Co přejí známé osobnosti čtenářům do roku 2015

cm andel

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Známé osobnosti odpovídají na otázku, co nám přejí do roku 2015. Oslovil jsem ty, kterých si velmi vážím a které mám rád. Většinu z nich jste mohli někdy zahlédnout i na televizní obrazovce – jsou to naprosté špičky ve svých oborech. Kéž se jejich poselství dotkne našich srdcí.

Květa Fialová

Květa Fialová (herečka):

„Přála bych si, aby byly všechny bytosti šťastné. To je ze všeho nejdůležitější – abychom dovedli všechno přijmout a věděli, že všechno je pozitivní. Cokoliv k nám přichází, má nějaký význam a my máme za všechno poděkovat. Umět tři věci: přijmout, poděkovat a zvládnout.“

Antonín Baudyš (astrolog):

„Čtenářům celostní medicíny posílám do roku 2015 vzkaz, že věci se dějí v zájmu našeho vývoje, jinými slovy v zájmu našeho nejvyššího cíle. Našim úkolem je čištění a zohebňování našeho těla. A projasňování naší mysli. Starat se o své vlastní vnitřní jaro. A to, co vznikne, popřípadě zůstane, to bude čistá láska mezi námi navzájem. Ať Vás v roce 2015 stále provází Vaše duše.“

Antonín Baudyš

 

Vladimír Smékal

Prof. PhDr. Vladimír Smékal (psycholog):

„Přátelům celostní medicíny do roku 2015 přeji, aby rozvíjeli vědomí souvislostí mezi svým tělem, duší a duchem, a to ve vztahu k světu, k úkolům života, k lidem. Důležité je být si vědom toho, že každá emoce si vyžaduje, abychom ji vyjádřili. Když své tělové projevy potlačujeme, příslušné orgány pak pláčou nebo se třesou až k prasknutí nebo se stávají přecitlivělými či necitlivými atd. Platí nejen, že v zdravém těle je zdravá duše, ale že i zdravá a radostná duše zakotvená v přátelství, sounáležitosti a odpouštění uzdravuje tělo. A navíc: zdravá duše – která dokáže odejmout výkonnou moc pýše, závisti, lakotě, poživačnosti, lhostejnosti, vzteku a dalším slabostem – podporuje harmonii naší osoby a uvádí nás do souladu s duchovní vrstvou vesmíru. Pracujme tedy na rozvíjení své osobní kultury v harmonii se světem, s Bohem a s lidmi.“

Tomáš Hajzler (zakladatel Peoplecommu a propagátor myšlenek svobody v práci):

Přeji vám do dalšího roku odvahu a schopnost. Odvahu a schopnost dělat víc toho, co milujete a co druhým lidem skutečně prospívá. Schopnost zamilovat se i do toho, co už dnes děláte. Odvahu a schopnost naučit se milovat lidi a ostatní, život, tak jako jsme to uměli jako děti. Bez podmínek. John Lennon měl totiž pravdu: „All you need is love”.

Tomáš Hajzler
Antonio Blažek

Antonio Blažek (elitní knihkupec, moderátor a šaman v jedné osobě):

„Desítky let jsem dostával otázku a i sám sebe se ptal: „Proč Bůh dopouští zlo na zemi?“ A nedávno mi to náhle došlo: Kristus ve svém poselství NIKDE netvrdil, že přišel zrušit moc zla na zemi, ale přišel nás požádat, abychom se k sobě chovali slušně a byli dokonalí, jako jeho Otec. Hmmm… Zkoušel jsem to marně – nedařilo se mi, až jsem narazil na japonskou metodu KAISEN – metodu malého pokroku. A tak jsem dobrý deset minut denně – zkuste to i vy, vážení čtenáři a svět BUDE lepší, no, zkuste si představit den, kdy byste U KAŽDÉHO, koho potkáte, narazili zrovna na jeho desetiminutovku….“

 

MUDr. Vladimíra Šantavá (sexuolog):

„Přeji nám všem lidem víru v lásku věčnou.“