Glukóza

cm glukometr

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Glukóza je monosacharid, tedy jednoduchý cukr, někdy označovaný jako hroznový či krevní cukr.

Glukóza

Je nezbytná pro fungování našeho organismu, protože je základním a nejrychlejším zdrojem energie pro buňky ve všech tělesných tkáních lidského těla. Pro některé z těchto buněk (mozkové buňky či červené krvinky) je jediným zdrojem energie. Je-li glukózy v potravě málo, štěpí ji organismus ze zásobního glykogenu, který je uložen především ve svalech a játrech. Pokud dojde našemu tělu i tento zásobní glykogen, nevzdá to a vytváří si nutné množství glukózy ze zásobního tuku cestou tzv. glukoneogeneze. Při nadměrném stresu si tělo vezme jako zdroj glukózy bílkoviny ze svalů, což vede nezbytně k jejich oslabení.

Koncentrace glukózy v krvi (glykemie) je za fyziologických podmínek udržována v rozmezí hodnot 3,9–5,6 mmol/l nalačno a po jídle nižší než 10 mmol/l. Tato koncentrace je regulována na jedné straně inzulinem, který glykemii snižuje, a na straně druhé antiinzulinárně (opačně než inzulín) působícími hormony − glukagonem, katecholaminy, glukokortikoidy a růstovým hormonem, které glykemii zvyšují. Na udržování správné hladiny glukózy v organismu se dále významně podílejí játra.

Udržení stabilní hladiny glukózy je nezbytné pro fungování centrálního nervového systému, erytrocytů a dalších tkání a buněk.

Hladina glukózy v krvi

Hladina glukózy v krvi může být, v případě zdravotních problémů, snížená nebo zvýšená.

Pokud poklesne pod hodnotu 2,2 mmol/, pak lékaři mluví o hypoglykémii. Při hypoglykemii je ohroženo zásobování mozkové tkáně glukózou. K tomuto jevu může dojít například při nadměrné tvorbě inzulínu (produkovaného v tomto případě endokrinními nádory), při předávkování antidiabetik nebo při hladovění. Těžká hypoglykemie se projevuje neklidem, opocením a třesem. Pokud dojde ještě k dalšímu poklesu hladiny krevního cukru, pacient ztrácí vědomí.

Známější je zvýšená glykémie, která je základním projevem cukrovky, latinsky diabetes mellitus. Může k ní dojít ale přechodně i při jiných zdravotních problémech – při stresu, akutním infarktu myokardu, traumatech, operacích nebo náhlé cévní mozkové příhodě. Ta ale obvykle do týdne poklesne na normální hladinu.

Zdroj glukózy

Zdrojem pro glukózu pro náš organismus jsou některé cukry obsažené v potravě. Tyto cukry jsou rozštěpeny v tenkém střevě. Při tomto procesu vzniká glukóza, která je využívána v játrech, svalech, tukové a mozkové tkáni jako přímý zdroj energie. Ta část glukózy, které se nezoxiduje, se ukládá v organismu jako glykogen nebo se změní na mastné kyseliny a triacylglyceroly. Pokud nepřijmeme glukózu z potravy, naše tělo si ji vytvoří štěpením uloženého glykogenu nebo tvorbou z tzv. nesacharidových prekurzorů (aminokyselin, glycerolu a laktátu) v procesu glukoneogeneze. Zde dochází k odbourávání svaloviny a aminokyselina alanin, uvolňovaná z bílkoviny svalů, je v játrech a ledvinách přeměňována na glukózu. To nastává i při velké fyzické zátěži, jako náročná práce či vrcholový sport.