Chrapot

cm bolest v krku

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Jako chrapot lze označit stav, kdy hlas zní drsně a hrubě, má chraptivý až krákoravý tón. Je způsobeno narušením hlasivek v hrtanu. Většinou jde o krátkodobou poruchu, která se opět sama upraví. Pokud trvá déle, je potřeba se podrobit vyšetření. Chrapot kratší doby trvání může být způsoben nadměrným namáháním hlasivek, např. u učitelů. Může být ale i způsoben zánětem hlasivek  při laryngitidě (zánět hrtanu), která obvykle doprovází onemocnění horních cest dýchacích, jako je nachlazení či podobné nemoci. Akutní laryngitida se vyskytuje hlavně u dětí, naproti tomu chronická spíše u dospělých.

Pokud chrapot trvá déle, ve hře mohou být již jiné příčiny. Může se jednat o chronický důsledek dráždění hrtanu například při kouření nebo nadměrným pitím alkoholu. Takové podráždění může také způsobovat hlen, který může do hrtanu pronikat u osob s nosními polypy, alergickou rýmou, sinusitidou nebo porušením nosní přepážky.

Chrapot mohou rovněž vyvolat i polypy na hlasivkách, stejně jako náhodné poškození během chirurgického výkonu. Někdy se chrapotem projevuje poškození nervus laryngeus recerrens po odstranění štítné žlázy. U dětí je chrapot příznakem zánětu či zúžování dýchacích cest.

V některých případech může mít chrapot u dospělých závažnější příčiny – hlavně rakovinu hrtanu, méně častěji rakovinu štítné žlázy nebo plic.

Při chrapotu, jehož důvodem je nadměrné namáhání hlasivek, je ho třeba šetřit až do doby, kdy se hlas vrátí, jinak hrozí trvalé poškození hlasivek. Šetření hlasivek, společně s vynecháním cigaret a alkoholu, pomáhá při rekonvalescenci po laryngitidě. Léčbu krátkodobého chrapotu je možné podpořit řadou opatření. U akutních zánětů dýchacích cest se doporučuje klid na lůžku, teplo, dostatečný přísun tekutin, užívání prostředků proti kašli a vlhký vzduch v místnosti.

Pokud chrapot trvá déle než dva týdny, je třeba vyhledat lékaře. S případnými nejasnostmi se můžete rovněž obrátit na naši lékařskou poradnu.