Esther a Jerry Hicks: „Nejlepší pro tělo je uvolnit všechno napětí.“

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Co dále doporučují pro zdraví Esther a Jerry Hicks? Byli natolik fascinováni užitečností poselství od Abrahama (skupiny nefyzických učitelů), že ho od roku 1985 prezentují celému světu. Žádný léčebný a terapeutický systém nepracuje, podle mého názoru, tak dobře s emocemi, jako právě tzv. Abrahamovo učení. Oblíbily si ho miliony lidí po celém světě. Já určité jeho prvky používám ve svých konzultacích a na seminářích. Jsme-li na Celostní medicíně, pojďme si říci pár Abrahamových tipů pro precizní fungování našeho fyzického těla.

15 minut meditace denně

„Život by měl být zábava,“ je jedno z Abrahamových mott. Šťastní jsme tehdy, když jsme aktivní, zapojení, v proudu, a tak je podle Abrahama 15 minut meditace denně naprosto dostatečná doba.

Kdyby byli (Abraham) na našem místě, doporučovali by meditovat na příjemném a nerušeném místě:  „Uvědomovali bychom si, jak vdechujeme vzduch do plic a jak ho vydechujeme. (…) V okamžiku naplnění plic bychom nechali vzduch dlouze, slastně vyjít ven. Naším záměrem by nebylo nic víc než být přítomni v daném okamžiku a být si vědomi svého dýchání“ (Hicks, 2009, B: 201).

Ideální pro léčení: stav UMOŽŇOVÁNÍ

Naším přirozeným stavem je Well-Being (stav pohody): „Stav absolutního zdraví, perfektní tělesná kondice – a jestliže zažíváte cokoliv jiného, je to jen proto, že vaše myšlení zaměřené na nedostatek toho, co chcete, převažuje nad myšlením zaměřeným na to, co chcete“ (Hicks, 2009, A: 133).

Podle E. a J. Hicks je to právě odpor, který způsobuje nemoc. Cestou k vyléčení je nebránit přirozenému Proudu zdraví. Doslova u m o ž n i t si být zdraví. Naše tělo je tvořeno triliony buněk, má svůj dokonalý (božský) rytmus – jsme to jenom my, kdo zdraví bráníme.

Ve stavu umožňování jsme právě v meditaci; kdykoliv cítíme vděčnost a lásku nebo kdykoliv se ve svých myšlenkách zaměřujeme na chtěné a na radost.

Spánek pomáhá sladění s vyšší vibrací

Právě spánek je na odstranění odporu vynikající: „Přínos spánku je, že své vědomí stáhnete z fyzické sféry,“ říká Abraham. Spánek je více o sladění vibrací než o čemkoliv jiném. Víme, že spánek léčí a regeneruje (proto se pacientům po rekonvalescenci doporučuje hodně spát).

Pít více vody

Zatímco se v současnosti vedou mezi odborníky spory o to, kolik tekutin za den vypít, Abraham má jasno: Co nejvíce! Nechávám na zvážení a odpovědnosti každého čtenáře, ale Abraham říká, že by na našem místě pil opravdu hodně vody:

Tolik vody, že zpočátku by to bylo nepohodlné kvůli vylučovacímu procesu. Ale pili bychom spousty a spousty vody. (…) Je spousta věcí, které byste mohli jíst, ale to jedno, co doporučujeme, je pít více vody. Myslíme tím vodu bez konzervantů, vodu bez kofeinu, vodu bez cukrů. Myslíme tím vodu. Vážně myslíme vodu. Vodu s minerály a všemi přírodními prvky, které v ní jsou. Pili bychom vodu. Našli bychom zdroj vody, který je nejčistší. Pokud se vám podaří najít vodu, co je vodou, tak to bychom pili.“

Často se pohybovat

Podle Abrahama je nejlepší pohyb ten nejpřirozenější – tedy například chůze, pohybování paží, protahování… Žádná dramatická cvičení.

S tím souvisí, celkově se více sladit s přirozeným rytmem těla.  Odpočívat tehdy, když jsme unavení a vzbudit se tehdy, když jsme odpočatí (chápou, že v našem světě je to těžké – doporučují proto také krátká zdřímnutí v obědové pauze a po práci).

Chci na závěr tohoto článku poděkovat Davidu Formánkovi, který nám mnohá videa s Esther a Jerry Hicskovými do češtiny překládá. Dnes jsem ke konci článku citoval z Tři věci, které přispívají zdraví vašeho těla. Najdete ho, stejně jako spoustu dalších videí na www.abraham-hicks.cz

Doporučujeme knihy o zdraví.

Další Literatura:

Hicks, E. a J. (2011): Getting into the Vortex. Hay House: Carlsbad, CA.

Hicks, E. a J. (2009): Peníze a zákon přitažlivosti. Pragma: Praha.

Hicks, E. a J. (2009): Požádej a je ti dáno. Synergie: Praha.