Individuální psychoterapie – jak a v čem pomůže návštěva u psychologa

cm psycholog konzultace

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když máme v životě problém, většinou toužíme po jasném a rychlém řešení. Nejčastější laická představa o sezení u psychologa zní: „Půjdu za ním a on mi poradí.“ Psychoterapie však nabízí mnohem více, než laciné pouťové rady. Nabízí možnost  – jak při troše úsilí a práce – změnit sebe, a tím i „svět okolo nás“.

Věděli jste, že vám psychoterapii (sezení u psychologa) může hradit vaše zdravotní pojišťovna? Doporučení vám může napsat váš praktický lékař nebo psychiatr. Pokud ale nechcete čekat dlouho na objednání, případně toužíte jít k někomu renomovanému, máte možnost i přímé platby. (Zkušenost ukazuje, že když si terapii platíme, jsme často motivovanější a dosáhneme větších pokroků.)

Díky moderním technologiím je dnes možné absolvovat psychoterapeutické sezení klidně i z pohodlí domova. Provedené výzkumy se shodují, že online psychoterapie je stejně efektivní jako sezení tváří v tvář. Vyzkoušet můžete třeba online terapii Hedepy.

Psychoterapie jako léčebná metoda

Možná jste celý život toužili po někom, kdo by vám rozuměl, kdo by tu byl jenom pro vás. Psycholog je člověk, kterému se můžete svěřit úplně se vším. Hlavním léčebným faktorem (u opravdu špičkových profesionálů) bývá terapeutický vztah. „Léčebné pouto, jakési lano mezi dvěma lidmi, kterým jeden jistí druhého při výstupu z propasti životní krize zpět na světlo,“ vysvětluje brněnská psycholožka Beata Nour Mohammadi. Zatímco u psychiatra musí fungovat „chemie léků“, u psychologa by to měla být „chemie vztahu“, kdy je vám – kromě odborné kompetence – schopen nabídnout i bezpodmínečné pozitivní přijetí a opravdový zájem o vás jako o člověka.

Je velmi úlevné mít někoho, za kým můžeme pravidelně docházet. Osobnost a zažité vzorce chování nelze změnit během jednoho sezení. Terapie působí v čase. Postupně se nám otevírají nové možnosti – přicházíme na nové věci, stáváme se vědomějšími a v ideálním případě si našich změn začíná postupně všímat i okolí. Byť nemá cenu si nalhávat, že samotný proces terapie bývá často náročný a bolestný.

Výhody individuální psychoterapie

Pravděpodobně největším přínosem pro člověka, který absolvuje terapii, je to, že zpátky získá svoji moc (kompetenci). Psychoterapeut dbá, aby si na něm klient nevytvořil závislost, a posiluje jeho samostatnost. K dalším přínosům patří posílené sebevědomí a sebeúcta, lepší sebe-uvědomování, schopnost vyjadřovat své pocity, být více upřímný a řešit s větším nadhledem problémy, zlepšení komunikace a v neposlední řadě ustoupení negativních příznaků (strachu, úzkostí, nejistot) a zlepšení nálady.

Jedinečnost individuální psychoterapie (na rozdíl od skupinové) pak tkví v tom, že psychologa máte sami pro sebe. Můžete mu svěřit, co jste ještě nikdy nikomu neřekli a o čem byste se neodvážili hovořit před skupinou. Máte více času pro sebe a terapie může jít do větší hloubky.