Jak je možné, že 30 % lidí trpí nedostatkem hořčíku?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Výzkumníci tvrdí, že je to tím, že máme špatnou skladbu jídelníčku. Třebaže se o tom hodně píše a mluví, stále v něm převažuje nadbytek tuků a cukrů. A hlavně je tu stres. Jedna tazatelka nám do poradny napsala: „Jsem člověk, který (žel) žije ve stresu, a to se projevuje na mém zdraví…“ Ano, s tím je nutno souhlasit. Nedostatek hořčíku může mít leckdy značné dopady na naši fyzickou i psychickou kondici. Uvedená žena tento fakt sama potvrdila, následně totiž uvedla poměrně dlouhý výčet svých potíží a jako jednu z diagnóz jmenovala tetanii.

Hořčík

Hořčík je jedním z nejdůležitějších minerálů v těle, je zodpovědný za více než 300 enzymových reakcí. Nacházíme jej ve všech tkáních, hlavně v kostech, svalech, mozku. Všechny buňky těla totiž hořčík potřebují, aby se uvolnila energie. S nedostatkem hořčíku souvisí i únava psychická – nespavost, špatné zvládání stresu, zhoršená funkce centrálního nervového systému.

Tetanie

Tetanie je novodobá choroba a lze napsat, že je to projev civilizačně epidemický. Tetanie představuje stav, za něhož nemohou svaly odpočívat, nemají energii, dochází k nekontrolovatelným křečím, vedoucím ve svých důsledcích k paralyzování těla. Kterékoli svaly těla mohou být postihnuty, nejvíce to pozorujeme u svalů kosterních. Tetanie se vyskytuje především u mladých lidí, kteří projevují zvýšenou míru stresu, jsou unavení, mají špatnou náladu a přidávají se zdravotní komplikace. Je poněkud zarážející, když s nimi rozebírám jejich životní styl, že jsou to lidé, kteří vědí o souvislostech s životním stylem, sportují, jedí podle jejich názoru zdravě, dokážou relaxovat, a přesto se necítí dobře, nespí, špatně se soustředí. Navštíví svého lékaře, kde očekávají pomoc. Lékař pomyslí na nedostatek hořčíku, pokrčí rameny a vysloví větu o tom, že s tím nemůže nic udělat, že to zkrátka patří k dnešní době. „Musíte se s tím naučit žít“. Tato poslední věta je dost častá a tazatelé na ni reagují různě. Většinou tento názor nepřijmou, a proto se obracejí na naši poradnu. Je třeba konstatovat, že v podmínkách současného zdravotnického systému není běžné hladinu hořčíku kontrolovat.

Malá statistika

Z naší poradny jsem si vzal posledních 46 dotazů, jež se tetanie týkaly. Z tohoto počtu měly pouze 2 tazatelky laboratorně potvrzen pokles hořčíku, ostatní tazatelé neupřesňovali, jakým způsobem byla jejich diagnóza tetanie zjištěna. Z tohoto počtu 10 lidí jasně definuje stresové situace ve svém životě, 2 tazatelky užívaly antidepresiva. U 4 tazatelek neměli lékaři jistotu, zda jde o neurologické onemocnění, nebo o tetanii, 5 žen uvedlo souvislosti s gynekologickými potížemi, 2 ženy uvedly souvislost se stavem po porodu a při kojení, 4 s užívanou hormonální antikoncepcí, stejný počet s páteří, se štítnou žlázou. Nejvíce si stěžovali tazatelé, kteří hodně sportují nebo vykonávají těžkou fyzickou práci. Z uvedeného počtu bylo pouze 5 mužů, ostatní byly ženy.

Prozkoumal jsem i jiné statistiky, a ty poukazují na souvislosti s pitím kávy a se zanedbaným příjmem tekutin. Dále to bylo pití alkoholu, vyšší hodnoty BMI, přemíra tuků, nedostatek ovoce, zeleniny, luštěnin a ořechů. Navíc i nízké hodnoty BMI, podvýživa, u děvčat mentální anorexie.

Špatná kondice

Pojmenoval jsem fenomén nedostatku hořčíku civilizační epidemií, a to proto, že tetanie jde ruku v ruce s obezitou, cukrovkou, infarkty, rakovinou. U všech těchto nemocí je špatná kondice.

Když nahlédnete do oficiálních statistik, pak uvidíte číslo blízké jednomu miliónu. Toto číslo se týká lidí trpících cukrovkou. A polovina naší populace má nadváhu. Hořčík je totiž jedním z nejdůležitějších prvků v metabolizmu cukrů a inzulinu, a tak je i pochopitelné, že vysoké procento lidí trpících cukrovkou nedostatek hořčíku.

Výrobci potravinových doplňků zařazují hořčík do receptů svých výrobků, a tak logicky reagují na současnou situaci. Hořčík je nejlépe přijímat v přirozené formě, tedy ze stravy. Je hojně zastoupen např. v zelené, listové zelenině, celozrnných výrobcích, luštěninách a oříšcích. Najdeme jej také v čokoládě. Ideálním zdrojem hořčíku jsou minerální vody.