Chřipka

cm caj maliny

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Dostal jsem chřipku, skolila mě chřipka, tak těmito slovy obvykle člověk oznamuje svému okolí, co se mu přihodilo, taková úvodní slova dotazu dostávám denně do poradny. Pokud se pohybujeme na půdě celostní medicíny, pak je třeba vysvětlit, že tato slova nejsou správná, protože nevystihují podstatu toho, co se odehrálo. Správnější by bylo, kdyby dotyčný řekl – způsobil jsem si chřipku – nebo – chřipka byla silnější a neodolal jsem jí.

Virus se pohybuje kapénkovou infekcí, šíří se třeba vzduchem, nemocný člověk kapénku kýchne do vzduchu a rozšíří ji tak do prostoru. V místnosti se pohybují porůznu lidé, vdechnou ji, virus se tak dostane na sliznici. Jak je ale možné, že jeden člověk onemocní a druhý ne? Vysvětlení je jednoduché: Jeden člověk má pevnou obranu, která si s virem poradí a nevpustí jej do těla. Kdežto ten člověk, který je unavený, vyčerpaný, má oslabenou imunitu, ten viru snadno podlehne.

Virus má menší šanci u toho člověka, který se aktivně o svůj obranný systém stará. Jde o to, jestli má ve střevu symbiózu, zda je jeho stravování vyrovnané, jestli má v sobě dostatek vitamínů, jestli má správně rozplánován denní režim, aby nežil hekticky. V době epidemie se stará o to, aby na svém pracovišti dostatečně větral, snaží se vyhýbat společným sálům, kde je velká koncentrace lidí, dopravním prostředkům apod. Ten, kdo umí plánovat, připraví si na období epidemie dovolenou, odjede na hory, do lesa apod.

Aktivní člověk si připraví protichřipkové prostředky včas a má je připravené doma v lékárničce. Vždycky platí základní pravidlo: Čím dříve se preventivní prostředek proti chřipce nasadí, tím má větší šanci účinkovat. A úplně nejlepší je, když se nasadí již při podezření, že se dotyčný vůbec setkal s virem. A naopak platí, čím později se nasadí, když se virus v těle již usadil, tím hůře účinkuje. Jde o to, že virus se nejprve setká s prvními obrannými mechanizmy, které jsou na sliznicích. Například narazí na slizniční sekreční imunoglobulin A a to je velmi důležitý moment, protože v tomto okamžiku se rozhodne, kdo je silnější. Připravená obrana a ev. posílená doplňkem zaměřeným proti viru jej dovnitř nevpustí, nepřipravená obrana naopak viru podlehne a ten se pak v těle prosadí.

Mezi takové prostředky řadíme  ECHINACEA, VILCACORA.

Pokud přece jenom virus do těla pronikne, tělo vyburcuje specifičtější obranu, aby se s virem vypořádalo. Objeví se zimnice – to prozrazuje, že tělo mobilizuje síly, aby si vyrobilo horečku – ano – mocný nástroj, kterým chce virus spálit. Virus totiž nemůže existovat při vysoké teplotě. V tomto okamžiku musí postižený člověk bezpodmínečně do postele, má mít v sobě horký čaj a podporovat horečku, má být rád, že ji má, protože to znamená, že se jeho tělo brání a s virem zápasí. Jestliže si vezme paralen – co se stane? Teplota se srazí.

Ale pak vlastně brání tělu, aby se samo bránilo… Pro koho je to prospěšné? Pro virus, protože již mu nic nestojí v cestě, aby se rozmnožil a způsobil v těle nemoc. Imunitní systém otupí. Tohoto stavu využijí bakterie, které v těle normálně jsou, ale nemohou se uplatnit, protože je imunita drží pod kontrolou. Ale v okamžiku, kdy se virem obrana otupí, otevře se pro bakterie pomyslná brána, ony se rozmnoží a vznikne ten hlavní problém – životu nebezpečný – lékař pak musí použít antibiotikum. (Ještě přidám poznámku, pokud je teplota vysoká přes 39°C, zvláště pak u dětí, pak samozřejmě paralen dát musíme, tato teplota je pak nebezpečná.)

A to není všechno. Antibiotikum bacil zničí, tělu pomůže, ale imunitní systém zůstává stát v pasívní roli. Nevyřešil to sám, neposílil se bojem s virem, ale oslabil se. Antibiotikum vytvoří navíc tzv. střevní dysbiózu, tím oslabí tamější tvorbu imunitních buněk, a vlastně tak obranu ještě více oslabí. Pacient se jen zdánlivě vyléčí z chřipky, nastoupí do práce s nulovou imunitou a každý si pak může představit, co nastane, když se tam znovu setká s virem…

Vyložil jsem v tomto článku základní filozofii celostní medicíny, která naznačuje, jak postupovat v boji s epidemií chřipky. Přírodní zákony se nedají obcházet.