Bude příště očkování proti prasečí chřipce povinné?

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Až se příště objeví kvazi-pandemie, jako byla prasečí chřipka, lidé v České republice už se možná nebudou moci svobodně rozhodnout, zda se nechají očkovat. Stát jim to prostě přikáže. A když se rodiče rozhodnou nenechat očkovat své čerstvě narozené miminko proti žloutence typu B, kterou v podstatě nemůže dostat (přenáší se krví a pohlavním stykem), budou jim dle návrhu Ministerstva zdravotnictví úřady moci dítě odebrat a naočkovat ho. Přestože v třeba v sousedním Německu nebo Rakousku se proti této nemoci novorozenci povinně neočkují…

Na přelomu let 2009 a 2010 vrcholila panika kolem prasečí chřipky. Podle zprávy agentury Mediafax z konce června minulého roku očekával hlavní hygienik Michael Vít společně s tehdejší ministryní zdravotnictví, že „mexickou chřipkou se nakazí až 70 % obyvatel země, z nichž 15 až 35 % bude klinicky nemocných. U zhruba poloviny z těchto nemocných prognóza odhadovala, že budou potřebovat lékařskou péči. U dalšího jednoho procenta se hovořilo o nutnosti hospitalizace a 0,4 % obyvatel mohlo podle (této) prognózy zemřít.“ Odůvodňovali tak náklady ve výši 336 milionů Kč, jež byly na ochranu proti údajné pandemii vynaloženy. Jejich prognóza by znamenala 7 milionů nakažených, zhruba 100 000 hospitalizovaných a 40 000 mrtvých. Jenže ve skutečnosti onemocnělo prasečí chřipkou v ČR pouze 2 477 lidí. Očkovat se nechalo jen necelých 70 000 lidí (a hlavní hygienik Vít mezi nimi nebyl!), tj. 0,7 % populace. Lidé se mohli svobodně rozhodnout – jenže to už by příště podle Ministerstva zdravotnictví nemělo být možné.

Již v druhém čtení v Poslanecké sněmovně je totiž návrh zákona o zdravotních službách, který mimo jiné počítá s očkováním bez souhlasu pacienta. Péče bez souhlasu prakticky znamená totéž co péče proti vůli pacienta. Takové omezení svobody občanů nemá obdoby, protože s násilným naočkováním nepočítal ani komunistický zákon o péči o zdraví lidu. V úterý 23. 8. bude návrh zákon projednáván ve Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny.

„Povinné očkování je totalitní přežitek, který například v Německu nebo v Rakousku nemá obdoby,“ komentuje připravované znění zákona Martina Suchánková, předsedkyně o. s. ROZALIO. „Věříme, že se podaří rozpoutat veřejnou debatu o nepřijatelnosti takového opatření, která vyústí v přehodnocení a vypuštění uvedeného odstavce z návrhu zákona,“ dodává Suchánková

Problematické ustanovení je v § 38 odst. 7 návrhu zákona, které říká: „Bez souhlasu pacienta nebo zákonného zástupce pacienta lze poskytnout též jiné zdravotní služby, stanoví-li tak zákon o ochraně veřejného zdraví.“ Zákon o ochraně veřejného zdraví sice upravuje i karanténu a povinné léčení pacientů se závažným infekčním onemocněním, avšak na vynucení této léčby návrh zákona pamatuje už v § 38 odst. 1. Tento zákon upravuje už jen povinné očkování, takže je zřejmé, že právě na něj ministerstvo míří pod matoucím pojmem „jiné zdravotní služby“. Důvodová zpráva o tom ostatně raději mlčí. Navržená právní úprava navíc odporuje právnímu názoru Ústavního soudu, podle kterého nelze očkování vynucovat ve výjimečných případech, kdy je to v rozporu s vírou či přesvědčením osoby1. Návrh je také v rozporu s usnesením Výboru pro lidská práva a biomedicínu Rady vlády ČR pro lidská práva, které „doporučuje Ministerstvu zdravotnictví, aby v maximální možné míře umožnilo, aby očkování dětí bylo v režimu dobrovolném při zachování práva na bezplatné očkování“.