Epsomská sůl

cm epsomskasul

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Epsomská sůl je tématem častých dotazů zájemců o přírodní medicínu, ale jen málokterý z nich přesně tuší, jaké je její chemické složení a k čemu je možné ji použít. Chemicky se jedná o heptahydrát síranu hořečnatého.

Hydráty jsou soli, ve kterých jsou vázány molekuly vody. Jejich počet v molekule hydrátu se vyjadřuje v názvu soli číslovkou připojenou před slovo hydrát. Heptahydrát tedy znamená, že sloučenina epsomské soli obsahuje sedm molekul vody. Její chemický název dále napovídá tomu, že obsahuje hořčík a síru. Je to vlastně síran hořečnatý doplněný krystalovou vodou, který tak získává formu heptahydrátu. Je významnou součástí mořské vody i některých českých minerálních vod (Šaratica, Zaječická hořká).

Samotný čistý síran hořečnatý (i ve formě heptahydrátu) je ve farmacii a medicíně používán ve formě vodného roztoku jako osmotické projímadlo (laxativum). Výraz “osmotické” znamená, že patří k projímavým látkám, které jsou ve vodě rozpustné a téměř nevstřebatelné. Zadržují ve střevě vodu. Za jednu až dvě hodiny po podání mohou vyvolat vodnatou stolici.

Nicméně, a teď je zapotřebí trošku zbystřit, ač mezi síranem hořečnatým (také lidově označovaným jako “hořká sůl”) a termínem “epsomská sůl” není vlastně rozdíl. Osobně rozhodně doporučuji přípravky s označením “epsomská sůl” pouze zevně ke koupelím či jiným kosmetickým účelům. Neměli by se užívat vnitřně tedy konzumovat jako součást něčeho, například různých detoxikačních či očistných kůr.

Existuje rozhodně několik dobrých důvodů, proč se tyto přípravky s označením “epsomská sůl” nesmí užívat vnitřně. Daly by se rozdělit do dvou skupin. Ta první skupina, by se dala shrnout pod název:

“Síran hořečnatý patří do rukou lékaře.”

I když se nejedná o silně účinnou látku (separandum), jako jsou například antibiotika, léky ovlivňující kardiovaskulární systém (chinidin) a podobně, je několik okolností, které ji určují do rukou lékaře:

  1. Laik nezná přesnou koncentraci vodného roztoku, tu může určit pouze lékař.
  2. Síran hořečnatý se nepodává při nedostatečnosti ledvin (malý podíl kationtů se resorbuje – vstřebá).
  3. Delší dobu se smí užívat pouze po poradě s lékařem. Je to dáno tím, že jinak dlouhodobé užívání není vhodné, pokud lékař nestanoví jinak. Může dojít ke vzniku elektrolytové nerovnováhy, což je stav, kdy dochází ke špatnému množství minerálů v našem organismu. Patří k nim nejen hořčík, ale i například vápník, sodík, draslík a další.
  4. Je nutné dodržovat předepsané dávkování a mít trpělivost.

Druhá skupina se dá označit stručně jako:

“Garance kvality”

Jde o to, aby výrobce přípravku s označením “epsomská sůl” (tedy ne s obecným tvrzením o síranu hořečnatém) jasně a jednoznačně uvedl, že je vhodný pro vnitřní užití, a aby udal doporučené dávkování (včetně informace o podávání u dětí, těhotných a kojících). Vždy záleží na solidnosti výrobce. Všimněme si však, že naprostá většina takových přípravků má uvedeno pouze zevní použití (Maximálně upozorňují, že přípravek je možno vnitřně užívat jen po konzultaci s lékařem.). Výrobek totiž může obsahovat příměsi pro vnitřní použití nežádoucí, například olovo. Dalším důvodem k obezřetnosti je i fakt, že se heptahydrát síranu hořečnatého používá i jako průmyslové hnojivo.

Nicméně existuje velká řada přírodních látek, které je možno použít v případě zácpy, pokud nechceme užívat klasické volně prodejné léky. Totéž platí o prostředcích z oblasti přírodní neboli celostní medicíny směrem k detoxikaci organismu. Takže síran hořečnatý lze nahradit mnoha různými způsoby.

V péči o kůži má epsomská sůl určitě význam. Největší použití má jako koupelová sůl do minerálních koupelí. Zde pomáhá zejména při uvolnění svalstva. Také se dá použít pro koupele nohou (pomáhá neutralizovat nežádoucí zápach).

V přírodní medicíně je těmto koupelím přisuzována i možnost zmírnění psychického napětí, ale také i odstranění škodlivých látek (toxinů) z pokožky, ale i z těla. Je to vysvětleno tím, že lidská kůže je vysoce porézní membrána. Přidáním epsomské soli (síranu hořečnatého) do koupele dochází ke zlepšení procesu, který nazýváme reverzní osmóza. Díky tomu dochází k odstranění soli z těla a spolu s ní jsou odstraňovány i nebezpečné toxiny. Teplá koupel s obsahem síranu hořečnatého také může přispět ke zmírnění bolestí hlavy.

Velké použití našla i v kosmetických přípravcích. Ve vlasové kosmetice pomáhá odstraňovat přebytečný maz.