Co je Rolfing?

cm skelet1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Rolfing je holistický systém manuální terapie založený na sérii ošetření využívajících manipulace s vazivem resp. fascií a pohybového vzdělávání. Hlavním cílem je obnovení přirozené lidské pohyblivosti a vitality organismu prostřednictvím zlepšení držení těla. Rolfing prodlužuje, uspořádává a balancuje tělo v gravitačním poli prostřednictvím uvolňování chronicky zkrácených partií a udržovacích vzorců, zapříčiněných fyzickým a emocionálním stresem všedního dne.

V případě vychýlení tělesné struktury ze svislého uspořádání, je gravitační síla pociťovaná v našem těle jako stres, který nás neustále nutí napínat, tak jak se snažíme udržet naše tělo ve vzpřímeném postavení. Jakmile je však tělesná stavba uspořádána, tato gravitační síla naopak podporuje naše držení těla současně ukotvením se zemí a na druhé straně nám dodává potřebný zdvih do výšky. Výsledkem je více aktivní, flexibilní, svěží tělesná stavba zbavená bolesti.

Rolfeři mají za to, že bolest a napětí v našem těle jsou výsledkem celkového nevyváženého tělesného vzorce, který je držen pohromadě prostřednictvím vazivového fasciálního systému. Vazivo resp. fascie tvoří vnitřní mosty od temene až k patám, je to trojrozměrně probíhající rozčleňující síť, která poskytuje soudržnost a orientaci všem svalům, orgánům, kostem, mozku a nervovému systému. Proto je tedy tzv. podpůrnou strukturou pro celé tělo, udržující jednotlivé tělesné segmenty na místě, a nakonec i určuje tvarový a pohybový vzorec daného jedince.

V případě poranění, psychického traumatu, špatných pohybových návyků, nedostatku pohybu nebo naopak přetěžováním, jednostrannou pohybovou zátěží, se vazivo v dané oblasti stává ztuhlým a ztrácí svoji pružnost. To má za následek vychýlení jednotlivých segmentu těla ze svislého uspořádání. Následný pocit bolesti a neohebnosti svalového aparátu je vlastně jen následek toho, jak určité svaly nevykonávají svoji přirozenou funkci a činnost pouze v okamžiku potřeby, ale jak některé z nich musí udržovat tělo neustále ve vzpřímené poloze. To vede k jejich následnému přemáhání, nahromadění produktu metabolismu a ztuhlosti vazivového systému v dané oblasti, k limitované a nevyvážené pohyblivosti. Výsledkem jsou kompenzační tělesné i pohybové vzorce a chronická bolest v oblastech neustálého přetížení.

https://www.celostnimedicina.cz/obrazky/xrolfing2.jpg Obrázek ukazuje obrysy devítiletého chlapce, které byly zakresleny před a po léčbě Rolfingem. Schéma znázorňuje, jak byly jednotlivé úseky těla před léčbou posunuty proti sobě a jak se po skončení terapie dostaly do svislého uspořádání. Čím větší odchylka mezi jednotlivými segmenty a kolmicí, tím více svalového úsilí je vyžadováno ke stabilizaci těchto tělesných segmentů a tím méně je naše držení těla hospodárně fungující.