Chelátové vazby přírodních látek

cm tablety

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V některých případech se můžeme setkat u některé složky přírodního přípravku (nebo v jejím názvu), že má uvedeno, že ten či onen minerál, který obsahuje, je v chelátové formě.

Oč se vlastně jedná a jak je to rozdílné od jiných forem minerálních látek?

Chelát znamená vlastně českým slovem “kleště” a to také vyjadřuje charakter této vazby.

Minerál je totiž vázán na dva nosiče, obvykle aminokyseliny, kde je vlastně touto vazbou sevřen “jako v kleštích”. Jedná se o organickou formu, v které jsou minerály také přítomny v listech rostlin. Z toho odborníci usuzují, že tato forma by měla by i pro lidské tělo nejpřijatelnější ohledně stravitelnosti a vstřebání toho či onoho určitého minerálu. V této formě totiž přechází přes žaludek do tenkého střeva, přes jehož sliznici se vstřebá do krevního oběhu.

Důležité také je, že minerál v chelátové vazbě je elektricky neutrální, není tedy tak reaktivní a může se lépe dostat v nezměněné podobě až na místo určení. Tím, že nemá elektrický náboj, nejsou k němu přitahované opačně nabité částice v potravě. Pokud by měl opačně nabitý náboj než složky potravy a nebyl elektricky neutrální, došlo by k vzájemné reakci a minerál by se nemohl vstřebat v dostatečném množství do krevního oběhu. To se liší od běžných doplňků stravy, kde jsou minerály přítomny ve standardní organické či anorganické formě. Zde hrozí ale možnost, že nedojde ke vstřebání minerálu a minerál odchází z těla ven stolicí. Samozřejmě, může k tomu dojít, ale také nemusí.

Příkladem přípravku, který obsahuje minerál v chelátové vazbě je “Zinek v chelátové vazbě“ (zinek bisglycinát chelát) od firmy Unios Pharma. Jedná se o bisglycinát sestávající z dvojmocných iontů příslušného kovu vázaného na dvě molekuly glycinu. Zinek je vázán na neesenciální aminokyselinu glycin, kterou si tělo dokáže běžně syntetizovat. Jedná se tedy o látku tělu vlastní.

Jak ale může zájemce ve složení přípravku zjistit, jaké formy minerálů obsahuje?

Chelátová forma musí být uvedena na obalu přípravku, například monomethionin zinečnatý, bisglycinát železitý, chelátový komplex zinku, chelátový komplex chromu, aspartát hořečnatý, chelátový komplex mědi, chelátový komplex selenu, selenomethionin a další.

To je nutné odlišit od organických forem minerálů (vazba organické kyseliny na minerál, tedy mléčnan, citronan, fumaran a další) a také od anorganických forem minerálů (kompletně anorganické soli minerálů, například síran, oxid, uhličitan a další).