Dali jste si novoroční předsevzetí? Co udělat, aby se naplnilo.

cm zima

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Snížit nadváhu. Skoncovat s kouřením. Získat novou kvalifikaci nebo o sebe začít více pečovat. Psycholog Richard Wiseman provedl na vzorku více než 5 000 lidí z celého světa výzkum, jaké techniky a strategie lidé používají, když chtějí dosáhnout svého předsevzetí. Co vede a co naopak nevede k úspěchu, se dozvíte v tomto článku.

Na začátku provedeného experimentu účastníci v hojné míře věřili, že svých cílů dosáhnou. Tipnete si, kolik z nich bylo po několika měsících úspěšných? Bylo to pouhých 10 %. Některé laické strategie totiž většinou nefungují. Spoléhání se pouze na pevnou vůli, potlačování myšlenek (např. na sladké), či zaměřování se na to, jak špatně dopadneme, když se přestaneme snažit, nás v dlouhodobém horizontu předurčuje spíše pro neúspěch. Stejně tak se ukázalo, že přílišné věnování se dennímu snění (prosím nezaměňovat s pokročilými technikami manifestace např. V. Zélanda a E. a J. Hicks) je mnohdy ztrátou času. Co tedy funguje?

Úspěšní mají jasný plán

Jak zjistil Wiseman, mnoho lidí na začátku výzkumu říkalo, že by svůj život chtělo změnit k lepšímu, ale podařilo se to pouze těm, kteří si napřed vytvořili plán, a poté se podle něj řídili – snažili se vše zorganizovat tak, aby svá předsevzetí mohli dodržet. Vhodnou strategií bylo také rozložit si konečný cíl na několik menších cílů, zahájit ihned proces změny, a tím se zbavit počátečního váhání a otálení.

Pokud chcete pravděpodobnost svého úspěchu zvýšit, veďte si deník nebo si své pokroky zapisujte na papír umístěný na nějakém viditelném místě (lednička, nástěnka apod.). Ukázalo se, že zapisování šance na úspěch výrazně pozvedává.

Velmi také pomáhá přemýšlet o výhodách, které dosažený cíl přinese. Např. při snižování váhy si úspěšní účastníci studie připomínali, jak dobře se budou cítit a vypadat, až na sebe vezmou o pár čísel menší oblečení.

Podělte se o své plány se svými blízkými

Existují i důvody, proč si své vytoužené přání nechat raději pro sebe. Nevytváříme tím na sebe tak velký tlak a nemusíme se bát, že v očích druhých selžeme. Také pokud by šlo o něco velkého na cestě našeho srdce, vyplatí se druhým své záměry nesvěřovat (dokud nejsme v cíli). Avšak v případě klasických předsevzetí tohle neplatí.  Jsme totiž svá předsevzetí ochotnější dodržovat, pokud o nich okolí ví. Podle jedné studie je dokonce tím větší naše motivace, čím o našich záměrech ví více lidí. Někdy si totiž nedovolíme selhat už jen kvůli našim blízkým, jindy – v těžkých chvílích – můžeme od přátel a rodiny čerpat tolik potřebnou podporu.

K dosažení změny nebo osvojení nového návyku potřebujeme hodně energie – nezapomínejme se proto také průběžně za úspěšné zvládnutí naplánovaného úkolu odměňovat. I tato zdánlivá maličkost může mít pro nás dalekosáhlé pozitivní důsledky. Wiseman jako odměnu doporučuje něco malého, na co se můžeme těšit, a co nám umožní mít ze sebe a z toho, že jsme úspěšní, dobrý pocit.

Zdroj: Wiseman, R. (2011): 59 vteřin. Olomouc: Anag.