečnou osobnost do plné krásy. Velmi sympatické je, když nebereme sami sebe vážně – charismatickými nás činí i nadhled (životní moudrost) a když nezakrýváme, ale naopak jsem schopni odhalit své slabé stránky (a zároveň se mít rádi i s těmito svými slabostmi). Pro většinu lidí budeme sympatičtější, když čas od času uděláme nějakou drobnou chybu – bude nás to činit více lidskými. Téměř nikdo nemá rád povahy, které působí nebo se tváří povýšenecky a dokonale.

 

Buďte pro druhé darem

Dávejte druhým více, než očekávají (nikdy však proto, abyste od nich pak něco získali – dávejte z vašeho vlastního nadbytku, z vaší vlastní radosti a udělejte si z dávání životní styl). Aktivně se o druhé zajímejte, mluvte jejich jazykem, snažte se porozumět jejích světům. Pamatujte si detaily a zprostředkujte ostatním zážitek, že jsou naprosto jedineční. Jak již bylo řečeno, NIKDY se nesnažte druhým zalíbit, zavděčit a vzdávat se kvůli nim sami sebe. Pak si vás totiž nemohou, a také nebudou vážit. Naopak:

 

Jednejte čestně a stůjte si za svými názory

Velcí lidé mají vždy i své odpůrce. Jsou zároveň ale natolik silní, že jsou schopni tlak na svou osobu ustát. Nemění své názory a bývají zapálení pro svou věc.  Druzí na nich obdivují to, že celý život zasvětili své vášni, ve které později excelují.

 

Ruský mág Vadim Zéland zase popisuje, že hvězdou se stává ten, kdo vykročí ze zaběhnutých standardů, kdo dělá věci mimořádně, neobyčejně, jinak. Podle Zélanda si každý z nás může dovolit luxus iniciovat vlastní hru. To, co druzí obvykle obdivují, je právě myšlení mimo zaběhnutá pravidla a také vše, co je nové, originální, co posunuje svět směrem dopředu. Asi nejdůležitější prvkem charismatu je pak důvěra (a čestnost). Charismatické myšlenky jsou často ty nezištné. Je z nich cítit opravdovost – je to přesně ten moment, kdy druhý o vás řekne: „tomuto člověku mohu věřit.“