Jak funguje psychoterapie?

lekar e1608711206269

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

O psychoterapii panuje řada mýtů a stále ještě v očích veřejnosti není často považována za běžnou metodu léčby. Přitom psychoterapie je uznaným léčebným nástrojem, který je v řadě duševních i psychosomatickým onemocnění metodou první volby. Například v léčbě úzkostných poruch stojí psychoterapie v popředí před užíváním psychofarmak, nebo jinými postupy.

Jak tedy psychoterapie funguje? Psychoterapeutické setkání stojí především na vztahu klienta a psychoterapeuta. Laskavý přístup terapeuta a bezpečné prostředí vzájemného setkání umožňuje, aby došlo ke klientově úzdravě. V psychoterapii je velmi důležité, tzv. terapeutické spojenectví, kde klient ve spolupráci s terapeutem pracují na stanovené zakázce. V rámci tohoto terapeutického spojenectví se ukazuje jedinečnost klienta i terapeuta: Klient do terapie vstupuje jakožto největší odborník na svůj život a problémy. Terapeut, jakožto odborník na metodu léčby pomáhá klientovi najít řešení k jeho spokojenosti. Na druhou stranu, psychoterapie není jen “poklábosením“ a vypovídáním se.

Paradoxně nezáleží tolik na tom, v jakém psychoterapeutickém směru má terapeut vzdělání, jestli terapie probíhá tváří v tvář, nebo on-line. Důležité je, aby klient byl motivovaný k práci na sobě a aby si vybral terapeuta, se kterým se bude cítit dobře. Poslední dobou vznikají platformy, jejichž cílem je výběr terapeuta klientovi usnadnit. Například na psychoterapeutické platformě Hedepy je možné terapeuta vybrat podle videomedailonku nebo témat, kterými se zabývá.

Psychoterapie se na rozdíl od běžných medicínských oborů zabývá prací s myšlenkami, emocemi, chováním, přesvědčeními, vzpomínkami apod. Málokdo ovšem ví, že ačkoliv psychoterapeut nepředepisuje žádné léky, ani fyzicky nemanipuluje s lidským tělem, dokáže působit na fyzickou strukturu mozku. S nástupem moderních zobrazovacích metod se zjistilo, že terapie je léčebnou metodou, jež dokáže pozitivně působit na specifické části mozku, které jsou oslabeny vlivem duševního onemocnění. Například při depresi jsou oslabená centra, která mají za úkol vybavovat naše pozitivní vzpomínky a naopak jsou zvětšené (více aktivní) části mozku, které jsou považovány za centrum strachu. Psychoterapie pomáhá klientovi v rozpomínání si na pozitivní přesvědčení z minulosti, které díky depresi „zapomněl”. Zároveň vhodnými terapeutickými postupy jsou ošetřeny negativní emoce a tlumena stresová reakce. Psychoterapeutické působení dokáže navodit změny mezi spoji nervových buněk i „zahojit“ oslabená mozková centra. Tento druh léčby se osvědčil i u jiných duševních onemocnění jako jsou posttraumatická stresová porucha, bipolární afektivní porucha (dříve nazývané jako maniodeprese), hraniční poruchy osobnosti a celého spektra úzkostných obtíží.

Důležité je si uvědomit, že správná terapie je o učení. Klient se učí spontánně za pomoci terapeuta, jak regulovat vlastní emoce, jak se vypořádat s negativními myšlenkami i jak změnit nefunkční chování. Tím, že se učíme, jak lépe zvládat zátěžové situace, naslouchat vlastnímu tělu a správně sytit své potřeby, dochází ke změnám nejen v mozku ale i v těle. Vznikem nových lepších způsobů života opouštíme, staré vzorce chování, které již nepotřebujeme.

S postupem času se ověřilo, že psychoterapie má široké využití. Může pomoci jak lidem, které potkala nečekaná událost a potřebují získat zpět ztracenou psychickou stabilitu, tak lidem, kteří jsou sužováni chronickými obtížemi. Například se jedná o dlouhotrvající stres, nadměrné povinnosti a vysoce kladené nároky, což může vést až k celkovému zhroucení nebo vyhoření. Psychoterapie může pomoci i těm, kteří si procházejí běžnými životními krizemi, např. při studiu, rozchodu s partnerem, s pracovními neshodami atd.

V současnosti, kdy je řada lidí psychicky podlomena z nejistoty a strachu spojeného s koronavirem, byl zaznamenám masivní nárůst úzkostných i depresivních příznaků. Nejen v této době je psychoterapie ideální metodou, jak se vypořádat s osobními tématy, které narušují duševní pohodu i u dříve zdravých lidí. Tyto obtíže mají řešení a čím dříve je začneme řešit na psychologické rovině s terapeutem, je o to větší šance, že nebudeme muset využít pomoci psychiatra a léků.

Velkým usnadněním pro klienty je možnost absolvovat psychoterapeutické setkání online z pohodlí domova. Tento způsob umožňuje každému, aby dokázal najít pomoc odkudkoli, aniž by byl limitovaný dostupností psychoterapie. V souladu s výsledky provedených výzkumu, je online terapie stejně efektivní jako setkání tváří v tvář.