Epigenetika – nový pohled na dědičné příčiny chorob

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Caps Lock genů

Šroubovice DNA nese genetickou informaci jedince, v rodech si ji předáváme z generace na generaci. DNA má 46 chromozómů a 26 tisíc genů. Struktura DNA byla dlouho považována za neměnnou a neovlivnitelnou. Vědecké výzkumy však přinesly zcela nové poznatky o DNA, která prý může být ovlivňována řadou faktorů a vlivů, které rozhodují o tom, jak budou jednotlivé geny ve šroubovici fungovat. Kdy se zapnou a kdy se vypnou. Vnější vlivy spouštějí v těle chemické změny, které pomocí tzv. metylových skupin dokážou příslušné geny zablokovat. Tím jejich funkčnost na čas utlumí. Umí ale působit i opačně, výkon příslušných genů zase posílit.

Je to podobné funkci Caps Lock na počítači. Když tlačítko zmáčknete, píšete text stále velkými písmeny, když tlačítko zmáčknete znovu, pak tuto funkci odblokujete a píšete malými. Takováto aktivace a blokace genů probíhá po celý život. DNA se nemění, ale některé úseky se začnou aktivací nebo blokací chovat odlišně. Tuto větu je třeba zdůraznit, tedy že se jedná o korekci genů ve smyslu jejich projevu, nikoli ve smyslu změny jejich zápisu v DNA.

Představte si, že máte dispozici k Bechtěrevově nemoci, byl vám zjištěn HLA B27 antigen, ale to stále neznamená, že musíte touto chorobou onemocnět.

Záleží na tom, zda příslušný gen, který o tom rozhoduje, je zapnutý, anebo vypnutý. Když je vypnutý, nemoc se neprojevuje. Jestliže se však gen zapne třeba pod vlivem stresu, začne se projevovat a onen antigen začne být aktivní. A podobně je tomu u jiných chorob. Tato teorie vyvrací časté postoje lidí, kteří o své chorobě říkají: „My to máme v rodině, máme to dědičné“. Jako by chtěli naznačit: „My za to nemůžeme.“ Mají pravdu pouze částečně, mají svou rodinnou DNA, ale aktivaci genů si ovlivňují sami.

Faktory ovlivňující zapínání a vypínání genů

Na aktivaci a deaktivaci genů se podílí jak životní prostředí, tak i životní styl, konkrétní podmínky, způsob stravování a předávání si tradičních receptů, které např. vedou ke žlučníkovým problémům. Záleží na množství stresu, kterému jste vystaveni ve škole, v práci, ve vlastní rodině, jaké fyzické aktivity podnikáte, zda-li sportujete. To všechno a mnoho dalších faktorů ovlivňuje, které geny si zapínáte nebo vypínáte, po celý život si rozhodujete o tom, zda nakonec onemocníte na nemoc, k níž máte genetickou predispozici.

Zvláštním faktorem stres

Život začíná v okamžiku početí – dojde k základnímu zformování DNA, ta určuje základní genetickou linii nového človíčka. A tu je třeba si uvědomit, že již v průběhu těhotenství se na profilu charakteru dítěte podepíše nejen strava a životospráva matky, ale i její rozpoložení a míra stresu. Již nyní se rozhoduje, který gen bude aktivován a který se neuplatní, protože bude vypnut, a vývoj z tohoto pohledu logicky také formuje schopnost fungování stresových mechanizmů, aktivitu faktorů, jež mají vliv na rozvoj mozkových funkcí, citu, vnímání, paměti, učení se a specifických schopností jedince.

A pak se dítě narodí a vliv okolního prostředí je ještě markantnější. A čím je jedinec starší, tím na něj působí širší spektrum vlivů. Již v dětství se formuje nejen jeho vzorec chování, ale také třeba imunita – schopnost odolávat virům, bacilům, řekněme raději obecně „vetřelcům“, kteří tělo napadají.

Nedostatek sIgA po stresu

Dr.David McClelland, profesor psychologie na Harvardu, prováděl se svými studenty test spočívající v objektivním sledování hladiny sekrečního imunoglobulinu A (sIgA je jako hradní stráž, která chrání „vstupní brány“ našeho těla před vpádem bakterií, virů a parazitů) v souvislosti se sledováním filmu o životě Matky Terezy, protože předpokládal, že studenti budou muset podvědomě reagovat na moc její lásky.

Nedostatek sIgA způsobený stresem dovoluje množení bakterií na sliznicích těla, a tak člověk trpí různými respiračními infekty: rýmou, zánětem nosohltanu apod. Studenti odevzdali své sliny do zkumavky před a po shlédnutí filmu o Matce Tereze. Film posílil myšlenky o bezprostřední lásce a urychlil vylučování sIgA, což se potvrdilo i laboratorními testy.

Produkce sIgA naopak stoupá po pozitivní motivaci

Lidé s pozitivní motivací produkují více sIgA než lidé, kteří tuto motivaci nemají. Dokonce se hladina sIgA snižuje, když jsou v depresi, když žijí ve stresu a bez lásky. Tento výzkum probíhal v osmdesátých letech minulého století. Ve světle uvedených nových poznatků se ukazuje možnost, že stresem bývá zablokován příslušný gen a imunita ztrácí svou schopnost obrany.

Tragické situace nastávají v případech rozvodů, nebo když se dítě narodí mladé mamince, která není schopna dát dítěti správnou péči, nebo je-li matka sama nemocná, kouří, užívá drogy, a lze popsat i jiné scénáře života. To vše vede ke snížení schopnosti potomka snášet stres v dospělosti a v případě mateřství pak i k poruchám vlastní mateřské péče, jež se také přenášejí na další generace.

Komunikace mysli a těla

Dnes víme jasně o existenci komunikace mysli a těla. Již I. P. Pavlov trénoval psy, aby vylučovali sliny při zvuku zvonku předcházejícího jejich krmení. Také v jistém laboratorním pokusu dostávaly krysy mošt současně s drogou, která potlačuje imunitní systém. Když po vytvoření návyku dostaly jen mošt, dokázaly svůj imunitní systém potlačovat. Proč by to nešlo i opačně? Kdyby se krysám podával mošt a droga, jež imunitu posiluje? Po vytvoření návyku pak stačí podat mošt a krysa si bude svou imunitu posilovat.

A z tohoto příkladu si můžeme vyvodit myšlenku, že když se příslušný gen vlivem stresu zablokoval, můžeme jej vlivem lásky zase odblokovat…

Možnost

Ve světě je běžné, že mnozí lidé docházejí ke svému psychoterapeutovi, je to považováno za docela běžnou věc. Dokonce lidé zastávající vysokou či hodně zodpovědnou funkci mají pravidelnou kontrolu svého emočního „naladění“ a stavu mysli dokonce nařízenu…

Možná se vám už také stalo, že jste využili možnost si s někým takovým promluvit, s důvěrou mu vypovídali své trápení a důvody stresu. Po takovém rozhovoru jste pak znovu pocítili sílu uvolnění, „něco“ z vás spadlo. A to je ten jev, který popisují nové objevy epigenetiky, dílčího vědního oboru genetiky, zkoumajícího cesty přenosu dědičné informace. Zablokovaný gen se uvolnil a nyní také víme, že se v tom okamžiku posílila vaše imunita.