Emoční inteligence

cm skakajici zena2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Všichni známe zkratku IQ a s ní spojené nejrůznější testy. Ovšem kromě klasické inteligence existuje i méně známá, ale pro život stejně významná emoční inteligence. Co to vlastně je? Je to schopnost uvědomovat si vlastní pocity, ale i současně pocity druhých a zacházet s nimi tak, aby to vše působilo pozitivně nejen pro náš život, ale i produkovaný život lidí kolem nás. Jedinec s vysokou emoční inteligencí, je empatický – tedy vnímá a respektuje pocity lidí kolem sebe a dokáže se vcítit do jejich problémů. Používá se pro ni zkratka EQ.

Rovněž umí sebe motivovat a zvládnout své emoce v kritických chvílích. Toto je nesmírně důležitá vlastnost jak pro osobní život, tak i pro jeho profesní kariéru.

Špatné rozhodnutí pod vlivem emocí může hodně zkazit. Lidé s touto schopností umějí dobře nakládat s těmito procesy, jak u sebe, tak u ostatních. Mají schopnost tyto pochody předvídat a využít je v rámci svého myšlenkového a rozhodovacího procesu. Mezi základní složky emoční inteligence lze počítat sebeovládání, sebeuvědomění, motivace, sociální dovednosti a empatie.

Příkladem může být velmi nadaný a inteligentní pracovník ve vysoké funkci, který má vysoké organizační schopnosti, umí pomoci firmě vydělat peníze, ale je zcela nevšímavý k tomu, jak jeho činy i prohlášení působí na kolegy i na veřejnost, může skončit svoji kariéru, aniž si bude ochoten připustit, že udělal chybu. Stejně tak známe řadu případů z politického života, kdy inteligentní odborník vypustí neuváženou informaci, která vzbudí rozhořčení a je týdny přetřásaná v tisku, eventuálně je mu průběžně připomínána až do konce jeho působnosti.

Odborníci se přou, zdali je emoční inteligence již vrozená či ji můžeme získat. Faktem zůstává, že mnoho lze získat učením, které vychází z inteligence a příkladů. Doposud nevíme, jaký vliv na tento proces mají geny. Proto je někdy nabízen termín emoční kompetence, což zdůrazňuje možnost tuto schopnost postupně získat.