Bolesti hlavy z pohledu Tradiční čínské medicíny

cm deprese

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Bolesti hlavy z pohledu Tradiční čínské medicíny rozlišujeme podle nástupu, doby objevení se, lokalizace, charakteru bolesti a okolností.

Nástup:

 • rychlý nástup s krátkým trváním odpovídá zevnímu napadení chladným větrem.
 • postupný nástup v záchvatech odpovídá vnitřní příčině.

Doba:

 • denní odpovídá nedostatečnosti YANG nebo QI
 • noční odpovídá nedostatečnosti krve nebo YIN

Dle původu:

Vnější

 • napadení chladným větrem – bolesti v zátylku a zhoršující se v chladném a větrném prostředí, provázeny jsou horečkou se současným odporem k chladu
 • Napadení horkým větrem – bolesti jsou rozpínavé (hlava je na prasknutí) a zhoršují se v horkém a větrném prostředí, provázeny jsou horečkou se současným odporem k horku
 • Napadení vlhkým větrem – bolesti jsou provázeny pocity tíhy v hlavě, (jakoby zabalená) pocitem tíže v končetinách a po těle, tlaky na prsou a nechutenstvím

Vnitřní

Z nedostatku:

 • nedostatečnost QI – bolesti jsou přetrvávající, provázeny slabostí, lehkými závratěmi, spontánním pocením, zhoršují se fyzickou námahou, puls je prázdný
 • nedostatečnost krve – bolesti se zhoršují odpoledne a jsou doprovázeny závratěmi, bušením srdce, bledou pletí, bledými rty, pocitem horka v dlaních a ploskách, puls prázdný a hluboký či prázdný a rychlý
 • nedostatečnost ledvin – bolesti jsou provázeny pocitem prázdnoty, bolestmi a slabostí v bedrech a kolenou, puls je hluboký a prázdný.

Z nadbytku:

 • stoupající YANG jater či oheň jater – bolesti jsou rozpínavé a bušící, hlava se chce rozskočit, jsou doprovázeny závratěmi, pískáním v uších, zarudlým obličejem, nespavostí a rozčilováním, příznaky se zhoršují hněvem, puls je rychlý a plný
 • vlhký hlen blokuje dráhy – bolesti jsou rozpínavé, provázené závratěmi, pocitem tíhy v hlavě (jakoby zabalená), tlaky kolem žaludku s pocitem zvracení, puls je rychlý a plný
 • stagnace krve – bolesti jsou přetrvávající, vrtavé či bodavé na fixním místě v hlavě, v anamnéze možný úraz hlavy, puls pomalý

Lokalizace:

 • týl a šíje odpovídá buď zevnímu napadení chladným větrem nebo nedostatečnosti ledvin
 • čelo odpovídá horku v žaludku nebo nedostatečnosti krve
 • spánky odpovídají buď zevnímu napadení chladným větrem i horkým větrem nebo vnitřnímu ohni v játrech a ve žlučníku
 • vrchol hlavy odpovídá nedostatečnosti krve jater
 • celá hlava odpovídá zevnímu napadení chladným větrem


Charakter bolesti:

 • pocit tíže odpovídá vlhku či hlenu
 • bolest, která se cítí uvnitř hlavy, jakoby „zraňovala mozek“, odpovídá nedostatečnosti ledvin
 • pulzační a bušící bolest, jako když s chce hlava rozskočit, odpovídá vzestupu jaterního YANG
 • vrtavá bolest, jako tisíce jehliček, odpovídá stagnaci krve


Okolnosti:

 • odpor k větru či chladu odpovídá za vnější napadení
 • zhoršení chladem odpovídá stavu chladu
 • zhoršení horkem odpovídá stavu horka
 • zhoršení únavou, zlepšení odpočinkem odpovídá nedostatečnosti QI