Chraňte děti před úrazy

cm holcicka1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když se každým rokem prázdniny chýlí ke konci, dětská očka již častěji zabloudí pohledem ke školní brašně a novým knihám s lákavými obaly. Přijdou do světlých tříd vonících čistotou a zasednou v nažehlených šatičkách do lavic. Jedna velká třída však zůstane prázdná. Kam se poděly děti, které měly zasednout do jejích lavic? Proč už je nevítá učitel, se kterým se setkávaly každý den? Proč…….

Čtyřicet dětí, to je pomyslná třída, která zůstane navždy prázdná, osiřelá. Číslo prozrazují zbytečná úmrtí dětí, jež si mohly mezi námi dodnes hrát. Ano, čtyřicet dětí ročně zemře v jednom kraji vlivem neopatrnosti jich samých nebo nedostatečného dohledu jejich vychovatelů, především rodičů. S dětskou úmrtností se setkáváme již u kojenců, kde je vysoká úmrtnost zaviněna udušením! To by mělo být varovným upozorněním všem těm, kteří se o kojence starají, především však mladým maminkám, jež mnohdy podceňují nebezpečí a nechávají malé děti zcela bez dozoru dospělých. Je třeba také upravit prostředí, kde dítě spí, tak, aby k úrazu nemohlo dojít.

Když se podíváme do statistiky dětských oddělení nemocnic, najdeme tam vysoké procento otrav hlavně léky, které vzaly děti doma rodičům a spletly si je s bonbóny. Děti zkoumají jedovaté bobulky rostlin, chemikálie z lákavě vyhlížejících lahviček, ba dokonce jsou na oddělení přijímány děti otrávené alkoholem. Prevenci těchto otrav v domácnosti mají mít na starosti dospělí lidé. Rodiče musí mít prevenci pevně v rukou – léky v domácnosti nesmí být dětem dostupné, mají být uschovány na takovém místě, aby nebyly v jejich dosahu.

Časté jsou pády dětí z výšek – z kočárků, z patrových postýlek, žebříků, stolů. Riziko je velké, hrozí otřes, zhmoždění nebo vnitřní krvácení do mozku, se všemi následky, pokud ovšem takový pád dítě přežije. Varovnou kapitolou jsou popáleniny!! Dítě se učí chodit, ručkama se chápe výstupků nábytku a naposledy také ubrusu na stole, kde stojí šálek s horkou kávou nebo čajem. Stačí malý okamžik a dítě je zmrzačené na celý život.

Další nejrůznější úrazy dětí vidíme na chirurgických odděleních nemocnic. Velký podíl na úrazovosti dětí má doprava. Častým následkem bývá smrt či těžká poranění dítěte. Dopravní výchova ve škole již vykonala mnohé, ovšem musíme opět apelovat na rodiče, aby toto výchovné snažení podpořili. Jde o to, vybrat malému školáčkovi nejbezpečnější cestu městskými ulicemi do školy, několikrát jej doprovodit a vysvětlit mu smysl dopravních signálů. Poučit ho, že se stává účastníkem silničního provozu, a v zájmu jeho bezpečnosti ho oblékat do barevně výrazných šatů. Zajímat se o volný čas dítěte a vhodně směřovat jeho zájmy. Rodiče, mějte neustále na vědomí zdravý vývin svých dětí, chraňte je před úrazy. Neboť úraz není jen náhoda a především vy za bezpečnost dětí zodpovídáte. Na vás je, aby vyrostly v dospělé, tělesně zdatné jedince.