Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa? (1. část)

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Moje životní filozofie je následující. Učím druhé to, co dělám sám. Snažím se, aby to, co si myslím, co říkám a co dělám, bylo totéž. Zastávám otevřený přístup a naprostou upřímnost. Usiluji o čistý duchovní vzestup bez jakýchkoliv neetických zkratek a nečistých pomůcek a totéž učím druhé lidi. Tvrdě odmítám jakékoliv pokusy ovládat energie vůlí a vědomím, nebo manipulovat s druhými bytostmi. Chráním si svoji svobodu a nezávislost a stejné právo poskytuji i všem ostatním.

Postupně se svým životem dopracovávám k tomu, abych v každém okamžiku jednal tak, aby to bylo dobré pro mne a zároveň i pro ostatní bytosti a celý Vesmír. To, co sděluji ostatním, nejsou pouhé naučené a přečtené informace. Předávám především to, co vnímám svojí intuicí, co získávám při oboustranné komunikaci s vyššími bytostmi – planetou Zemí, Kosmickým vědomím a dalšími vyššími světy a sférami. A co se v mém životě i v životě dalších osob postupně potvrzuje. Ať už v současnosti nebo pohledem do minulosti při karmické očistě. Na přelomu tisíciletí a věků se pro lidstvo otevírá nová duchovní cesta. Mnohé z toho, co budu postupně předávat, jsou nové informace, dosud knižně nepublikované.

Duchovní šestý smysl pro vnímání duchovního pozadí

Duchovní rovinu světa rozhodně nelze vnímat běžnými smysly. A přesto někteří lidé dokáží tuto neviditelnou atmosféru rozpoznat, vycítit, odhadnout. Říkáme o nich, že mají navíc šestý smysl, duchovní smysl pro vnímání duchovního pozadí světa. Tento duchovní smysl může mít více podob, typů. Někteří vidí prvky tohoto duchovního pozadí nebo alespoň vnímají určité impulsy odtud v podobě symbolických obrazů. Další slyší informace ve formě slov a zvuků. Někteří předávají informace z duchovního pozadí formou telepatické komunikace nebo automatického psaní. Nejobvyklejší je však pocitové vnímání. Jasně cítí záměr druhého člověka – co chce udělat nebo co chce říci. Mohou dokonce vnímat jeho myšlenky ještě dříve, než je vysloví nahlas. Uvedu několik příkladů projevu duchovní roviny života.

Příklad 1: Mnozí lidé zažili něco, co vypadalo jako pouhý sen. Vnímali, že u postele stál jejich syn a usmíval se na ně. Později se dozvěděli, že právě v tu dobu zahynul při letecké katastrofě. Takže nešlo o pouhý sen. Šlo o skutečný projev duchovního pozadí. Naposledy je navštívila v nehmotné podobě bytost jejich zemřelého syna. Ještě předtím, než přešla po fyzické smrti do jiné roviny existence.

Příklad 2: V televizi běžely skutečné zážitky jedné rodiny, které řádil v bytě divoký duch poltergeist. V jejich bytě bez varování létaly talíře a rozbíjely se nejrůznější předměty. I v tomto případě šlo o naprosto zřetelný a hmatatelný projev duchovní roviny života. Projev tak silný, že měl vliv i na hmotné předměty. A pro jeho sledování nebylo potřeba žádného zvláštního duchovního smyslu.

Probuzení duchovního vnímání může být výsledkem vědomé práce na sobě

Takové a jiné podobné příhody se lidem dějí. A nejde přitom o několik jedinců. Průzkumy v některých zemích svědčí o tom, že podobný dotek duchovního pozadí světa zažila alespoň jednou v životě více než polovina světové populace. A to už nejde jen tak spláchnout slovy o tom, že si to všichni vymysleli. Zůstává otázkou, komu takové vnímání funguje. Některým lidem se stalo, že od určitého období jejich života jim jako zázrakem, nebo čirou náhodou, začalo fungovat toto mimosmyslové vnímání. Další mají neobvyklé schopnosti od narození. To však nejsou jediné možnosti. Na svém vlastním případě mohu doložit, že probuzení takového vnímání může být výsledkem vědomé práce na sobě, na své vlastní bytosti, aniž by tady byly nějaké zjevné předpoklady od narození.

Původně jsem byl zarytý materialista. Nic duchovního jsem nevnímal, ani jsem o těch věcech nic nevěděl. Co mi pomohlo probudit duchovní vnímání? A co může do jisté míry pomoci i komukoliv dalšímu? Okolnosti v mém životě, potřeba větší péče o zdraví, mě dovedly k tomu, že jsem začal vědomě pracovat na své vnitřní rovnováze, harmonii a stabilitě. Změna výživy a stravovacích návyků, pravidelné cvičení Pěti tibeťanů. Více přirozené živé stravy – ovoce, zelenina, ořechy. Vytěsňoval jsem ze svého života negace, negativní projevy, neustálou potřebu někoho, něco kritizovat, stále na něco nadávat, pořád si stěžovat. Na politiku, nepřízeň osudu, na počasí, na nešťastné náhody. Přestal jsem lhát, přestal jsem kamuflovat a snažil jsem se být za každé situace upřímný. Přestal jsem si brát to, co mi nepatřilo, i když to třeba byly jen čisté papíry ze zaměstnání. Dával jsem si pozor, abych neudělal cokoliv na úkor druhého. Začal jsem brát události tak, jak přicházely. Samozřejmě, lehce se to napíše, ale projít takovým vnitřním vývojem není vůbec jednoduché. Co úsilí dá odstranit ze svého jednání pouhý jeden zlozvyk.

Každopádně jednoho dne jsem si uvědomil, že vnímám, jak mým tělem proudí určité energie. A postupně jsem zjišťoval, že tyto energie přinášejí skryté informace, které začínám vnímat. Že se mohu ptát na otázky týkající se duchovního pozadí světa a dostávám na ně odpovědi. Nešlo o záležitost několika dnů, ale spíše o týdny a měsíce, několik let pomalého vývoje. Žádné osvícení zázrakem shůry, jak o něm mluvili další lidé, kterým se to stalo.

Dveře do duchovního pozadí mi otevírá vnitřní rovnováha a morální čistota

Takže předpokladem pro fungování a přirozené rozvinutí schopnosti vnímání duchovního pozadí světa je vnitřní rovnováha, morální čistota, dobrý charakter. Nesmírně důležitý je požadavek čistoty, dobrých úmyslů. Snažit se proniknout do duchovního pozadí proto, abych napomohl své evoluci a evoluci dalších lidí, přírody i celé planety. A snažit se proniknout čistým způsobem. Pokud budu mít záměr pomáhat, čistit, léčit, pak přitáhnu pomoc vyšších bytostí světla a ty mi budou pomáhat. Pokud mne však duchovní pozadí zajímá proto, abych měl nad ostatními převahu, abych snáze a dokonaleji mohl zneužívat další lidi ke svým cílům, pak obvykle sám budu ovládnut a zneužíván temnými bytostmi a strukturami, které jsem svým záměrem přitáhl. Taková jsou pravidla duchovního pozadí světa.

Vyvarovat se nahlížení do duchovního pozadí mimo pořadí

Někteří jsou tlačeni zdravotními problémy sebe nebo blízkého člověka k tomu, aby se pokusili rychle a jednoduše nahlédnout do duchovního pozadí a nalézt zde návod k pomoci. Nezajímá je duchovní cesta jako taková, ale chtějí jen pochopit svoji nemoc. Místo zdlouhavější změny svého života a nastoupení skutečné duchovní cesty se pak pokoušejí mimo pořadí nahlédnout tam, kam ještě jejich vnitřní harmonie a naladěnost nedosahuje. Udělají pak to samé, co mnozí další provádějí z pouhé zvědavosti. Otevírat komnaty, které ještě mají být zavřeny, získávat informace, které mi ještě nepřísluší vědět. I to mnohokrát zkomplikovalo další život člověka. Snažit se překonat duchovní blokády a nahlédnout do svých minulých životů. Vyhledat mága, který ovládá regresi, to znamená otevírání informací o minulých životech. Nebo se pokusit rozšířit vlastní vnímání, rozšířit si vědomí požitím drogy, zásahem jiného člověka, jakýmsi zasvěcením a podobně. Člověk netuší, jaké komplikace na své duchovní cestě si může pro pár získaných informací způsobit.

Existuje totiž celá řada umělých způsobů, jak zažít velmi rychle prožitek duchovních světů – drogy, holotropní dýchání, regresní terapie, různé formy jednorázového zasvěcení a jiné umělé duchovní techniky. Techniky a zase techniky. Kolik návodů slibujících okamžité výsledky najdeme v knihách i na stránkách internetu. Ten, kdo je na vzestupné duchovní cestě, chápe, proč je takový umělý způsob ovlivňování duchovního pozadí nebo alespoň nahlížení do něj pro člověka nebezpečný. Ani dobrý úmysl mne neopravňuje nahlížet někam mimo pořadí. Nastoupíte-li vzestupnou duchovní cestu, začnete se automaticky karmicky čistit. A informace z minulých existencí vám budou otevírány v takovém pořadí a rozsahu, na který jste v tu chvíli připraveni. To je správná duchovní cesta. V některém z dalších pokračování se této problematice budu věnovat podrobněji. Teď uvedu konkrétní případ jedné takové veřejně provozované akce, která skončila takřka katastrofou. Což jenom potvrzuje oprávněnost mého varování. Příklad také naznačuje, jaké následky může mít používání umělých pomůcek nebo jakýchkoliv psychotropních látek na duchovní cestě. Kam až může vést touha člověka mít okamžité zážitky rozšířeného vědomí i přes určitá rizika.

Příklad 3: Dne 16. 6. 2001 se konala řízená meditace zhruba 35 osob v Praze, každý účastník zaplatil poměrně vysokou částku 2 000 korun. Před meditací požili bylinný čaj namíchaný údajně domorodými jihoamerickými indiány. Výsledkem měla být podle organizátora akce „osvobozující autohypnóza pralesních kouzelníků a řízená vizualizace“. Skutečný výsledek této zdánlivě neškodné akce však byl naprosto neočekávaný. Celkem 32 účastníků meditace se přiotrávilo a muselo být převezeno do několika pražských nemocnic, řada z nich v bezvědomí, dva nejtěžší případy musely být umístěny na jednotku intenzivní péče. Organizátor akce, který podobné meditace podle vlastních slov bez problémů organizuje již 10 let, byl obžalován z neoprávněné výroby a uchovávání omamných a psychotropních látek. Chemický rozbor totiž v připravené čajové směsi prokázal přítomnost jedovatých alkaloidů vyskytujících se např. v rulíku, blínu či durmanu. Trestní sazba pro takový přečin činí až 15 let. Nebo se takový jedinec na pár dní či týdnů odklidí a pak se věc jednoduše zamete pod koberec? Jak to asi ve skutečnosti dopadlo?

Pronikání do duchovního pozadí za pomoci drog je nebezpečné

A ponaučení, které z toho vyplývá? Podobné způsoby propagace poznávání duchovního pozadí světa považuji za zcela neetické a navíc nebezpečné. Přesto mnozí lidé neváhají vyzkoušet si tyto metody. V tomto případě je výsledkem mimořádně tvrdé poučení pro organizátora akce, který i na svých dřívějších přednáškách pozitivně hodnotil šamanské rituály a používání psychotropních látek v duchovním postupu člověka. Tvrdé poučení pocítili také ostatní účastníci, kteří se přiotrávili a navíc museli absolvovat nepříjemný kolotoč policejních výslechů. Každý rozumně uvažující člověk příště zváží svoji případnou účast na podobné akci mnohem důkladněji.

Poznání duchovní roviny nevede automaticky ke štěstí a pohodě

Již jsem vysvětlil, že v duchovním pozadí světa existují skutečné příčiny a hybné páky drtivé většiny jevů a událostí, které vnímáme ve hmotné rovině. A to jak těch pozitivních, příznivých, tak také i těch negativních, destruktivních, katastrofálních. To, co na nás skrytě působí, však nebylo vždy vedeno s cílem pomoci nám ve vývoji, zlepšit naše zdraví, zpříjemnit náš život. Mluvím-li o duchovní rovině života a světa, nemám vždy na mysli jen to čisté, pozitivní a povznášející, co odtud působí. Ale také to temné, ovládající, parazitující a škodící. Nebudu zastírat, že poznání duchovní roviny života nevede automaticky ke štěstí a pohodě, jak si mnozí začátečníci myslí. Vždy mi to však umožňuje lépe pochopit běh událostí a dává mi to větší svobodu v rozhodování.

Z duchovního pozadí působí síly světla i síly temna

Je na mně, na mém způsobu života, jaké síly jsem ochoten nechat na sebe působit. A čemu se naopak razantně vzepřu a co vytěsním ze svého života. Protože to, co na nás skrytě působí, nebylo vždy vedeno s cílem pomoci nám ve vývoji, zlepšit naše zdraví, zpříjemnit náš život. Je známo, že od nepaměti působí z tohoto skrytého duchovního pozadí dva druhy sil. Jednak síly světla – to jsou ty bytosti, energie, které podporují vývoj člověka, jeho vzestup, zdraví, zlepšování jeho bytosti. Síly světla uznávají, že člověk má právo svobodné vůle a učí jej přijmout za svá rozhodnutí zodpovědnost. Snaží se v člověku posílit ty nejlepší jeho vlastnosti. A naopak potlačit, rozpustit, překonat to špatné, co v člověku je.

Tou druhou stranou jsou síly temna. Ty vždy usilovaly o ovládnutí druhých. O jejich zneužívání, o manipulaci s nimi. Ať už skrytou nebo zcela otevřenou. Ti stojí v pozadí za rozpoutáním většiny válek, za násilnými jevy, které označujeme jako terorismus. Ale také za skrytou manipulací, ovládáním, zneužíváním. Tyto síly vždy v lidech podporovaly to nejtemnější. Vytahují z lidí do jejich hmotných projevů ty nejhorší vlastnosti, nízké pudy, chtivost, požitkářství. Některými jejich nástroji pro ovládání jsou drogy, alkohol, kouření i jiné návykové látky. Ale používají i zcela neviditelné metody energetických úpisů. Lidé jsou pak skrytě nuceni silou závislosti nebo tlakem závazku, kterým nelze odolat. Berou pak tyto povzbuzující prostředky nebo dělají to, k čemu se nevědomě zavázali. Například vysávají druhé, berou jim energii, snaží se je stáhnout z jejich duchovní cesty. Aniž by věděli, že to dělají, aniž by tušili proč a pro koho to dělají. A těžko se dostávají z tohoto začarovaného kruhu ven. Do kategorie látek vyvolávajících závislost dnes navíc patří i většina farmaceutických léků. To vše vede člověka k tomu, že svým způsobem života jde proti své přirozenosti, proti svému zdraví, proti své existenci. Temnota proti světlu, zlo proti dobru. Nejde jen o pouhé označení, které snad má odlišit dobře a špatně chovajícího se člověka. Jde o živoucí systémy vybudované na odlišných typech nosných energií a lišící se podstatně svým přístupem k životu. O tom bude více v dalších pokračováních, kde se budu zabývat energiemi, na jakých funguje duchovní rovina světa a dva odlišné protiklady, dobro a zlo.

Obezřetnost při poznávání duchovního pozadí je na místě

Závěr: člověk musí být při poznávání duchovního pozadí světa obezřetný, aby nenaletěl. Aby nebyl zneužit silami, které jej chtějí ovládat. Volejte a dostanete odpověď. Tlučte a bude vám otevřeno. Záleží však na vašich úmyslech, i těch nejskrytějších. A do duchovního pozadí vám pak otevřou dveře síly světla nebo naopak síly temného zla. Toto si každý plně uvědomte ještě předtím, než se odhodláte začít poznávat duchovní pozadí světa nebo s ním dokonce navazovat spojení. Přitáhnete-li svými prvotními úmysly pomoc vyšších bytostí a vyšších energií světla, začnete duchovně stoupat. Bude se rozšiřovat okruh vašich informací o fungování světa, přírody a člověka. Budete lépe rozumět svému životu a událostem, které v něm přicházejí. Budete se posouvat k lepšímu dokonalejšímu zdraví a k větší vnitřní vyrovnanosti, stabilitě a harmonii.