Hypertenze – ovesné vločky pomáhají snižovat vysoký krevní tlak

cm ovesne vlocky

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Sledujeme výzkumy a hlášení světových organizací a chceme upozornit na některé jevy v lidské společnosti. Výzkum, zabývající se přínosem diety v léčbě hypertenze, proběhl na University of Minnesota. Dr. J. J. Pins porovnával účinnost diety s obsahem celozrnných ovesných obilovin s běžnou dietou s obsahem obilovin pšeničných.

Spolu s kolegy zpracoval dvě nezávislé studie: jedna sledovala účinek diety u pacientů, léčených antihypertenzivy (léky snižující tlak krve), druhá pak u neléčených.

Studie 1: Proběhla na vzorku 88 pacientů s průměrným TK 160/100 mmHg. 45 účastníků dodržovalo ovesnou, zbylí pšeničnou dietu. Po 12 týdnech vysadilo nebo snížilo na polovinu svoji dávku antihypertenziv 73 % v „ovesné“, ale jen 42 % v „pšeničné“ skupině. U pacientů v „ovesné“ skupině, kteří dodržovali dietu a udržovali původní dávku antihypertenziva, došlo k významnému snížení TK. Laboratorní testy prokázaly po 12 týdnech ovesné diety snížení hladin celkového cholesterolu v průměru o 24,2 mg/dl, LDL o 16,2 mg/dl a glukózy o 15,0 mg/dl oproti „pšeničným“ kontrolám.

Studie 2: Účinky obou diet byly porovnávány na vzorku 18 neléčených hypertoniků (s TK 130/160 mmHg, dTK 85 -100 mmHg). Podobně jako v prvním případě, i zde bylo u „ovesné“ skupiny prokázáno významné snížení TK i hladin cholesterolu v plasmě. Podle názoru dr. Pinse by tedy lékaři měli svým pacientům s hypertenzí doporučovat dietu s obsahem ovesných celozrnných produktů. Každodenní konzumace ovesných obilovin může snížit potřebnou dávku medikamentů a významně ovlivnit TK pacienta.

 

TIP Celostní medicína také doporučuje knihu: Jak snížit vysoký krevní tlak přirozeně?