Buďte spokojeni tam, kde jste

cm muz1

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Je známo, že strach a úzkosti se objevují, když přemítáme nad minulostí nebo budoucností. V přítomném okamžiku pro ně není místo. Pokud nejste spokojeni tam, kde jste, a čekáte na ideální podmínky, může se vám stát, že se navíc nikdy vytoužené životní spokojenosti nedočkáte. Je to pouhý trik mysli, který nám našeptává, že někde v budoucnosti (v nové práci, v novém vztahu; s diplomem, s novým automobilem…) bude lépe. Nebude. Neschopnost přijmout to, co jest, je navíc projevem pýchy.

„Zítřejší účty nejsou problém. Smrt hmotného těla není problém. Problém je ztráta přítomného okamžiku, neboť vás nutí dělat si osobní problémy z pouhých situací, událostí a emocí,“ píše známý duchovní učitel Eckhart Tolle (Tolle, 2009: 69).

Přijetí přítomného okamžiku je klíčem. Cestou ke štěstí. Nesmírnou úlevou.

Chtít více je správné. Být spokojený tam, kde právě jste, je však základ

Jsou lidé, kteří však úctu k přítomnému okamžiku pochopí tak, že se vůbec nemají zabývat svými sny, nemají se na nic těšit a nemají nikam směřovat. I to je projevem pýchy, protože pořád je co zlepšovat a určitě jsme se nenarodili proto, abychom zakrňovali a dále se nevyvíjeli.

Být vděčný za to, co v životě mám, a zároveň se těšit z toho, co teprve přijde, se nemusí vylučovat. Už jednou jsem na Celostní medicíně psal, že – podle mého názoru – ten nejkrásnější psychický stav, jakého může člověk dosáhnout, nádherně vystihuje výrok havajské ženy Bootzie, která říká: „Jsem naprosto spokojená a chci víc.“

Když nejste spokojeni teď, tak kdy?

Esther a Jerry Hicks mají v knize Požádej a je ti dáno pasáž, patřící k mým nejoblíbenějším (2009: 36):

„Velice si přejeme, abyste byli rádi tam, kde jste právě teď, v tento okamžik – bez ohledu na to, kde jste. Chápeme, jak podivně vám tato slova určitě znějí, jestliže stojíte na místě, které se zdá být hodně vzdálené od toho, kde chcete být. Ale slibujeme vám, že když pochopíte moc, která spočívá v tom, že se teď budete cítit dobře bez ohledu na cokoli, získáte klíč k dosažení jakéhokoliv stavu bytí, jakéhokoliv zdravotního stavu, jakéhokoliv stavu bohatství nebo jakéhokoliv stavu čehokoli, po kterém toužíte.“

V přijetí je totiž síla a potenciál k vyléčení toho, co nás trápí. Navíc, když nebudeme spokojení teď, tak kdy?

Celková nabídka knih o pozitivním myšlení.

Použité prameny:

Esther a Jerry Hicks (2019): Požádej a je ti dáno. Synergie: Praha.

Eckhar Tolle (1999): Moc přítomného okamžiku. Pragma: Praha.