Detoxikace srdečního okruhu

cm srdce

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Z hlediska tradiční čínské a celostní medicíny má srdce vliv nejen na tepny, ale také na dvanácterník a řadu dalších orgánů. Především pak má hlavní slovo v otázce emocí…

Dle zásad řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše je důležité zaměřit se při detoxikaci tohoto okruhu na vícero orgánů a tkání. Toxická ložiska se mohou uhnízdit nejen v samotném srdci, ale také v nervových centrech a svazcích, v nichž vznikají automatické vzruchy řídící stahy srdeční svaloviny, dále pak v srdeční výstelce, svalovině a obalu.

Toxické zatížení srdce a jeho okruhu se vyznačuje jednou specialitou: prakticky o sobě nedává znát. A to až do doby, než jsou důsledky tohoto zatížení patrné a „rozjedou“ se naplno. Patří k nim hlavně:

  • poruchy srdečního rytmu
  • tlak a bolest v srdeční oblasti
  • psychické poruchy
  • emoční dysbalance
  • obávaná ateroskleróza

Hlídejte si imunitu, nervy i lymfu!

Při detoxikační analýze na přístroji Salvia jsou v rámci CIC metody nejčastěji nacházeny toxiny mikrobiální (zejména pak borrelie, virové záněty chřipkového původu a streptokoky). Velice závažné se ukazují být také usazeniny těžkých kovů v oběhovém systému a pozůstatky radioaktivních látek. Podle nalezeného druhu toxinů je vhodné začít s užíváním přípravků,

Při detoxikaci srdečního okruhu bychom neměli zapomínat ani na detoxikaci lymfatického systému, jelikož lymfa je ze srdečního svalu odváděna do uzlin kolem dýchacího systému a blokáda jejího odtoku způsobuje hromadění toxinů a následné extrémní zatížení srdce. V neposlední řadě také stav vegetativního nervového systému má vliv na funkci srdce a celého okruhu.

Srdci nejvíce škodí:

  • nadměrný stres
  • přechozené infekce
  • nevhodné stravování
  • špatná funkce lymfy

Detoxikace srdce má obrovský význam především v prevenci onemocnění tepen a navrácení emoční vyrovnanosti.