Budoucnost: Kdo bude mít v sobě zlobu, nepřežije

cm kricici zena2

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Všichni víme, že dlouhodobé negativní emoce mohou způsobit onemocnění našeho těla. Být dobrosrdečným, neodsuzovat, nelpět a mít v duši lásku bude pro člověka budoucnosti ještě důležitější než dnes. Bude to podmínkou přežití.

Existuje mnoho variant budoucnosti – svou budoucnost tvoříme každým rozhodnutím. Tento článek nemá být laciným fantazírováním, ani souhrnem dogmat. Avšak vše nasvědčuje tomu, že se v blízké budoucnosti dočkáme zásadních změn jak na planetě, tak přímo v naší duši.

Rozhodnout se pro lásku

Pro koho bude na prvním místě láska, nemá se čeho bát. Zdá se, že v nové budoucnosti přežijí jen lidé se zvýšenou energetickou výměnou. Co přesně termín energetická výměna znamená a za jakých okolností k ní dochází, popisuje ve své knize Člověk budoucnosti ruský léčitel S. N. Lazarev: „Energetická výměna se zvyšuje, když člověk aktivně jedná a pracuje. Energetická výměna se zvyšuje, pokud někomu chceme pomoci nebo když se o někoho staráme. Energie prudce vzroste, když se zamilujeme.“

Energie prudce vzrůstá také, když se ocitneme v nebezpečné nebo smrtelné situaci. K čemu může v nejbližší době docházet, popisuje znovu S. N. Lazarev: „Aby bylo současné lidstvo připraveno na budoucnost, je nezbytné, aby prošlo řadou přírodních katastrof, během kterých budou lidé umírat a pociťovat smrtelné nebezpečí. Tehdy se budou lidé starat jeden o druhého a překonávat následky přírodních katastrof. Mnoho lidí bude každý den považovat za poslední. Právě toto roztrhne řetězy, kterými jsou lidé přikováni k blahobytu a stabilitě. Lidé budou moci znovu pocítit lásku a láska jim pomůže překonat všechny připoutanosti.“

Nekompromisní požadavek: milovat za všech okolností

Když se cítíme špatně, neměli bychom své pocity potlačovat, ignorovat nebo se snad za ně ještě nenávidět. Negativní pocity nebo bolest berme jako varování – jako zprávu od naší duše; informaci, která má pro nás nějakou zprávu.

Tak jako velcí učitelé lidstva (např. Ježíš), i pan Lazarev na nás však klade dosti nekompromisní požadavek – abychom se i ve chvílích, kdy nás něco bolí, nevzdávali lásky: „Musíme stále milovat okolní svět, ať už se nám bude zdát jakkoliv krutý a mít rád toho, kdo nás zradil a kdo se k nám choval nespravedlivě. Jakýkoliv důvod pro zabrzdění lásky musí zmizet.“ Na letním kurzu Živé stravy a rozvoje schopnosti zřít srdcem pronesl podobnou myšlenku jeden z hostů, mág Tomáš Opravil. Podle něj je nemilovat zcela nezodpovědné :-).

Hněv, sklíčenost a zloba rozbíjí náš osud

Já zase jinými slovy říkám, že cokoliv nemít rád je pro nás velmi nevýhodné. Pan Lazarev vysvětluje proč.

Setkávám se s tím, že hodně klientů například nemá rádo svou minulost. Kdykoliv ale někomu neodpustíme, něčeho litujeme nebo jsme nazlobení, ubližujeme jedině sami sobě. Podle pana Lazareva člověk, který neumí odpustit, je člověkem nemocným. Lazarev tvrdí, že i nepřijetí minulosti je nemoc. Podle něj naše podvědomí nerozlišuje čas. A všechno, co nepřijímáme, musí být zničeno: „Pokud nedokážu přijmout vlastní minulost a osud, podvědomě chci minulost a osud zničit. Energie zaměřená na zničení minulosti začne ničit budoucnost.“

Sám jsem zvědavý, jaká budoucnost nás čeká. Pan Lazarev shrnuje svou vizi budoucnosti takto: „Brzy se celá planeta stane chrámem. Kdo se nenaučí milovat, tak nepřežije.“

Zdroj: S. N. Lazarev (2015): Člověk budoucnosti. Praha: Amaratime.