Germanium

cm germanium

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když jsou buňky nemocné, když v těle probíhá degenerativní proces, chronický zánět, vždy se problém dotýká kyslíkuvodíkuvody.

Přísun kyslíku na postižené místo

Pro chorobné tkáně je charakteristické, že trpí nedostatkem kyslíku. Když se množí volné radikály, které mají tendenci ničit buňky a tkáně, postupně se hromadí a způsobují různé poruchy, což přispívá ke zhoršení onemocnění. Takové místo se nazývá léze (lesion, což slovník vyjadřuje jakožto poškození; porucha; postižené místo). Pokud se má léčit takové postižené místo, má se obnovit normální funkce tkáně, je třeba, aby se zvýšil přísun kyslíku a zvýšil se boj s volnými radikály

Cvičení dýchání

Na našem portálu najdete množství článků o tom, jak je důležité cvičit, správně dýchat.
Například článek Frolovův dýchací trenažer, jenž vysvětluje přednosti této dechové pomůcky.

Volné radikály

Poměrně velké místo zaujímá rubrika týkající se volných radikálů. Vyberu článek s názvem Volné radikály a antioxidanty.

Kyslík do těla

Toto téma jsem již zpracoval v článku Oxygenoterapie – léčba kyslíkem.
Pojednává o tom, jak lze kyslík vpravit to těla přes kůži koupáním se ve vodě, která je hodně nasycena kyslíkem, a přes trávicí trakt pitím vody bohaté na kyslík. Existují tabletky, jež kombinují sloučeninu peroxidu hořčíku s aktivovaným kyslíkem (ozónem, O3), nebo již dlouhou dobu používáme magnesium peroxid v systému SYMBI, kde uvolněný kyslík sehrává důležitou roli v obnově zdravé střevní mikroflóry.

Molekulární vodík

Dnes již také existují tabletky, které mají schopnost uvolnit významnou část molekulárního vodíku (H2). Po požití tablety dojde v zažívacím traktu k reakci, při níž se v našem těle uvolní biliony záporně nabitých mikroskopických bublinek molekulárního vodíku… To je významný posun v boji s oxidativním stresem.

Potraviny s germaniem jako pomoc

Ovšem dnes bych chtěl upozornit na další způsob, jak tělu poskytnout více kyslíku, a to díky potravinám, jež máme k dispozici. Jídlo, které přijímáme, je stráveno. Jeho „spálením“ získáváme energii. Přitom se vytváří oxid uhličitý (C02) a vodík (H2). Oxid uhličitý vydechujeme plícemi, vodík se spojí s kyslíkem za vzniku vody, ta se vylučuje močí a potem. Aby se vodík dostatečně vyloučil, je k tomu potřeba hodně kyslíku. Příroda nám tu nabízí pomoc. Tou je prvek germanium, mající tu vlastnost, že v popsaném procesu nahradí kyslík, váže se s vodíkem a odvádí jej z těla ven. A tím nám germanium svým způsobem šetří kyslík pro jiné potřeby. V japonské publikaci Asai R. Miracle Cure: Organic Germanium z roku 1980 je uveden experiment na myších, který sledoval účinky sloučeniny germania na respiračních tkáních. Získané výsledky ukázaly významný pokles spotřeby kyslíku a uvádějí, že sloučenina působila jakožto náhrada za kyslík v kombinaci s vodíkem a je řazena mezi sloučeniny s oxidačním účinkem, který slouží k čištění krve.

Germanium

Germanium (Ge) získalo své jméno podle národnosti objevitele, německého vědce Clemense Winklera, jenž jej náhodou izoloval ze stříbrné rudy. Tradiční japonská a čínská medicína přisuzuje prvku analgetické a okysličující účinky. Z toho důvodu jej používají sportovci. V léčení se používá bylinná forma, kde je germanium extrahováno z česneku, cibule, kostivalu, ženšenu, reishi (ganoderma lucidum), outkovky, chlorelly a z aloe vera. Kromě extraktů se používají také oleje z rostliny. Působení germania v lidském organizmu ještě není dostatečně prozkoumáno, ale o jeho nezbytnosti a důležitosti není pochyb.

Vysoké koncentrace germania byly nalezeny v houbičce reishi – ganoderma lucidum – a je zřejmé, jak uvádí ve své práci doc. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. z katedry toxikologie v Hradci Králové, že „Tento kov, který se v přírodě nachází jen v nepatrných množstvích, je houba schopna účinně koncentrovat.

V potravinách a různých biologických materiálech se pohybuje koncentrace germania od 0,1 do 1,0 ppm, ale v ganoderma lucidum byly zjištěny koncentrace až 2 000 ppm. Germanium se v houbě nachází ve formě organokovové sloučeniny, karboxyetyl-germanium-seskvioxidu, známé pod označením Ge-132 (Asai, 1980). Tato téměř netoxická organokovová sloučenina (Nagata et al., 1978) vykazuje řadu farmakologických účinků spojovaných s efektem germania na organizmus (Tomizawa et al., 1978).
Významná je zejména jeho antitumorová aktivita (Sato a Iwaguchi, 1979; Kumano et al., 1985) a jeho schopnost posilovat imunitní systém (Mizushima et al., 1980; Yoshidi a Arimori, 1982). Klinické zkoušky Ge-132 prokázaly jeho dobrou tolerovatelnost až do denní dávky 3 g a přinesly řadu překvapivě dobrých terapeutických výsledků u mnoha chorob, zejména při léčbě některých tumorů (Asai, 1980). Poněvadž Ge-132 má i analgetické účinky (Hachisu et al., 1983), přináší úlevu i pacientům v terminální formě rakoviny“.

Tolik citace.

Germanium v těle?

Jak působí germanium v lidském těle, jak zasahuje do metabolizmu, není ještě detailně prozkoumáno. Není tedy standardně zařazováno do lidské výživy a musíme si ještě počkat na další výzkumy, ale zdá se, že je to prvek, který má velkou budoucnost. Máme zkušenosti s účinky česneku, ženšenu, reishi, aloe vera, kostivalu a víme, že mají pro tělo prospěšné vlastnosti. Pokud nyní víme i to, že obsahují germanium, lze se domnívat, že svým dílem přispívá tento prvek ku prospěchu našeho zdraví. Zde ještě uvedu některé zmínky o germaniu z naší informační databáze.

Proč tělo trpí nedostatkem kyslíku?

Překyselení

O kyselosti všichni víme, o porušení acidobazické rovnováhy všichni víme. Přesto je možno říci, že existují typy lidí majících tzv. kyselou konstituci. Je dána způsobem jejich života a oni jsou bezradní, nemají možnosti a vůli ji změnit. Jejich krev obsahuje větší množství kladných vodíkových iontů (H+), které reagují s kyslíkem, za vzniku hydroxylové skupiny. Je u nich často až přebytek vodíkových iontů (H+) a ten se hromadí v těle. V důsledku toho se krev okyselí, a to vede k trvalému nedostatku kyslíku, samozřejmě s následkem onemocnění, včetně rakoviny.

Syntetické potraviny

Příjem potravin, které obsahují nadbytek nenasycených chemických sloučenin (jsou vyrobeny synteticky organické sloučeniny, obsahující dvojné a trojné chemické vazby), lze uvést jako další podstatnou příčinu nedostatku kyslíku. Nenasycené sloučeniny mají přebytek molekulárních částic, jež se kombinují s kyslíkem v těle a dávají vznik kyslíkovému kationu se třemi vazbami, čímž se systematicky vyčerpává zásobování těla kyslíkem. V této souvislosti je důležité vědět, že přírodní potraviny obsahují mnohem méně nenasycených sloučenin, než potraviny umělé.

Stres

Podle teorie profesora Hanse Selyeho z University of Montreal, Kanada, stres způsobuje nevyváženou sekreci hormonů, zejména hormonů nadledvin. Zvláště, pokud jste vystaveni dlouhodobému stresu. Nerovnováha vede k okyselení krve, a tím se vytvářejí podmínky pro nedostatek kyslíku, s následkem onemocnění.

Pomůže nám germanium zlepšit zdraví?

Ano pomůže. Ale kromě toho, se musí změnit mnoho dalších životních kroků, které mají zamezit stresu, vylepšit jídelníček ve prospěch přírodních potravin, pečovat o acidobazickou rovnováhu, pravidelně sportovat, chodit, cvičit, správně dýchat a prodloužit dobu spánku.