Jak pomocí psychoterapie vyléčit psychosomatické obtíže?

terapie

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Psychoterapie je metodou, která pracuje s myšlenkami, emocemi, fyziologickými (tělesnými) projevy a chováním. Někteří psychoterapeuti zohledňují při práci se svými klienty i spirituální rovinu, která též ovlivňuje, co se v člověku děje. Práce s tělem a jeho aktuálními i dlouhotrvajícími projevy je běžnou praxí psychologické péče o klienta.  Pro porozumění tomu, co se v psychoterapii odehrává, je důležité nejprve porozumět, co se odehrává v lidech.

Psychosomatika vystihuje problematiku, kdy si uvědomujeme, že psychické prožívání má vliv na fyzické tělo. Daná provázanost funguje i naopak – fyzické tělo ovlivňuje psychické zdraví. V západní medicíně dlouhou dobu stálo v popředí zabývání se nemocemi především v materiálních souvislostech (tím co jde změřit, laboratorně otestovat, operovat…). Paradoxní k tomu je fakt, že pojem psychosomatiky byl do medicíny zaveden již před více než 200 lety.

Provázanost těla – bludný kruh

Tím, že mezi mozkovými buňkami proběhne elektrický impulz, vznikají myšlenky. Tyto myšlenky mají podobu představ, přesvědčení, či hodnocení. Jestliže naše mysl vyhodnotí, že se nacházíme v potenciálním ohrožení, aktivuje se stresová reakce: pocítíme strach a začnou se uvolňovat stresové hormony. Těsně po této reakci se tělo začne připravovat na prehistorickou reakci boje nebo útěku (výjimečně také zamrznutí nebo vypnutí vědomí). V těle začneme pociťovat napětí, začnou se třást ruce, zčervenáme, sevře se nám břicho, rozbuší srdce, začneme se potit, zúží se nám vnímání…

Tyto procesy v těle, jsou vlastní člověku i zvířatům a dříve pomáhaly lidem přežít a vypořádat se s VNÍMANÝM nebezpečím. V dnešní době už pro nás není nebezpečný medvěd, který by nás ohrozil při sběru potravy, ale potkáváme se s jinými potenciálními nebezpečími: Náš stresový systém už není tak často stimulován dravou šelmou, která by nás ohrozila na životě, ale písemkami, zkouškami, nároky okolí, volbou povolání, termíny v práci, výkonovými normami, hypotékou, konflikty na pracovišti… Od dětství v naší společnosti si přivykáme na nové stresory, kterými je tlak na výkon, efektivita, produktivita, socializace apod.

Projevy emocí v nemocích

Když naše mysl něco vyhodnotí jako ohrožující, cítíme strach; když naše mysl vyhodnotí že se nám nedaří, cítíme smutek apod. Zároveň můžeme pociťovat negativní emoce i bez vnějších spouštěčů, konkrétně, když se nacházíme v dlouhotrvajícím vnitřním konfliktu. Veškeré emoce, které jsou vyvolány myšlenkami, mají vliv na to, jak naše tělo zareaguje. Při častém prožívání negativních emocí se zvyšuje krevní tlak, dochází k nadměrné stimulaci žaludku, což vede k překyselení, oslabí se imunitní systém, naše tělo přestane vhodně hospodařit s živinami a minerály… V důsledku této provázanosti vzniká široké spektrum onemocnění. Z typických „psychosomatických“ nemocí lze uvést chronicky zvýšený krevní tlak, žaludeční vředy, astma, zvýšenou činnost štítné žlázy, chronický zánět střevní sliznice, revmatoidní artritidu, ekzémy. Samozřejmě i to, že onemocníme např. chřipkou souvisí s tím, jak funguje imunitní systém, který je nadměrným stresem oslaben.

Psychoterapie v kontextu psychosomatiky

Psychoterapeuti by měli být vybaveni technikami, které umožní lidem podívat se na svou životní situaci racionálněji, bez zkreslení, které generuje naše mysl. Často klienti v terapii zjišťují, že věci a události, které je stresují vlastně nejsou sami o sobě stresující, ale jejich mysl to z nějakého důvodu hodnotí jako ohrožující. Díky zkrocení myšlenek je možné naučit se ovlivňovat emoce i tělesné reakce. K psychosomatickým onemocněním můžeme přistoupit i z opačného pohledu, skrze tělo začneme ovlivňovat psychické prožívání. Například než si vzít lék na uklidnění, psychoterapeut může naučit klienta, jak správně dýchat, uvolnit svalové napětí a tím zmírnit svoji úzkost.

V dnešní době je možné využít efektivní pomoci i díky dostupnosti online psychoterapie. Každý může vybrat psychoterapeuta, se kterým by chtěl pracovat na svých tématech.

Ideální je, když se člověk stane sám sobě terapeutem, a naučí se rozumět mechanismům svého těla. Díky sdílení osobních témat s odborníkem, je klientovi umožněno podívat se na svůj život a nemoc z jiného pohledu. V psychoterapii lze narazit i na provázanost běžných okolností, které přispívají k udržování nepohody. Například tím, že jsme ve stresu málo spíme; tím, že málo spíme jsme ve stresu. Tyto bludné kruhy je možné v psychoterapii efektivně vyřešit a zvolit způsob, jak z nich nejpohodlněji ven. Psychoterapie není o dávání moudrých rad, ale je o těsné spolupráci, kde se klient učí novým způsobům chování a myšlení.

Uzdravení vyžaduje změnu, ale k tomu, aby byla trvalá, musí proběhnout komplexně. Psychoterapie umožňuje činit malé pokroky na úrovni mysli, emocí, vnímání, ale díky nim dochází k velkým změnám na úrovni fyzického těla. Konkrétně se jedná o porozumění tomu, co nás udržuje v nemoci a proč v daném chování setrváváme. Dále se jedná o poznání faktorů, které na nás negativně působí, což přináší objevení řešení, jak se s nimi vypořádat. V souladu s tím, v psychoterapii dochází k uvolnění potlačeného napětí a konfliktů, které naši duši a tělo udržovali dlouho ve střehu. Psychoterapie dokonce dokáže dělat změny i mimo tělo klienta! Prací na sobě můžeme působit na vztahy s ostatními a tím ovlivnit svoje i jejich zdraví.

Dělat něco dobrého pro svoje psychické i tělesné zdraví lze i z pohodlí vlastního domova. Dle výzkumů, psychoterapeutické setkání má stejnou efektivitu při setkání tváří v tvář, tak online. Existují platformy, kde si můžete vybrat psychoterapeuta dle svých preferencí.