Hoodia gordoni

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Sukulent (rostlina podobná kaktusu) Hoodia gordoni do čeledi Asclepiadaceae. Jeho květ může nabývat různých barev – může být červený, růžový, nálevkovitého tvaru a až 18 cm velký. Stonky vyrůstají až do výšky jednoho metru. Rostlina pochází původem z Jižní Afriky, ale pěstuje se i u nás. Nejlépe se jí daří na slunných místech, kde je půda suchá a písčitá. Rostlinu využívali domorodí obyvatelé z pouště Kalahari, příslušníci kmene Sun k zahnání hladu v jejich náročných životních podmínkách, zejména během životně důležitých loveckých výprav. Tato informace podnítila zvědavost vědců.

Vědci izolovali v čistém výtažku látku označovanou jako P57. Oč se jedná? Tato poměrně tajuplná zkratka označuje látku chemicky patřící mezi tzv. steroidní glykosidy. Její mezinárodně uznávaný chemický název je věru předlouhý, proto uvedu jen pro zajímavost její molekulární vzorec, který je C47H74O15. Glykosidy jsou látky, zjednodušeně řečeno, odvozené od sacharidů. Dělí se na řadu skupin (glykosidy, kumariny a jejich deriváty, flavonoidové glykosidy, antokyanidinové glykosidy, antrachinonové glykosidy, kardioaktivní glykosidy, saponiny a další) a jedna z těchto skupin jsou steroidní glykosidy nazývané proto, že obsahují zbytek steroidního alkoholu, sterolu. Někdy jsou označované jako steroidní saponiny.

Zmíněný glykosid s označením P57 by podle výzkumů měl potlačovat pocity hladu ovlivněním centrálního nervového systému. Jasný mechanismus působení zatím zůstává otázkou a předmětem vědeckého výzkumu. Nicméně se předpokládá, že P57 by měl ovlivňovat určité oblasti v části mozku nazývané hypothalamus.

Hypothalamus je součástí mezimozku. Jeho funkce spočívá v uvolňování hormonů, které zase kontrolují uvolňování hormonů hypofýzy. Tato část mozku, hypothalamus, se nachází přibližně mezi ušima. V hypothalamu jsou dvě centra – centrum sytosti a centrum potravy, které ovlivňují příjem potravy. Mezi oběma centry existuje spojení. Pokud centrum sytosti signalizuje nedostatek cukru v organismu, aktivuje centrum potravové. Potom pociťujeme hlad, což je kromě touhy po jídle signalizováno stahy stěn žaludku a zvýšením sekrece žaludeční šťávy. Některé studie uvádějí, že výtažek P57 může i snižovat žaludeční sekreci.

Tato rostlina je také známa pod názvy Xhooba, Khoba, Ghaap, Hoodia kaktus nebo Kaktus z jihoafrické pouště.