Jak překonat lenost a přinutit se dělat i to, co se nám nechce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Byli jsme stvořeni proto, abychom prožívali radost, řešili v životě výzvy a používali svou kreativitu – jednoduše řečeno, patrně každý z nás si přeje vést zajímavý a naplněný život. Někdy se však na nás nabaluje jedna povinnost za druhou, musíme dělat věci rutinní a nezajímavé. Vyhýbat se tomu, co je třeba učinit, není řešení. Lenost je výhodné „useknout“ hned v počátku. Otázka zní „jak“, když se nám zrovna nechce?

Lenost znamená stagnaci, energetický blok

Nepomůže, když budeme úkoly plnit na sílu. Nečinnost je ale snad ještě horší: vede k větší únavě a zablokování. Často nás více unaví, když jsme něco neudělali, než když jsme něco udělali. Protože pak máme navíc výčitky a ne úplně dobrý pocit ze sebe (a práce k tomu není udělaná a tíživě na nás doléhá, že neoblíbené činnosti stejně nakonec nevyhneme).

Když tedy ani násilí ani odpor nejsou řešením, co je oním klíčem?

Vadim Zeland v knize Jak se vymanit ze systému předkládá poměrně jednoznačnou odpověď: „Na lenost zabírá jeden jediný prostředek: vložte duši do toho, co se vám nechce. Odveďte běžnou práci co nejlépe a s naprostou oddaností. Nesmíte se přemáhat, musí to jít od srdce. (…) Změňte svou povinnost ve vášnivé zaujetí. Udělejte to uvědoměle a záměrně. Pak lenost opravdu zmizí“ (2017: 172).

Jaký zde funguje mechanismus? Lenost je energetická zácpa, blok, stagnace. A jak říká Zeland, bez pohybu není energie.

Energie se rozproudí jedině tak, že se člověk začne opět hýbat. Na začátku na malé otáčky a postupně se motor znovu rozjede. Je to pozoruhodný trik: udělat z povinnosti něco naprosto vzrušujícího! „Začnete-li pracovat, jakoby šlo o něco mimořádného (tedy svědomitě a nadšeně), odkudsi se (bez zvláštního úsilí) vezme další energie,“ vysvětluje Zeland (2017: 172).

Jde o to, nepříjemnou situaci celou otočit, možná někdy i trochu přehánět – nastartovat nadšení. Osobně si vzpomínám, když jsem v bývalé práci musel dělat i věci, které mě nebavily. Aby mi při tom příliš neklesla hladina energie, rozhodl jsem se učinit z toho výzvu. Místo abych práci odkládal, snažil jsem se o pravý opak: dodávat úkoly nadřízeným, co nejdříve to šlo. A právě zvládnutí této práce někdy až v extrémně krátkém čase ve mně vyvolávalo tu a tam až euforii.

Aktivace pomáhá i u deprese

Trochu podobný princip jako u lenosti funguje někdy i u překonávání deprese. Je třeba zdůraznit, že deprese není lenost – pacienti postižení touto nemocí by se jistě proti takovému výroku oprávněně bouřili (rozdíl je v tom, že zatímco líný člověk je naštvaný, když musí něco udělat, tak člověk v depresi je za každou maličkost, kterou je schopný udělat, rád). Nicméně princip je skutečně podobný:

Například v psychiatrických léčebnách se při léčbě depresí, mimo jiné, používají tzv. aktivační programy. Sice to na začátku bývá i o nucení – pacienti mají „povinnost“ navštěvovat například psychogymnastiku, art-terapii, skupinu, dílnu a další programy, i když se jim v začátku nechce. Ale jde opět o nastartování, obnovení energie, znovuzískání návyků, režimu.

A tak závěr dnešního článku je zřejmý: Na apatii a lenost pomáhá aktivita. Přinutit se k činnosti; nebo ještě lépe – v zelandovském duchu – začít vykonávat danou povinnost až s trochu přehnaným nadšením, brát ji jako výzvu, a to s patřičnou svědomitostí a odpovědností. Jakoby šlo opravdu o něco velkého. Právě to zpětně přináší a obnovuje energii a lenost může zmizet.

Celková nabídka knih o osobním rozvoji.

Literatura: Zeland, Vadim (2017): Jak se vymanit ze systému. Eugenika: Bratislava.