CHOPN

cm plice1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Představte si trubici, jejíž stěna rozšiřuje svůj objem, a tím se průsvit, kterým může proudit vzduch, zužuje. Tento jev se nazývá obstrukce.

Co je CHOPN

CHOPN je chronická obstrukční plicní nemoc. K zužování dochází jednak v průduškách, ale také v dolních cestách dýchacích – tehdy hovoříme o emfyzému plic, lidově rozedmě plic. Místo malých sklípků, kde má docházet k výměně plynů, vznikají velké nefunkční prostory plné vzduchu. Plocha, na které dochází k výměně plynů, se začne zmenšovat a výsledným efektem těchto procesů je námahová dušnost, častý vlhký kašel a vykašlávání hustých hlenů. Obtížné dýchání výrazně omezuje člověka při běžné fyzické činnosti a v dýchacích cestách vznikají podmínky pro bakterie – a tedy zápaly plic. Dlouhotrvající stav vede až k srdečnímu selhání pravé poloviny srdce, neboť krev teče z pravé poloviny srdce do plicního oběhu, kde je normálně nízký tlak, ale za těchto změněných, obstrukčních podmínek se situace mění. Ve stěnách nevzdušných sklípků se začnou uzavírat krevní cévy, a proto musí srdce zvýšit tlak, aby jimi krev mohla protéci. Pravá polovina srdce se začne rozšiřovat a přetěžovat. Jeho výkon selhává.

Příčiny a rizikové faktory

Velkým rizikovým faktorem je „život v komíně“, jinými slovy kouření cigaret, doutníků a dýmky, pasivní kouření osob, které žijí vedle kuřáků. Podle stejného principu se na vzniku nemoci podílejí faktory ze znečištěného ovzduší, prachu a chemických výparů. Možná genetická predispozice deficitu alfa1-antitrypsinu, vzniku CHOPN společně s uvedenými faktory nemoc urychlí.

Léčba

Léčba je individuální, reaguje na mechanizmus patologického procesu a stadium, ve kterém se nachází. Základní skupinou jsou léky roztahující průdušky, ale jejich účinek je limitován schopností roztažení. Další skupinou jsou léky rozpouštějící hleny, a tím usnadňující odkašlávání, říká se jim mukolytika. Pokud je situace komplikována infekcí, jsou podávána antibiotika. Chronický zánět řeší klasická medicína kortikoidy, přidává se také kyslík.

Všechny popsané postupy jsou však jen reakcí na následek.

Nutné je bezpodmínečné ukončení kouření, změna prostředí, klimatoterapie a současně také psychoterapie. Neboť psychika popsaný chronický stav nutně ovlivňuje.

Přínosem k regeneraci postižených sliznic bývá systematický trénink pomocí Frolovova dýchacího trenažéru: pravidelné a trvale vykonávané „endogenní“ dýchání.