Intuice nebo hypochondrie?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Potlačování citové bolesti blokuje komunikaci mezi tělem a myslí, naším vědomím. Emoce nás přece upozorňují na stav našeho těla. Jistě znáte stav úzkosti, který se projevuje svíráním žaludku, zrychleným tepem nebo svalovým napětím. Klid je hluboce relaxující. Opakem úzkosti je pocit lásky, štěstí, otevírá nám hrdlo, srdce. Chceme zpívat, skákat, veselit se.

Vraťme se zpět k potlačování bolestivých emocí: Tím oslabujeme také svou schopnost vnímat pocity příjemné. Je důležité nebát se plakat, když máme bolest. Znám hodně lidí z praxe, kteří nedávají své emoce najevo, nejenom bolestivé, ale ani radostné. U nich je pravděpodobné, že vědomí potřeb je omezeno. Mysl chybně komunikuje s tělem.

 

Ale je ještě jedna možnost, jak tělo dává najevo svůj vzkaz: pomocí snu!

Jsou známy případy, kdy dotyčný měl například sen o nemoci. Po probuzení stále cítil potřebu jít na vyšetření a to pak prokázalo nemoc v začátku.

 

Je však nutno vše uvážit, jak svou intuici o nemoci budete interpretovat svému lékaři. Pokud je Váš lékař současně i Vaším léčitelem a dobře Vás zná jako člověka, pak určitě pozná, že má Vašemu snu věnovat pozornost. Jestli tomu tak není, přijdete k lékaři a začnete mu vykládat o svém snu a nemoci, může si v nejlepším případě pomyslet, že jste podivín. Znám několik rodin, se kterými pracuji ve smyslu psychosomatické medicíny a tito lidé konzultují své problémy nejenom se svými specialisty, ale také se svými maséry, různými poradci apod. A pak mají možnost vytvořit si pestřejší obraz svého problému. Existuje totiž přísně individuální hranice mezi intuicí a hypochondrií. Správné rozlišování mezi důležitými zprávami z nevědomí (snu) a obyčejným strachem či depresí vyžaduje zkušenost. Správný postup tedy závisí na schopnosti komunikovat se svou vlastní přirozenou a současně i s vyškolenou moudrostí a stejně tak je důležité umět komunikovat s týmem odborníků, kteří Vám mohou pomoci. Ideální doba, kdy máte hledat svého lékaře, který s Vámi bude spolupracovat, není v době krize nebo v době nemoci, ale mělo by k tomu dojít mnohem dříve. Je vhodné navštívit jeho přednášky, semináře, kurzy, začít k němu chodit na preventivní prohlídky apod. Ideálně by to měl splňovat rodinný lékař. Nejlepší přístup k léčení často zahrnuje různé techniky, neodmítá žádnou.