Hola hola, začala škola

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Zbavte sebe a své děti stresu a fyzického napětí. Vyrovnejte se lépe s nástupem do kolotoče školních povinností. Tak nám opět začal nový školní rok, děti zasedly do školních lavic a rodičům nastaly opětovné starosti. Zvlášť pro děti po dvou měsíčních prázdninách je tento přechod z období relativního klidu a odpočinku do stavu pohotovosti, pravidelného učení, smyslu pro zodpovědnost a zapojení se do kolektivu velkým stresovým prožitkem.

Nápor na psychiku

Nejvíce snad změnu prožívají prvňáčci. Pro takto malé dítě představuje tento přelom v životě mimořádný nápor na psychiku. Dítě se vyrovnává s řadou změn a je na rodičích a na učitelích vytvořit vhodné prostředí, aby se dítě adaptovalo na nové okamžiky. Klidné rodinné zázemí a pohoda, která by měla vyzařovat z rodičů a laskavý přístup učitele jsou pro dítě velmi důležité a vytváří v něm pocit sebedůvěry a klidu. Stres prožívají všichni žáci či studenti, ale i jejich rodiče. Každý se samozřejmě vyrovná se změnami po svém. Ve většině případů je ale adaptační schopnost organismu velmi dobrá a tudíž nehrozí nějaké to nervové zhroucení či nevzniknou psychické problémy. Nicméně odolnost každého organismu je, jak již jsem uvedl, různá a někteří citlivější jedinci mohou nést tyto změny těžce. Další stresové problémy se mohou objevit v dalších školních měsících, kdy je na dítě kladen nárok soustředit se při výuce, učit se a připravovat se na jednotlivé písemné či ústní zkoušky.

Každé dítě zažívá přirozeně v kontaktu se svým okolím řadu konfliktů, aniž to nějak ohrožuje jeho duševní rovnováhu. Mnohé konflikty jsou dokonce i výraznými podněty pro akceleraci vývoje a uvědomování si skutečné reality. Existuje však také řada podnětů, které dítě či student nemusí vždy efektivně zvládnout a spíše mu škodí. Mám na mysli šikanu, konflikt učitel žák, přísná výchova doma, vysoké nároky rodičů na výborný prospěch žáka, přetěžování žáka v několika mimoškolních kroužcích apod. Všechny tyto negativní vlivy podporují v mladém organismu pocity méněcennosti, nerozvíjí správným směrem nadání studenta a co je nejhorší, podporují vznik mnoha zdravotních problémů.

Fyzické zdraví

Je prokázána těsná souvislost mezi psychologickými pochody, které se pak promítají do fyzického těla. Neschopnost se s těmito aspekty vyrovnat vede k řadě zdravotních obtíží. Žák či student může trpět nechutenstvím, zácpou, průjmem, migrénou, zvracením nebo také pomočováním. Pokud přeroste psychická nevyrovnanost do chronického stavu, může se dokonce objevit i astma, žaludeční vředy či deprese nebo únik k alkoholu či drogám. Je proto zejména na rodičích a kantorovi či okolí, aby zachytili první signály, které k nim mladý organismus vysílá, a sjednali nápravu. S mírou stresu musíme tedy nakládat obezřetně vždy s ohledem na naší dceru či syna. Pokud se již objeví problémy, tak je co nejdříve začít řešit v rodinném kruhu, aby dítě mělo pocit jistoty, s učitelem či s psychologem.

Problémům také můžeme do jisté míry předcházet pomocí našich přírodních přípravků. V praxi se mi několikrát jejich použití osvědčilo. Klíčkový olej s vitaminy A, C, E je přípravek, který můžeme nasadit při rozličných zdravotních problémech. Jeho indikace jsou opravdu široké. Nás bude zajímat zejména účinek na snížení stresové odpovědi organismu. Nasazujeme ho vždy, když je dítě vystaveno stresujícím faktorům, tzn. před zkouškou, při změně prostředí nebo při některých zdravotních problémech, které jsou způsobeny stresem. V praxi se mi ho osvědčilo podávat při bolestech hlavy, při pomočování nebo při astmatu. Klíčkový olej s vitamíny podporuje také rozvoj myšlení a bystří paměť. Jeho podávání je velmi vhodné u lehké mozkové dysfunkce, která se projevuje např. poruchou řeči, poruchou psaní či problémy se čtením. Klíčkový olej s vitamíny můžeme podávat už dětem od první třídy a to i preventivně v dávce jedné kapsle za den.

Acidophilus  bromelain + papain, mohou studenti užívat při rozličných trávicích problémech. Dávkujeme dle problémů dítěte.

Závěrem bych chtěl ještě jednou apelovat na rodiče, aby utvořili svému dítěti ty správné rodinné podmínky, aby rozvíjeli jeho individualitu a aby mu aktivně pomáhali při učení a studiu.