Cholin

cm mozek kolecka

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Cholin patří mezi vitaminy skupiny B. Je základním stavebním kamenem acetylcholinu, který patří mezi základní neurotransmitery. Takto jsou nazývány látky přenášející vzruchy mezi našimi nervovými buňkami. Nedostatek právě tohoto přenašeče je spojován s některými nemocemi, například se vznikem Alzheimerovy choroby a jiných psychiatrických onemocnění provázených poruchami paměti, jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. Právě z tohoto důvodu může příjem cholinu v potravě či v doplňcích stravy zvýšit hladinu acetylcholinu a tím i zlepšit paměť.

Největší množství cholinu obsahují vaječné žloutky, játra, luštěniny a burské oříšky. Dále se může vyskytovat v mozečku, srdci, listové zelenině, kvasnicích, obilných klíčkách a samozřejmě jako součást lecitinu (cholin je hlavní složkou fosfatidyl-cholinu, který je v něm obsažen). Cholin může ale v našem organismu vznikat i z jiných látek nepostradatelných (esenciálních) látek. Pokud ho tělo nemá dostatek v potravě, dokáže si ho vyrobit z vitaminu B12, kyseliny listové a methioninu. Cholin emulguje tuky a je významným tzv. lipotropním faktorem (patří mezi několik málo látek, které jsou schopny proniknout bariérou mezi krevním řečištěm a mozkovou tkání a tím usnadňují přístup látek přímo k mozkovým buňkám). Cholin tak pomáhá zabraňovat rozvoji aterosklerózy (ucpání cév tuky) a s tím souvisejícímu vzniku srdečně-cévních onemocnění (srdeční infarkt, mozková mrtvice apod.). Kromě zmíněného účinku na podporu paměti má cholin mnoho dalších účinků.

Ve formě fosfatidylcholinu zabraňuje hromadění cholesterolu a tuku v organismu, který zpracovává. Pokud jsou tyto zásoby velké, mohou snižovat detoxikační kapacitu jater v produkci žluče. Některé studie poukazují na to, že užívání cholinu jako doplňku léčby různých jaterních onemocnění pomáhá v ochraně jater před poškozením různými negativními vlivy (alkoholem, toxiny, léky apod.). Nedostatečný příjem cholinu v potravě se může projevit poruchami paměti a zhoršením svalové koordinace. Dlouhodobý nedostatek také může způsobit zvýšené ukládání lipidů v játrech. Prvními varovnými symptomy nedostatku může být zhoršená schopnost soustředění, zapomnětlivost nebo bolesti hlavy. Při běžné stravě je však nedostatek cholinu nepravděpodobný.

Při nadměrném užívání cholinu v potravních doplňcích můžete začít pociťovat bolesti svalů, nechutenství, někdy se objevuje zapáchající pot. Jako doplněk k normální stravě by neměl být cholin podáván pokud se zároveň léčíte s depresí nebo jiným vážnějším psychiatrickým onemocněním. Vyšší nároky vznikají všude tam, kde jste vystaveni dlouhodobému psychickému stresu a nadměrným nárokům na paměť. Potřeba cholinu tak stoupá až na dvojnásobek. Jeho působení nepříznivě ovlivňuje voda, síra, estrogen, alkohol a úpravy potravin. Když užíváte lecitin, budete pravděpodobně potřebovat i  kontrolovat rovnováhu hladiny vápníku a fosforu, protože cholin zvyšuje množství fosforu v krvi. Toxické působení prozatím nebylo zjištěno.