Hierarchie předpokládá poslušnost

cm muz zena2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Přesný plán pro věci

Před časem jsem si přišla na to, že nic smysluplného nevzniká pokusem a omylem. Než začne stavitel stavět, musí mu být předložen precizně vypracovaný plán. Kdybychom např. dnešní stavební materiály zavezli k jeskynnímu lovci a řekli mu, aby si postavil dům a nebydlel už v jeskyni, jednal by zřejmě nahodile a „postavil“ hromadu suti.
Úplně jiný bude stavební plán pro továrnu, než třeba pro úřad, jiný bude pro školu, jiný pro byty atd. Stavíme za určitým účelem, který má stavba plnit.

Poslušnost

Ani lidské tělo nemohlo vzniknout nějakými pokusy a omyly. S manželem „pozorujeme“ smysluplnost a spolupráci jednotlivých menších a větších celků, jejich podřazenost, poslušnost vždy vůči vyššímu celku: Buňka jakožto samostatná továrnička sama o sobě vykonává práci v rámci např. stejných slizničních buněk žaludku, tento orgán slouží v rámci celého trávicího traktu a ten zase poslouchá příkazy řídicího centra v hlavě, v mozku.

V těle je princip poslušnosti a hierarchie. Pokud trvá, může v něm panovat harmonie jeho součástí, zvaná obecně ZDRAVÍ.

Zodpovědnost za podřízené

Podobně jako jsou v těle vyšším řídicím systémům podřazeny konkrétní jednotky, má také např. v továrně každý pracovník svou funkci: Majitel a ředitel má pod sebou náměstky a ti mají k ruce dílovedoucí a mistry nad tovaryši a učni, jsou za ně náměstkům zodpovědní.

A nikdo se přece za svou práci a funkci nestydí, ale podává k potřebě celku dobrý výkon… (Není-li patřičný výkon, „tělo“ se nepotřebných „buněk“ zbavuje.)

Muž a žena

K prvnímu muži přidal Stvořitel brzy také ženu, aby s ním měla po celý den v Edenu obecenstvo. Pro Adama tedy poskytl Evu, když ho uspal a z jeho těla vyňal žebro, „uhnětl“ tělo Evy a vdechl do ní dech života, stejně jako předtím do Adama. A ustanovil, kdo bude koho ctít (žena muže) a kdo bude koho milovat jako své tělo (muž ženu). Také dal, aby muž se ženou tvořili „jedno tělo“ a aby muž za tuto jednotku nesl zodpovědnost jakožto za celek. Muž je tedy Bohu zodpovědný za to, kam dovedl manželku a děti a zda předal nové generaci tzv. základy víry…

Několikrát v dějinách dělal Bůh s lidem smlouvy a také stanovil, že jednotlivý muž má poskytnout ženě smlouvou dané manželství. Bůh pak požehnává prosperitou v různých úrovních – nejen manželství, nýbrž i rodinu a děti.

Pramen poslušnosti

V první řadě pak existuje hierarchie a 100%ní poslušnost v nebeských sférách pod Bohem, kde Bohem stvořené andělské bytosti – dobrovolně – poslouchají a plní všechny Jeho příkazy.

I my, lidé, jsme obdrželi od Stvořitele svobodnou vůli. V tom spočívá jedno hledisko (pro pokračování našich životů později v nebeské sféře): Zda se podřídíme dobrovolně Božím zákonům a budeme později schopni „projít úzkou branou“ Boží volby…

Bůh si nepřál vytvořit roboty.

Přeje si, aby každý miloval svého hlavního Rodiče z celého srdce, předával Mu denně své starosti, radil se s Ním, poslouchal v Bibli psaná Jeho nařízení a vedl s Ním přátelský rozhovor. O takovém později prohlásí: „Tebe znám…“