Červená řepa a imunita

cm cervena repa

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

V dnešní době putujeme do makrokosmu, poznáváme nové hvězdy, první posel naší civilizace překročil hranici naší galaxie. A stejným způsobem pomalu, ale jistě pronikáme také do mikrosvěta našeho těla, dostáváme se na molekulární úroveň. Vznikají nové lékařské obory jako: „mitochodriální medicína“, která pojednává o energii v buněčných organelách – mitochondriích, stejně tak se jeví nový obor z kategorie mikrobiologické ekologie- mikroekologie.

Mnoho prací se zaměřuje na funkce buněčných receptorů, nebylo by tedy žádným překvapením, kdyby se budoucí obor jmenoval třeba „ receptorová medicína“ … Tělo zvládá všechny funkce pomocí tzv. řídicích – regulačních systémů – jako jsou systém CNS (centrální nervové soustavy) a jeho speciálních buněk, systém endokrinních orgánů, které produkují hormony (hypofýza, štítná žláza, nadledvinky…), systém zažívacího traktu a konečně komplexní imunitní systém. Dříve se soudilo, že vzájemná komunikace mezi těmito systémy se děje pomocí elektrických signálů, že jde jen o přenos elektrických vzruchů a že tyto informace se šíří podobně jako signál telefonní sítě pomocí drátů a přepojovacích ústředen. Ale dnes víme, že se signál může šířit také bezdrátově. Jde více o záležitost biochemickou než elektrickou. Vědci zjistili, že tyto řídicí systémy používají stejné receptory = radary (přijímače). Mezi jednotlivými systémy a jejich receptory se pohybují tzv. liganty.

Hlavním matematickým principem přenosu informací jsou peptidy, které jsou sestaveny z jednotlivých aminokyselin. Představme si šňůru 16 barevných korálků navlečených na provázek a zamysleme se nad tím, kolik vznikne možných kombinací uspořádáním korálků, když je budeme vzájemně mezi sebou přehazovat. To je neskutečně obrovský potenciál informací a každá varianta je určitou kombinací peptidů, je to jeden specifický klíč, který zapadne jen do přesně vytvarovaného zámku. Takže výše popsané liganty přenášejí tyto řetězce – transmitery mezi buňkami uvedených tělových systémů. Vědci si mohou tyto specifické liganty označit a pak je sledují, jak a kam putují tělem, a také pak mohou poznat, který sledovaný ligant ke svému cíli nedorazil. Příslušný receptor je zablokován a postižená buňka nepracuje, protože nedostává správné informace. Tato porušená komunikace je příčinou nemoci. Receptor byl obsazen chybným řetězcem aminokyselin. V tomto okamžiku jde o to, jak onen chybný řetězec z receptoru vytěsnit, a tím obnovit řídicí funkci a umožnit postižené buňce, aby začala znovu pracovat!

V souboru možných patologických mechanismů, které se podílejí na poruchách imunity, se jeví tato filozofie jako logická a lze předpokládat, že tímto směrem se bude ubírat i další bádání vědců. V přírodní medicíně se této filozofii nejvíce přibližuje speciálně vyrobený extrakt z červené řepy (Zianica Imunogen). A nejde jenom o známý efekt podporující krvetvorbu a silnou schopnost antioxidační, ale jde pravděpodobně právě o výše popsaný efekt „čistění chybně obsazených receptorů“. Toto tvrzení je v danou chvíli spíše přáním, protože není podloženo odpovídající vědeckou seriózní prací, ale domněnka se jeví stále živější, když porovnáváme reference klientů, trpících poruchou imunity například při autoimunitních nemocech, stavech spojených s rakovinou, leukemií apod., kteří několik měsíců užívají extrakt červené řepy a jejich stav i laboratorní hodnoty vykazují pozoruhodné zlepšení.