Ekonomika rodiny a zdraví

cm rodina

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Nemoc jedné osoby v rodině se týká všech. Člověk prožívá první část svého života pod dohledem rodičů. To oni jej vychovávají, živí a chrání. V další etapě člověk přebírá odpovědnost za sebe sám a připravuje se na založení své vlastní rodiny. V této době je sexuálně zralý, psychicky zralý, ale to samo nestačí k tomu, aby mohl zodpovědně o rodinu pečovat. Hovoříme nyní o tzv. ekonomické zralosti.

Přírodní zákony se nedají obcházet. Pokud není splněna i podmínka ekonomické zralosti, často se to projeví také na zdraví. Existenční stresy jsou velmi silné – způsobí neléčitelné nemoci.

  1. V mladé rodině se to projeví na zdraví dětí. Aby mohla fungovat rodina, matka je nucena nastoupit do práce, dítě umístit do školky. Místo toho, aby se starala o dítě, zajistila mu péči a jistotu, kterou může dávat jenom matka, dítě strádá psychicky a později i fyzicky, když jeho imunita selhává a dítě je často nemocné. Bludný kruh ekonomické nepohody se prohlubuje. Náklady na léčbu se zvyšují, stresy spojené s nemocností rostou. Nemocnost dítěte se v takovém případě týká evidentně celé rodiny a hlavně její ekonomické nezralosti a nepřipravenosti. Rodina vznikla příliš brzy.
  2. Ekonomika rodiny je dostatečná, ale za cenu příliš velkého úsilí. Děti jsou již velké, navštěvují školu a to je velká zátěž. Jeden z rodičů nebo oba rodiče pracují bez přestání, berou si další práci, aby děti udrželi na studiích. Péči o sebe odsouvají na vedlejší kolej. Jejich zdraví chátrá, potřebují vysadit a odpočinout si. Když to neudělají, onemocní.

Takových příkladů bych mohl uvádět více a v různých variantách. Do našeho rozboru v poradně celostní medicíny řadíme také kapitolku sociálního a ekonomického zázemí, protože je nevyhnutelnou součástí problému. Vyžaduji, aby se všichni členové rodiny sešli, otevřeně probrali vzniklou situaci a společnými silami problém řešili. Nemoc jedné osoby v rodině se týká všech. Musí si stanovit rodinné priority, rozdělit si břímě, které je svírá. Navzájem se potřebují podepřít. Často je nutné přijmout opatření, sáhnout na rezervu, něčeho se zříci.

Pokud je rodina kompletní, je založena na dobrém základě lásky, pak tuto situaci zvládne. Horší je, pokud je rodina nekompletní, projevují se vzájemné antipatie, přidají se projevy alkoholizmu, závislosti apod. Pak je potřeba přizvat na pomoc sociální organizace, lékaře a jiné instituce. Léčba nemocí, které vznikají na tomto základu, nespočívá v podávání léků.

Smyslem rozboru celostní medicíny je pojmenovat příčiny nemocí. Právě jsme si popsali jednu z nich.