Jak poznat, že moje dítě bere drogy?

cm skakajici lide

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Závislosti na návykových látkách jsou obecně pro jedince rizikem vážných zdravotních, psychických i sociálních dopadů, nemluvě o ohrožení života a zdraví, které můžou hrozit úmrtím (předávkování, špatné metabolické funkce organismu a vnitřních orgánů z důvodů poškození jejich funkcí vlivem dlouhodobého užívání nebo i jednorázového užití).

Navíc, u dětí a dospívajících se častokrát závislost rozvíjí mnohem rychleji než u dospělých jedinců, což je dáno nezralostí metabolických procesů a zpomalením vyplavování drogy z organizmu. Tím hrozí vážná tělesná poškození a otravy (intoxikace) drogou již při malém množství (opiátů, ale i alkoholu apod.). Dospívající a adolescenti mají tendenci navíc různě zkoušet hranice, experimentovat s novými a zakázanými věcmi, riskovat.

U alkoholu lze při krátkodobém užití/užívání u jedince pozorovat charakteristický zápach alkoholu z dechu, což je často překrývané různými bonbony, žvýkačkami apod., dále např. zarudlé oči, snížená motorika (neumí zasunout klíč do zámku apod.), bolesti hlavy, „kocoviny“, tápavá a nejistá chůze, nezřetelná výslovnost, snížení zábran v projevech chování (tzn. vyšší „kuráž“, agresivita, nebo v sexuální oblasti). Projevem dlouhodobého užívání se vyskytují časté tzv. „okénka“, třes a zvýšená ospalost. Jedinec vyhledává pití o samotě, alkohol používá k zmírnění nežádoucích stavů, které se objevují, když alkohol není v krvi přítomen, ztrácí vazby a kamarádství z okruhu nepijících přátel, víc hrozí úrazy, pády, popáleniny apod. Vstupováním alkoholu do metabolismu se navíc zvyšuje riziko onemocnění např. jaterního, trávícího systému apod.

U opiátů, kam můžeme zařadit např. heroin, opium, morfin, kodein, dolsin a jiné látky si všímáme v rámci časných příznaků takové projevy, jako je zastřené vědomí (trvající několik minut až hodin) a celkový útlum, vyskytuje se taky jakási „kocovina“, po užití nastává zúžení zornic. Při dlouhodobém užívání se projevují odvykací příznaky („absťák“, abstinenční syndrom), rozšíření zornic, zrychlení dechu i tepu, časté je slzení, rýma, průjem, zvýšené pocení, neklid apod. Může se taky objevit zvýšená teplota, husí kůže či nechutenství. Pozorovat lze taky pokles jiných zájmů (hobby) – tyto se orientují pouze na drogu; a můžou se objevovat různé krádeže (v domácnosti i jinde). U nitrožilních uživatelů se objevují stopy po vpichu, které se můžou zanítit; obvyklá je ztráta či snížení potence u mužů, poruchy menstruačního cyklu u žen.

Marihuana a kanabionoidy zanechávají u uživatele zarudlé oči, charakteristický zápach z oblečení, vlasů či dechu, přítomný je častý kašel, sucho v ústech, zrychlený pulz, zhoršení koncentrace a soustředění, při intoxikaci se můžou objevovat úzkosti, nižší schopnost orientace v čase a prostoru. Z dlouhodobějšího hlediska se přidružují poruchy paměti, nepravidelný menstruační cyklus u žen, kolísání nálad, zpomalení celkového (životního) rytmu, delší reakční čas, ztráta zájmů. Můžou vznikat celkové změny osobnosti, povahy, ztráta hodnot a zvyšuje se riziko některých duševních nemocí, např. schizofrenie.

Užívání kokainů a stimulací při časných známkách způsobuje rozšířené zornice, výtok z nosu (zarudlý nebo suchý nos, nosní křídla), pocení, citlivost na světlo, záchvaty vzteku, narušený rytmus spánek-bdění, zrychlení tepu, neustálá neposednost, podrážděnost, třes, ale taky neodůvodněná a vyhrocená podezíravost, úzkost, často deprese a útlum po odeznění účinku stimulační drogy. U dlouhodobého užívání je typický kašel, tmavý hlen, krvácení z nosu, ztráta váhy, vyrážky, problémy s pamětí, paranoia, pocity pronásledování, sklon k násilí a agresi. Rizikem jsou sebevražedné pokusy, psychotické stavy (sluchové či jiné halucinace, podivné chování apod,) a stavy deprese.

U halucinogenů můžeme pozorovat rozšířené zornice, horší sebeovládání, snaží ovlivnitelnost, zhoršenou schopnost rozhodování, někdy jsou jedinci pod vlivem drogy nebezpeční sobě či druhým (právě pod vlivem změny vědomí, halucinací). Halucinace a pocity pronásledování mohou u dlouhodobého užívání přetrvávat, hrozí ztráta kontaktu s realitou a riziko epileptických záchvatů.

Organická rozpouštědla zanechávají typický zápach z oděvu či dechu; z důvodu lehčí dostupnosti a levnosti tyto látky zneužívají právě děti a dospívající, nebo i ti, kteří již nemají peníze na dražší drogy. Často hrozí udušení, protože si v rámci užívání jedinci pokládají igelitový pytlík na hlavu, což umocní efekt, avšak jedinec upadne rychle do „opojného“ stavu vyvolaného drogou a může dojít k zadušení a tedy úmrtí. Zadušení hrozí také zvratky, které jedinec po inhalaci rozpouštědla vdechne.

Testy na zjištění drog a alkohol testy naleznete v naší nabídce.