Jak projít současným složitým obdobím (5 kroků podle Bashara)

posstava e1589276079693

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pět transformačních vět, o kterých dnes bude řeč, v sobě skrývá velkou moc. Možnost kompletní proměny sebe a svého vědomí. Bez ohledu na to, kým a kdy byla tato slova vyřčena, může být dobré, jednou za čas, si udělat revizi či reflexi svého života a něco změnit. V současné coronavirové krizi si ale navíc otázky typu: „Jak se nejlépe přizpůsobit současným změnám? nebo Co nově udělat se svým životem?“ pravděpodobně položil mnohý z nás. A Bashar nabízí podle mě jedny z nejlepších odpovědí. Mapu, jak projít do lepšího světa.

Těchto pět kroků zaznělo na Basharově dubnovém americkém semináři tohoto roku Eye of The Needle, kde hovořil o konceptu, jak „projít uchem jehly“. Jsou samy o sobě natolik silné, že k nim přidám jen minimum komentářů.

1.) Odpustit všem a všechno

Odpustit bez ohledu na to, co si o druhých myslíme. Odpustit za všech okolností. Odpustit jako první – nečekat, až se druzí omluví nebo uvidí své chyby. Odpuštění nás uvolňuje ze sevření času.

2.) Odpustit sobě

Podle Bashara nastal čas, přestat se soudit za cokoliv. Všechno sebe-souzení nechat na „druhé straně jehly“. Tak, jak jsme odpustili ostatním, máme odpustit naplno i sobě.

3.) Nechat za sebou své minulé Já

Přestat se ovlivňovat tím, jak jsme se chovali v minulosti: „Nelpěte na svém starém já, událostech, emocích, pocitech, myšlenkách a zkušenostech, negativních reakcí a chování. Uchovejte si jen poučení, znalosti a pochopení.“ Jde o to, nenechat se znovu vtáhnout do naučených emočních dramat. Uvědomit si, že se jedná o minulé Já, které už k nám nepatří. Bashar používá zajímavou formulaci: přestat se ze svého minulého Já informovat.

4.) Nechat se vést svým budoucím Já

Máme se informovat ze svého budoucího Já: „Jak by jednalo mé budoucí Já? Jak by myslelo? Jak by cítilo?“ Dovolme si nechat se zlákat svým budoucím Já, které nás jako chodbou vytáhne ven, do jiné reality.

5.) Zaměřovat se na nezničitelné jádro duše

Všechny předchozí kroky máme propojit v tomto jednotném přítomném okamžiku. Svou pozornost zaměřovat na svou věčnou, nesmrtelnou podstatu.

BONUS: Co ke koronaviru říká Esther Hicks

Kromě Bashara bych k současné situaci chtěl na závěr zmínit ještě lehce provokativní postoj mé oblíbené spisovatelky Esther Hicks: „Tohle není něco, co se pokazilo, ale něco, co jde velmi, velmi, velmi správným směrem! Je to odpověď na žádost mnoha z nás, kterou jsme už dlouho vyzařovali.“  Esther za aplausu účastníků svého semináře dále říká: „Neexistuje větší virus, než strach!“ Sama za sebe Esther vyjadřuje, že nikdy nebyla tak nadšená a natěšená na to, co v následujících dnech a týdnech přijde.