Buďte aktivní a fit bez závislostí

cm vitalita

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Správná strava, pravidelný pohyb a zvládání stresu jsou základem každého preventivního programu proti nemocem a úrazům. Vliv na vaše zdraví však mohou mít i negativní činnosti, kterým se můžete většinou vyhnout. Důležité je například nekouřit, nebo alespoň kouření silně omezit a alkohol nekonzumovat vůbec, nebo alespoň v rozumné míře. Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu záření, ale ani se nevyhýbejte dostatku přirozeného světla (zdraví prospěšné je 10 minut denně mezi 9 – 10 hodinou dopolední nebo 15. – 17. hodinou odpolední, a to kvůli příjmu vitamínu D ze sluníčka a kvůli ničení bakterií).

Snažte se omezit přítomnost alergenů, toxických látek a jiných škodlivin v ovzduší svého domova.


KOUŘENÍ:

Mnoho lidí má požitek z kouření a pití alkoholu, obojí však nepříznivě ovlivňuje zdraví. Čím více propadáte některému z těchto návyků, tím se zvyšuje riziko onemocnění. Návyk na nikotin je zároveň příčinou nepříznivého působení dehtu a plynů obsažených v tabákovém kouři. Rovněž „pasivní kuřáci„ – vdechování kouře z cigaret nebo doutníků jiných lidí – přináší určité zdravotní riziko, i když ne tak velké jako vlastní kouření.

Mezi zdravotní problémy spojené s kouřením patří:

 • zničení 25 mg vitamínu C s každou vykouřenou cigaretou
 • špatné hojení ran a předčasné šednutí a stárnutí kůže
 • osteoporóza
 • onemocnění srdce, tepen a zužování cév
 • astma, bronchitida a rozedma plic
 • úzkostné stavy a deprese
 • snížení citlivosti sluchu až hluchota

Nejhorší snad je kouření u těhotných a kojících žen. Může vést k potratům či nízké porodní váze. Kouření v těhotenství i po něm zvyšuje pravděpodobnost tzv. syndromu náhlého úmrtí kojenců a dramaticky snižuje imunitu miminka.


ALKOHOL:

Alkohol je velmi nebezpečná droga, už proto, že jde o společností tolerovanou drogu. Avšak málokdo si uvědomuje její nebezpečí. Alkohol se po požití vstřebává do krve. Játra jej postupně rozkládají na jednodušší látky a časem se krev alkoholu zbaví – pokud ovšem nevypijete brzy další dávku. Čím více alkoholu vypijete, tím déle játrům trvá jeho odbourávání z krve. Vypitím jedné sklenky vína či piva nebo malé skleničky destilátu zdvihne hladinu alkoholu na 15 mg ve 100 ml krve. Odbourání tohoto množství alkoholu z krve trvá průměrně zdravému člověku asi hodinu. Ženy jsou ke škodlivým účinkům alkoholu o něco vnímavější než muži, protože jej vstřebávají rychleji a hladina alkoholu v krvi u nich dosahuje vyšších hodnot. Může to začít jen “ společenským“ pitím a potom při řešení vážných problémů skončit u alkoholismu.

 • alkohol zvyšuje riziko nehody při řízení dopravních prostředků
 • dlouhodobé pití má velmi depresivní účinky
 • narušuje spánkové mechanismy
 • závislosti vedou k sociálním problémům, násilí, podvýživě, vysokému krevnímu tlaku, zánětu žaludku, poškození jater a rakovině
 • pití alkoholu v těhotenství i v nepatrném množství může nepříznivě ovlivnit vývoj (jak tělesný, tak duševní) nenarozeného dítěte
 • člověk, který pravidelně pije a to i menší množství alkoholu potřebuje 16x více hořčíku než abstinent

PŘESTAT?

Chcete-li přestat kouřit nebo pít, musíte si uvědomit „pro a proti své závislosti“

 • Porovnejte si klady zápory svých návyků, uvědomte si výhody i nevýhody kouření či alkoholu.
 • Hledejte jiné, vhodnější způsoby, jak trávit volný čas.
 • Nevyčítejte si, když selžete, ale přiznejte si, že potřebujete pomoc odborníka a vyhledejte ho.