Hypokalémie

cm poslech srdce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Pacient v kolapsovém stavu se dostal do nemocnice, kam jej odvezla sanita. Na EKG byly registrovány určité změny, opakované měření bylo již normální a byla zjištěna mimo jiné nízká hladina draslíku. Takovýto stav se několikrát opakoval… Pacient byl vždy propuštěn z nemocnice v dobrém stavu. Hladina draslíku se normalizovala.

Zde jsem uvedl pouze jeden z dotazů naší poradny, je však docela typický. Je pochopitelné, že taková situace zneklidňuje nejen samotného pacienta, ale i členy jeho rodiny. Ti vedou diskusi o tomto stavu v různých diskusních serverech a hledají odpověď na otázku, co mají dělat, aby se takové situace více neopakovaly.

V naší poradně však po tazateli vyžaduji informace. Často jsou jen kusé, neúplné, nepodložené, zkreslené. Tazatelé si stěžují, že jim lékař nedal odpověď na jejich otázku.

Příčina

Je třeba vzít v úvahu jeden základní fakt. Laboratorní test vám ukáže nějakou veličinu, zobrazovací technika zobrazí orgán, EKG zachytí rytmus srdce… Zjištěný nález prozrazuje, jak tělo reaguje, ukazuje tím však pouhý následek, a nic neříká o tom, proč se tak děje.

Je to potom na ošetřujícím  lékaři, který s veličinou pracuje, tvoří si mozaiku všech informací (anamnéza, klinický stav, jiná vyšetření…). Z toho všeho vyslovuje úvahu nad příčinou a má se potom rozhodnout o tom, jaké má možnosti léčby, nejlépe, aby zasahovaly příčinu. A to nejpodstatnější leží v tom, jestli lze pojmenovanou příčinu odstranit.

Pokud je stanovená diagnóza založena jen na soupisu zjištěných veličin a projevů, bez chybějící úvahy o příčině, pak taková diagnóza nemá valnou hodnotu, je pouze poloviční a  léčba se soustředí jen na řešení následků…

Hypokalémie

Dnešní téma se týká snížení hladiny draslíku = hypokalémie. O draslíku již je na našem webu pojednáno v článku Draslík.

Draslík se nutně vyskytuje ve všech buňkách a v krvi (3,8-5,3 mmol/l). Tělo může reagovat na výkyvy v hladině draslíku docela dramaticky, jak je popsáno v úvodu tohoto článku, a hypokalémie může způsobit dokonce rychlou a nečekanou smrt.

Jídelníček a draslík

Zdroje: Nejprve je vhodné probrat jídelníček pacienta, zda příčina není v nedostatečném přísunu draslíku v potravě; hodně draslíku se nachází v ovoci a zelenině a je faktem, že hodně lidí ovoce a zeleninu nekonzumuje.

Ztráty: Draslík se ztrácí při průjmech, při zvracení, po alkoholických příhodách.

Kolize s draslíkem mohou ukazovat na nestabilitu glykemie a funkce slinivky; sníží-li se hladina krevního cukru, poklesne hladina draslíku (a naopak). Nebezpečné to může být u pacientů s cukrovkou… Snižování draslíku způsobují některé léky, které mají diuretický  účinek – odvodňují, podporují močení a zvyšují ztráty draslíku v moči. A v detailech je třeba pátrat po některých příčinách poruchy ledvin, či nadledvinek.

Příznaky hypokalémie

Na hypokalémii můžeme pomýšlet již z anamnézy a podle příznaků. Při tom, jak se hladina draslíku snižuje, se může objevit únava, svalová slabost, zácpa, dochází k určitým změnám na EKG, zrychlí se srdeční akce (tachykardie), ale definitivní diagnózu uděláme jedině z krve. Hladinu krevního draslíku lze snadno zjistit v laboratoři z běžného odběru krve.

Léčba

Léčba je důležitá v akutním stavu a má vést k vyrovnání hladiny draslíku; tehdy se draslík podává v infuzní formě a na určitou dobu jej lze přidávat v tabletkách, ovšem za předpokladu, že bude pacient sledován laboratorně.

Velmi podstatným krokem nápravy je však rozbor situace s odhalením příčin a souvislostí a následně má dojít ke změně životního stylu, stravování a k odstranění nástrah, které pacienta vedou do stavu hypokalémie.