Děti oplodněné ve zkumavce mají vyšší výskyt vrozených vad

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Ve většině případů lze říct, že technologie je úžasná věc, ale někdy je lepší a hlavně bezpečnější dělat věci po staru. Bylo totiž zjištěno, že děti počaté ve zkumavce (IVF – in vitro fertilization) – tedy když je matčino vajíčko oplodněno vně jejího těla a následně transplantováno do její dělohy – mají větší riziko vrozených vad.

Dle posudku mnoha studií uskutečněných profesorem Zhibinem Huem z čínské univerzity Nanjing Medical University, děti počaté touto cestou nebo děti, u kterých byla provedena intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI) – kdy se jediné sperma zavede přímo do vajíčka – mají o 37% vyšší pravděpodobnost, že se narodí s problémy nebo dokonce znetvořené.

Výzkumníci, jejichž zjištění byla publikována v magazínu Fertility and Sterility („Plodnost a neplodnost“), nemohli najít logické vysvětlení, proč technologie způsobuje tyto vrozené vady, nebo zda za to technologie vůbec může.

Výzkumný tým, který prozkoumal data týkající se více než 124 000 dětí narozených umělým oplodněním napsal, že „Děti počaté ve zkumavce a/nebo provedením intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI) mají podstatně vyšší riziko vrozených vad, přičemž míra rizika u dětí, které byly počaté ve zkumavce a u dětí, u kterých byla provedená intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI) je stejná.“

Pro srovnání, Reuters oznámil, že dle amerických center pro prevenci nemoci Centers for Disease Control (CDC), se v USA narodí s vážnými vrozenými vadami, jakými jsou například znetvořené končetiny nebo orgány, 3 děti ze 100. Riziko vrozených vývojových vad se dokonce ještě zvyšuje v případě, že se po umělém oplodnění narodí vícerčata.

Zdá se, že za to může technologie … ale proč?

„Studie potvrzuje to, co většina lidí tak jako tak akceptuje, že existuje zvýšené riziko vrozených abnormalit souvisejících s asistovanými reprodukčními technologiemi,“ řekl William Buckett, profesor univerzity McGill University, který nepatřil do Huova výzkumného týmu.

Autoři studie řekli, že vrozené vady u dětí, které byly počaté ve zkumavce a/nebo provedením intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI) zahrnovaly širokou škálu tělesných funkcí a systémů, včetně muskuloskeletálních malformací, dále malformací pohlavních orgánů, trávicí soustavy a neurologických systémů.

Výzkumný tým ale nebyl schopen říct, proč za tyto vrozené vady může technologie.

Jedna teorie uvádí, že je možné, že u lidí, kteří mají problém s početím přírodní cestou a proto se rozhodnou pro umělé oplodnění, je nejspíš riziko, že se jim narodí děti s vrozenou vadou tak jako tak vyšší.

Jiný myšlenkový směr zastává názor, že příčinou může být hrubé zacházení s embryí v průběhu samotného procesu oplodnění, nebo léky, které jsou v souvislosti s oplodněním podávány – nebo obojí.

Dle Buckettovy teorie to jenom vypadá, že vrozené vady jsou četnější u dětí počatých mimo dělohu, protože tyto děti jsou více sledovány, ze strany doktorů i ze strany výzkumníků. „Páry, kterých děti byly oplodněné ve zkumavce, jsou více sledovány, a proto mohou být objeveny i nepatrné abnormality, které by jinak odhaleny nebyly“, řekl.

Je něco, co by mohli udělat rodiče, kteří se rozhodnou pro oplodnění ve zkumavce, aby snížili riziko, že se jim narodí dítě s vrozenou vadou? Profesor Hu říká, že ne, ale dodává, že je nutno provést další studie: „Je moc brzo na to, abychom našli způsob, jak snížit riziko, jelikož důvody, které ho zvyšují, jsou do značné míry neznámé“, napsal v e-mailu pro Reuters.

Vyšší riziko rakoviny vaječníků

Rodiče, kteří se marně pokoušejí o dítě a nemají žádnou jinou možnost, jak dítě počít, můžou toto riziko považovat za přijatelné.

Avšak jsou tady i další obavy, týkající se oplodnění ve zkumavce: jde o zvýšenou pravděpodobnost vzniku rakoviny vaječníků u žen, které počaly tímto způsobem.

Výzkumný tým z nizozemského institutu boje proti rakovině Netherlands Cancer Institute studoval údaje týkající se žen, které využily alespoň jednu formu umělého oplodnění, a porovnával je s údaji 6000 žen, které nepodstoupily oplodnění ve zkumavce. Z 61 žen, u kterých se objevil zhoubný nádor na vaječník-ách, 31 mělo hraniční rakovinu vaječníků a 30 mělo invazivní rakovinu.

Někteří vědci považují tato čísla za statisticky bezvýznamná. Každopádně, „údaje jasně ukazují, že hormonální stimulace vaječníků pro oplodnění ve zkumavce je spojena s vyšším rizikem hraničních tumorů vaječníků a toto riziko přetrvává až více než 15 let po prvním cyklu umělého oplodnění,“ řekla vedoucí výzkumného týmu Flora van Leeuwen.