Co je to celostní medicína?

cm caj rakytnik

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Termín celostní je u nás málo známý, přestože se v průběhu posledních let (díkybohu) stále více společnost přiklání k vnímání zdraví člověka ve celé jeho komplexnosti. Řada pacientů si již může vybrat lékaři či terapeuta s holistickým přístupem.

‚Celostní‘ pochází od berlínského psychoanalytika Friedricha Perlse, který měl během 2. světové války praxi v USA a získal s tímto způsobem léčení velké zkušenosti. Vychází z názoru, že představy, pocity a činy souvisejí s celou osobností (z německého die Gestap – celistvá bytost). K zablokování určitých aspektů reakcí může dojít již v dětství. Některé potřeby člověka tak mohou zůstat trvale neuspokojeny. V dnešní době se na tuto problematiku díváme ještě trochu jinak.

 

Vidíme přicházejícího pacienta s problémy v několika základních úrovních:

  1. První úroveň – to je ta základní, se kterou se každý den setkáváme, úroveň fyzického těla, na které se projevují příznaky – bolesti, známky nemoci. Na tomto poli pracuje klasická ortodoxní medicína se všemi svými přístupy.
  2. Druhá úroveň – úroveň energetická a regulační. Zde pracují byliny, homeopatika, léčitelé.
  3. Třetí úroveň – je úroveň psychická, která nás informuje o stavu mysli, vědomí a vlastně také podvědomí. Zde se uplatňují zákony psychosomatiky. Jestliže se na této úrovni vyskytuje nějaký blok a v důsledku toho bloku se na jeho fyzické úrovni vyskytuje nějaký příznak, je logické, že tento příznak nemůže být vyléčen žádným lékem, dokud se neodstraní blok na této úrovni.
  4. Čtvrtá úroveň – je duchovní úrovní, která je pro většinu lidí těžko definovatelná. Každý si ji můžeme pojmenovat, jak chceme. Víra tvá, Bůh, vesmír, podle Dr. Foučkové nebo Lazareva karma, z homeopatického pohledu miasma, či prostě dědičná dispozice.

 

Potřebujeme si klást filozofickou otázku: Kde je příčina nemoci, na které úrovni ji musíme hledat? Můžeme ji vůbec najít nebo dokonce jsme schopni ji odstranit? Podle celostní medicíny jde o vnitřní konflikt mezi tělem a duší.

Všeobecně jsme zvyklí nahlížet na svou nemoc z pozice klasické medicíny. Máme svůj problém, svou nemoc, navštěvujeme svého praktického lékaře, dostáváme na bolesti různé léky, podnikáme vyšetření, navštěvujeme specializovaná pracoviště, kliniky a pak zjišťujeme, že nemoc neustupuje. Naopak! Problémy se stupňují a nemoc přechází do chronického stadia. Dříve nebo později si začínáme uvědomovat, že to asi není v pořádku. Začínáme se problémem zabývat sami, pouštíme se do makrobiotiky, jógy, čteme spousty literatury, kupujeme si různé přípravky, vracíme se k bylinkám. Začínáme navštěvovat léčitele, dáváme přednost přírodním léčebným metodám. Tomuto trendu se přizpůsobují i lékaři – léčitelé.