Detoxikace a životní prostředí

cm trava1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Všeobecně mezi lidem panuje přesvědčení, že ve městech je nepříznivé přírodní prostředí, prach, stres, množství lidí, eventuálně různé průmyslové exhaláty, smog, atd. Naproti tomu na vesnici či v lese je příznivé prostředí pro život, čistěji, zdravější způsob života i vztahy jsou lidštější a pozitivnější. Již před několika desítkami let, když jsem se pohyboval v lese a přírodě, jsem se seznámil s celou řadou hajných. Přátelil jsem se s nimi po dobu několika let a udivilo mě, jak byli nemocní, jaké měli zdravotní problémy a především, jak brzo umírali. Obvykle se těžko dožívali šedesáti let. Jen někteří zemřeli krátce po šedesátce. Teprve detoxikace mně umožnila se na celou věc podívat poněkud jinak.

I statistika hovoří o tom, že lidé na vesnici nežijí déle, nejsou zdravější, nemají lepší psychiku než lidé ve městech. Svou roli hraje například častý a bližší kontakt se zvířaty. Zvířata přenášejí celou řadu parazitů a jiných mikroorganismů, které jsou vážným nebezpečím pro lidský život. V lese se setkáváme s řadou parazitů, které přenášejí například psovité šelmy.

Jde o Toxokarózu či Echinococcus. Jejich diagnóza jakožto zátěže v lidském organismu je poměrně častá a vždy ji doprovází závažné zdravotní problémy. Toxoplasma gondii přenášená zvířaty, nejčastěji kočkami, je častým nálezem u lidí, již mají blízký kontakt se zvířaty. V okolí vesnic bývají pole, při masivním používání chemických prostředků vítr zanáší z polí do vesnic chemická hnojiva, pesticidy a podobné jedovaté látky. Lidé se tak setkávají s tímto typem jedovaté chemie daleko častěji než lidé ve městech. Půda může být kontaminována zooinfekcemi, například brucelou. Při práci se zemí může dojít k latentní infekci.

Vztahy na vsi nejsou na druhý pohled tak idylické

Rovněž psychika lidí na vesnicích není právě nejzdravější. Je sice skutečností, že navenek vypadají vztahy těchto lidí idylicky, avšak při velmi těsném kontaktu a dlouhodobém sousedství dochází k častým rozporům nebo obavám o to, co tomu řeknou lidé okolo, a tak dochází k ovlivňování emocionality člověka v daleko větší míře než u lidí ve městech. To vede k emocionálním problémům, které, jak víme, jsou součástí zdravotních problémů a jsou příčinou častého zadržování toxických látek v organismu.

Lidé ve městě mají lepší přístup k velké škále potravin, takže mohou podle svého přesvědčení dodržovat různé typy diet, mají daleko větší možnost věnovat se různým životním stylům. Takže o zdravé vesnické stravě opravdu lze pochybovat. Samozřejmě že lidí ve městě se týkají stejné problémy, natož když v rámci rekreace navštěvují lesy, přírodu, příbuzné na vesnici a nevybaveni potřebnými imunitními vlastnostmi se setkávají s těmito mikroorganismy. Ve městě také číhá mnoho poruch, mnoho toxinů hlavně v podobě aromatických uhlovodíků, polétavého prachu a jiných toxických zplodin pramenících z dopravy, průmyslu, a smog vůbec.

Přesto je důležité, abychom při hodnocení zdravotního stavu velmi podrobně znali životní prostředí člověka, jeho záliby, například houbařství, myslivost, zahrádkaření, a podobně. Podrobné informace o místě bydliště, o místě, kde člověk strávil dětství a kde se všude pohybuje, nás může navést na typy toxické zátěže a my tak máme vodítko pro to, jak detoxikovat, jakým toxinům se věnovat. Podrobný rozhovor v tomto směru je velice informativní, jestliže víme, co z odpovědí můžeme vyvodit.