Jak být člověkem, se kterým chce každý být 

lide s kterymi chce kazdy byt

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jak chcete, aby si vás lidé pamatovali? Co vás odliší a udělá z vás výjimečnou osobnost? V článku najdete osm praktických tipů. V životě totiž nejde o to, kolik máme vystudovaných škol nebo nahromaděného majetku, ale jak se na nás bude vzpomínat. 

Bestsellerový autor Joe Navarro pracoval 25 let pro FBI a patří k největším kapacitám na komunikaci a lidské chování. Ve své knize „Buďte výjimeční“ píše o otázce: Jak chcete, aby si vás lidé pamatovali? (s. 54). Tato otázka zaujala i mě samotného. Obvykle nás totiž ve škole nebo v práci nikdo nenutil tímto způsobem přemýšlet.

Výjimečné osobnosti mají, podle Navarra, kvality jako svědomitost, nespoutanost, sebedisciplínu nebo zvídavost. Jinými slovy to znamená, že jsou schopny překračovat zažité konvence, zároveň jsou zodpovědné, pilné, schopné zachovávat řád a vidět svět stále novýma očima. V dnešním článku se však zaměříme především na to, jak se co nejlépe chovat k druhým lidem. Co tedy například doporučuje Navarro konkrétně dělat? 

1. Buďte ohleduplní a chovejte se ke každému člověku s úctou

Dávejte lidem kolem sebe pocit, že jsou hodnotní a že vám na nich záleží. Obzvláště působivé je to v situacích, kdy se to od vás vůbec nečeká. Například když jste ředitelka obrovské firmy a najdete si čas na zaměstnance, kterého do té doby všichni předchozí šéfové ignorovali. Na svých seminářích Šťastné vztahy již léta učím, jak velkou moc má aktivní naslouchání. Navarro v této souvislosti vyzdvihuje, jak velkolepé a zážitkové pro druhého člověka je, když mu pokládáte otázky, na které sám chce odpovídat. Příkladem takové otázky, vyjadřující velký zájem o druhého člověka, může být: „Jak vaše žena zvládá stres spojený se stěhováním?“ (s. 138). Protože nebývá obvyklé, aby se za vámi zastavil šéf, a ptal se, jak se daří vaší rodinně. 

2. Nestačí mít druhé rád, musíte jim to i říct

Navarro mluví o vědomé validaci – tj. schopnosti projevit empatii a vyjádřit lidem uznání (je-li zasloužené). Znamená to si druhých aktivně všímat, sledovat je a dát jim slovně najevo, že si jich vážíme. Protože přehlížení je obecně jeden z největších problémů dnešní rodiny i společnosti. Nebo ještě jinak: Nejhorší, co můžete druhému udělat, je být k němu lhostejný. „Když si druzí začnou myslet, že nám na nich nezáleží, začnou se chovat stejně,“ zdůrazňuje Navarro (s. 145).

3. Jednejte čestně

Čestnost není staromódnost. Čestný člověk dělá to, co je správné. Navarro nás zve k další zajímavé úvaze: Pokud jsme se setkali s člověkem, v jehož přítomnosti nám bylo mimořádně dobře, kterého jsme chtěli napodobit a byli o něm přesvědčeni, že je „z lepšího těsta“, nebyla jeho esence – to, co z něj vyzařovalo – právě čestnost?

4. Naučte se navozovat spojení

Skvěle se cítíme v přítomnosti druhých a jsme energetizovaní, když druzí dovedou navodit už od začátku blízkost. I tato dovednost se dá naučit. Navarro píše, že výjimeční lidé jsou schopní navodit spojení s druhými při každém setkání. Sám uvádí příklad, který občas používal na poradách (s. 162): „Podívejte se, já vím, že vás něco štve; vidím to, že vás něco štve – teď máte příležitost mi říci, co se děje.“ Jde také o to, být ve vztahu s druhými maximálně přítomní.

5. Udělejte něco navíc

Výjimeční lidé podle Navarra dělají věci navíc, aby se druzí cítili příjemně. Opět příklad, jste-li ve vedoucí pozici: často stačí jít jen někoho přivítat nebo pozdravit. Může to mít velký význam.

6. Buďte rychlí

Na svých přednáškách nejednou zmiňuji zákon sociální psychologie: Jednáme-li rychleji (například se ihned přihlásíme na nějaké poradě nebo začneme velmi rychle rozhovor s neznámým člověkem), působíme obvykle inteligentněji. Navarro říká (s. 168), že když s druhými komunikujeme rychle, dáváme jim najevo, že si jich vážíme. Nikdo totiž nemá rád, když musí dlouho čekat na naši odpověď. A pod co se jednoznačně podepisuji: Rychlé odmítnutí je mnohem lepší než odkládané odmítnutí či dokonce žádná reakce.

7. Ovládněte řeč těla 

Jde o jemné nuance: Například nám není úplně příjemné, když lidé sedí úplně naproti nám. Obvykle podvědomě preferujeme sedět v mírném úhlu. Výzkumy rovněž ukazují sílu synchronizace – zrcadlení, tj. sladění řeči, dechu i těla s naším protějškem.

8. Staňte se mužem/ženou činu

Činy o nás vypovídají více než slova. V informacemi nesmírně nabité knize, kterou velmi doporučuji, nám Navarro na straně 188 nabízí ještě 4 otázky (tzv. protokol etického jednání), když se potřebujeme rozhodnout, jaké jednání je v daný moment vhodné:

  1. Posilují mé činy a chování důvěru?
  2. Jsou mé činy a chování přínosné?
  3. Ovlivňují mé činy a chování ostatní v pozitivním duchu nebo je inspirují?
  4. Jsou mé činy a chování v zájmu společnosti?

Literatura:

Navaro, J. (2022): Buďte výjimeční. Praha: Grada.

Jiří Hamerský